Ujasnite si, čo ste v 2011 získali a čo túžite dostať od roku 2012

Predtým ako vstúpite do nového roku 2012, sa na chvíľu zastavte a pozrite sa na všetko, čo vám rok 2011 priniesol. Boli to určite rôzne momenty, aj dobré, aj náročné. Boli tam určite výzvy, prekvapenia, možno aj zázraky, noví ľudia, nové príležitosti či sklamania. Život nám neustále prináša dobré a zlé skúsenosti, príjemných aj nepríjemných ľudí, horúce aj chladné dni, krásne a ťažké momenty, prekvapenia a skúšky. A my vďaka tomu, že všetko v živote má svoj protiklad, vieme prežívať obidve strany mince života.

Nie je podstatné hľadať či označovať to, čo je dobré alebo zlé, ale brať to ako súčasť života a oceniť, žiadať a vyhľadávať viac tých krásnych vecí, zážitkov a ľudí. A neustále sa snažiť zlepšovať, rozvíjať, osobne rásť a spoznávať seba a život. Všetko nás formuje. Každá krásna aj ťažká skúsenosť nám pomohla dostať sa tam, kde sme dnes. Vďaka tomu sme osobou, ktorou sme. Buďme vďační, že život nami pulzuje a my ho môžeme objavovať.

Vstúpte do nového roku 2012 bez posudzovania, odsudzovania, bez pocitu viny či ublíženia, závisti, zlosti či sebapodceňovania. Zhoďte tieto neviditeľné balvany a záťaže, ktoré limitujú vašu radosť, šťastie, pocit naplnenia, slobody a lásky. Nechajte čo najviac týchto záťaží v roku 2011 a vkročte slobodnejší a ľahší do roku 2012, aby ste si ho skutočne mohli naplno užiť a prijať do svojho života, všetko po čom túžite.

Po štyroch rokoch života v Ázii som si uvedomila, prečo sa ľudia na Slovensku menej usmievajú a je pre nich náročnejšie zbavovať sa spomínaných limitácií. Vždy, keď sa niečo dobré udeje, chceme niečo oceniť, byť vdační alebo sa tešíme, hneď na to podvedome nasleduje veta začínajúca sa s ale. Uvarila si výborné jedlo, ale… . Dosiahli sme úspech, ale … . Spravil si to dokonale, ale … . Máme sa v podstate veľmi dobre a môžeme byť vďační, ale … .

Vetou, ktorá nasleduje po ale meníme dobrú, pozitívnu, radostnú energiu na nespokojnosť a nedostatočnosť. Nedovolíme si naplno užívať radosť, úspech, progres, lebo sa vždy nakoniec zameriame na to, čo tam ešte chýba alebo čoho je málo. A tak uspokojenie a radosť neprichádza, lebo ju zadusíme. Neprichádza ani viac toho dobrého, lebo ho naplno neoceníme. A dostávame väčšinou to, čo nasleduje po našom zaužívanom ale

A preto predtým, ako si pripijete na nové očakávaniam v roku 2012, uzatvorte s vďačnosťou rok 2011. Osloboďte sa, dovoľte si naplno vyjadriť vďačnosť za všetko, čo vám rok 2011 priniesol a ako vám pomohol dostať sa tam, kde ste dnes. Uvedomte si v tom všetkom svoju vlastnú účasť a silu. A zabudnite na to povestné ale.

Nech sú vám nasledovné riadky od členiek RealWoman redakčného tímu inšpiráciou pri ocenení roku 2011 a formovaní vašich vlastných cieľov, snov a predsavzatí na rok 2012. Budeme sa tešiť, ak sa o ne s nami podelíte :).

Za čo sme vďačné v roku 2011 a po čom túžime v roku 2012:

Janette Šimková

Som vďačná za stretnutia so všetkými láskavými, prívetivými, inšpiratívnymi, odvážnymi, odhodlanými, invenčnými, kreatívnymi… ľuďmi, vďaka ktorým môžem robiť prácu, ktorá ma napĺňa a obohacuje. Úprimne im za to ďakujem.

V nastávajúcom roku som odhodlaná:

Byť ešte väčšmi tvorivejšia

Neustále sa usilovať rásť a zlepšovať

Byť otvorená nekonečným možnostiam

Miriam Letašiová

Som vďačná vesmíru, že mi v tomto roku umožnil spoznať druhú stránku vecí. Zistila som, čo je to zarobiť si na vlastný chlieb, usilovať sa o prácu a ešte náročnejšie – odmenu za ňu:-). Stretla som ľudí, ktorí mi ukázali čo sa mi nepáči a ktorou cestou nechcem momentálne ísť. Som vďačná za všetko čo ma postretlo, i keď to niekedy nebola prechádzka ružovou záhradou, o to viac ma to posilnilo a prestala som sa báť toho, čo ma prenasledovalo. Stretla som viacero výnimočných ľudí, ktorí pre mňa veľa znamenajú. Ďakujem za to, že mám úžasnú rodinu, priateľov a kamarátov. V roku 2011 som založila spoločnosť Art Business s.r.o. a zorganizovala viaceré aktivity: zážitkový seminár, motivačné semináre, prezentácie kníh, prípravu pilotného projektu Business Cluster a viaceré inšpiratívne stretnutia. Začala som písať pre RealWoman a stala sa obchodnou partnerkou Katky Zacharovej v RealWoman Forum. Koncom roka sa vytvoril  skvelý tím ľudí, ktorí pracujú na tomto projekte:-). Rok 2011 bol pre mňa rokom príprav na veľké zmeny, ktoré prídu v nasledujúcich rokoch.

Moje nové priority pre rok 2012 sú uvedomiť si, čo je v živote skutočne dôležité. Nezabúdať na znamenia, ktoré nás vracajú do reality. Vedieť rozlíšiť medzi chvíľami, kedy je potrebná odvaha a kedy trpezlivosť:-). Inšpirácia nám ukazuje zmysel a smerovanie. Esenciou života je energia. Pokiaľ detailne nespoznám samu seba, nespoznám svet okolo mňa. To, čo považujem momentálne za problém, je vlastne moja skúška, ktorú som sa sama rozhodla zaradiť medzi povinné predmety a spraviť na výbornú:-). V roku 2012 chcem mať pevnú pôdu pod nohami a srdce plné lásky. Myseľ, ktorá ma inšpiruje a ladí s mojou dušou a mojím duchom. Chcem tvoriť a pomáhať. Byť úspešná a spokojná sama so sebou. Robiť prácu, ktorá ma napĺňa a mať okolo seba úžasných ľudí.

Zuzana Jančoková

Som vďačná za to, že som sa mohla pripojiť k tímu RW a podielať sa na tomto úžasnom projekte. Veľmi si vážim, že sme celá rodina zdraví a som vďačná za uvedomenie si mnohých vecí, predovšetkým rozoznávanie podstatného od toho nepodstatného.

Keďže bol rok 2011 pre mňa veľmi náročný, priala by som si v roku 2012 predovšetkým zdravie a pohodu. A predsavzatie? Venovať aspoň 80% času tomu, čo ma baví a napĺňa :). Krásny nový rok prajem všetkým!

Michaela Györgyfiová

Rok 2011 mi priniesol šťastné ukončenie strednej školy a následne prijatie na školu vysokú. Najväčšia zmena, ktorá zmenila môj život, bol odchod z východu na západ do Bratislavy. Chcela som sa osamostatniť, študovať, no predovšetkým vypadnúť z mesta či miesta niekam, kde to bude pre mňa nové. Kde budem môcť načerpať novú energiu i myšlienky. Lenže toto bol môj omyl. Odchodom na iné miesto sa nezbavíte vlastnej hlavy. Preto by som vám chcela povedať, aby ste sa nesnažili ujsť pred seba samou. Netvrdím, že tento čin ľutujem, len práca a škola ma natoľko zaneprázdňujú, že nemám čas na vlastné záľuby.

Tak som si povedala, že od nového roka sa budem viac venovať činnostiam, ktoré ma napĺňajú a menej robiť to čo mi ubližuje. Vám by som chcela zapriať šťastný nový rok, aby ste boli večne usmievavé a aby vám Real woman prinášal to čo práve potrebujete :). Dočítavania.

Lucia Stašeková

Som vďačná za skúšky, ktoré mi život poslal do cesty, pretože ma veľmi veľa naučili. Práve tie najťažšie najviac. Ďakujem môjmu bývalému priateľovi, že sa so mnou rozišiel, pretože mi otvoril oči. Zistila som, že som oveľa silnejšia a schopnejšia, ako som si kedy myslela. Položila som si otázku: A čo teraz? Chceš byť šťastná? Tak si začni plniť sny. A ja som aj začala. Cestovala som, spoznávala som, užívala som si život, robila som práce, ktoré som vždy chcela vyskúšať, len som nenabrala odvahu a teraz tá odvaha prišla. Zisťovala som, na čom v živote naozaj záleží a čo mi stále vyčarí úsmev na tvári. Prišla som k záveru, že sú to práve vzťahy, tie medziľudské. Preto sa chcem úprimne poďakovať rodine, všetkým priateľom a ľuďom, ktorí mi prišli do života, pretože sú úžasnými zrkadlami a v ich odrazoch zisťujem, kým vlastne som. Naučila som sa, že je fajn nechať veci plynúť, netlačiť na “pílu”. To som nikdy nevedela, byť trpezlivá. Stále som chcela všetko hneď. Až pod vplyvom udalostí v mojom živote som zmenila myslenie. Presvedčila som sa o tom, že ak niečo naozaj chcem, ak to cítim celým svojím srdcom a dám do toho svoje zanietenie a hlavne vieru, ono to príde. Myšlienka, pozitívne vibrácie, vizualizácia, viera a potom to pustiť a už len prijímať. No práve to povestné “beatlesovské – Let it be” bolo a stále je mojou najväčšou výzvou.

V tomto sa chcem v roku 2012 zdokonaliť, chcem sa naučiť tiež meditovať a nájsť taký ten “vnútorný pokoj”, byť stále pozitívne naladená, zlepšiť svoj timemanagement a doplniť do neho nejakú fyzickú aktivitu… a úspešne dokončiť všetko, čo som tento rok začala. A ktovie, možno zmeniť bydlisko, to sú moje vízie pre tento rok. Ja to aj dokážem, pretože: “Ak niečo naozaj chcete, celý vesmír sa spojí, aby ste to dokázali!” (Paulo Coelho)

Preto aj vám, milé čitateľky želám, aby ste verili viac v samy seba, snívali, žili život podľa svojich predstáv a nech je aj pre vás rok 2012 rokom splnených snov!

Ja ďakujem za všetky tieto úžasné ženy a aj mužov, ktorí sú súčasťou RealWoman tímu. Za všetkých ľudí, ktorí vstúpili a sú odjakživa v mojom živote a bezprostredne mi dávajú lásku, podporu, pochopenie, pomáhajú mi viac sa spoznať, osobne narásť a podporujú to, kto som. Ďakujem za to, že môžem tvoriť RealWoman, slobodne tvoriť, šíriť inšpiráciu a vyjadrovať prostredníctvom mojej práce to, kým som a v čo verím. Ďakujem životu za to, že pri mne stojí, že ma stráži, sprevádza a prináša mi neustále nové príležitosti a zázraky.

Do nového roku si želám vstúpiť bez menšej záťaže, nechať svoje limitácie v minulosti, oslobodiť sa a ešte viac sa otvoriť životu a nechať sa ním viesť. V roku 2012 túžim po harmónii, láske, zázemí, cestovaní, naplnení a úspešnom zrealizovaní všetkých projektov, vybudovaní úžasného tímu a organizácie, po expanzii a osobnom raste pre každého.

V živote ide o to, kto ste, ide o ľudí, ktorých ľúbite a o vaše sny. Investujte do toho, čo vám dáva zmysel.

Katarína Zacharová pre RealWoman

Aké je vaše najhoršie rozhodnutie pri výbere novoročných predsavzatí?

Každému sa s novoročnými predsavzatiami môže spájať niečo iné. Neraz však pri uvažovaní nad tým, či si ich dávať, premýšľame, či nebudeme sklamaní, keď s nimi budeme zápasiť. Mne sa pri predsavzatiach, a nielen tých novoročných, vybaví tento príbeh:

Jedna žena, ktorá nemala priveľké ekonomické zdroje, raz našla vajce. Celá šťastná zavolala manžela a deti a povedala: „Je koniec všetkým našim starostiam. Pozrite sa, našla som vajce! Nezjeme ho, ale dáme ho vysedieť susedovej kvočke. Potom budeme mať kuriatko, z kuriatka bude sliepka. Samozrejme, sliepku nezjeme, ale necháme ju znášať kopu vajec a z vajec budeme mať kŕdeľ sliepok, ktoré budú znášať ďalšie vajcia. A tak budeme mať veľa sliepok a veľa vajec. Ani sliepky, ani vajcia nezjeme, ale ich predáme a budeme mať teliatko, teliatko odchováme a bude z neho krava a krava bude mať ďalšie teliatka a budeme mať celé stádo. Potom stádo predáme a kúpime si pole a predáme aj pole, a kúpime, a predáme a…” Ako tak rozprávala a popritom gestikulovala, vajce jej vypadlo z ruky a rozbilo sa.

Naše predsavzatia sa často podobajú táraniu tejto ženy. Chceme niečo urobiť, povedať, zariadiť, zmeniť… čas plynie a my sme stále v rovine premýšľania, ale nerobíme nič konkrétne, len uvažujeme, čo by sme mohli a mali…

U mňa sa s rozhodovaním, či si nejaké predsavzatie dať, spája jedna zásadná vec, a to, že chcem mať niečo inak ako doteraz. Je takmer jedno, čo to je, vyžaduje si to zmenu. A v tejto súvislosti sa chcem s vami podeliť o zaujímavé fakty, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní, čo s predsavzatiami tento rok urobiť.

Nikto za vás zmenu myslenia neurobí

Vedci zaoberajúci sa fungovaním mozgu potvrdzujú to, o čom sa mnohí z nás presviedčajú na vlastnej koži: zmeniť sa je omnoho ťažšie, než si myslíme. Zmena totiž vyžaduje oveľa viac, ako len myšlienku. Dôvodov, prečo je to tak, je viacero, ale kľúčové na tom celom je, že ten, kto zmenu chce a očakáva, potrebuje pre seba vnútornú podporu a motiváciu – bez nich akákoľvek snaha „zvonka“ vychádza na- zmar.

Je lákavé myslieť si, že existuje zaručený recept, vďaka ktorému sa udeje niečo v podobe zázraku a zrazu budú veci podľa našich predstáv. Sklamem všetkých, ktorí by sa na to chceli spoľahnúť. V našej hlave to totiž funguje tak, že v nej máme mentálne mapy, ktoré ovplyvňujú naše vnímanie a to zase vplýva na naše očakávania, ciele, úmysly… Čiže zjednodušene – keď si predstavíte spojenia vo svojom mozgu, ktoré máte vytvorené v podobe mentálnych máp, môžu silne ovplyvňovať to, akú realitu vidíte – často sa to deje zvnútra väčšmi, než podnetmi zvonka. Najlepším príkladom je placebo efekt. Keď vám lekár povie, že ste práve dostali látku na zmiernenie bolesti, hoci ste v skutočnosti žiadnu nedostali, samotné očakávanie zníženia bolesti spôsobí, že začnete zameriavať svoju pozornosť na zážitok úľavy od bolesti, čo v mozgu aktivuje príslušné centrum a výsledkom je pocit zníženia bolesti.

ODPORÚČANIE: Stane sa presne to, čo očakávate. Takže nehovorte niečo, ak to nemyslíte vážne alebo úprimne. Keď máte pochybnosti, či sa vôbec do niečoho púšťať, vyjasnite si to so sebou.

Ak o niečo skutočne nestojíte, motivácia vám nevydrží a vaša snaha nebude korunovaná úspechom.

A pamätajte ešte na niečo: aj tisícmíľová cesta začína prvým krokom! A potom nasledujú  ďalšie, pomalé, ale isté kroky. Keď vyštartujete šprintom na 10-kilometrovú trať, ako rýchlo vám dôjde dych?

Koľko pozornosti čomu venujete?

Poznáte ten pocit, keď si vytvárate katastrofický scenár a dokážete ho „vyšperkovať“ do najmenších detailov, až sa vám stane, že sa veci z neho začnú napĺňať?

Vedci v tejto súvislosti hovoria o koncepte „hustoty pozornosti“. Popisujú ním skutočnosť, že koľko pozornosti niečomu venujete a ste na to zameraní, o toľko sa navýši vaša hustota pozornosti, čiže taká je miera vášho mentálneho sústredenia a koncentrácie. S dostatočnou hustotou pozornosti sa jednotlivé myšlienky a činy vo vašej mysli môžu stať súčasťou toho, kým ste a časťou toho, ako funguje váš mozog. A to všetko potom ovplyvňuje to, ako vnímate svet. Podčiarknuté a zhrnuté: sila je vo vašom sústredení. Podľa toho, kam zameriate svoju pozornosť, meníte mozog a meníte to, ako vnímate svet a ako s ním komunikujete.

ODPORÚČANIE: sila je vo vašom zameraní pozornosti na riešenia, nie na problémy. Problémy môžete donekonečna skúmať, analyzovať… alebo hľadať ich riešenia. Zameranie na riešenia nám pomáha riešenia vytvárať! Sústredenie na to, prečo sa veci „nedajú“, spôsobuje, že vo vašej mysli sa problémy prehlbujú, a tak nadobúdate pocit, že ich riešenie nie je možné.

Zmena správania si vyžaduje prehlbovanie schopnosti vyberať si z palety myšlienok, ktoré sa vo vašej vedomej mysli objavujú, práve tie, na ktoré sústredíte svoju pozornosť. Tam, kam pôjde vaša pozornosť, pôjdete aj vy.

A pamätajte ešte na čínske príslovie, ktoré hovorí: „Keď sedíš, potom seď. Keď stojíš, potom stoj. Nech robíš čokoľvek – nikdy nezakolíš!“ Ak sa slobodne rozhodnete, stojte si za tým a neváhajte.

Prajem vám veľa pozitívnych odhodlaní pri výbere toho, s akým nastavením mysle chcete do nového roka vykročiť. Nech vás sprevádza viera v seba a v to, že najhoršie rozhodnutie vychádza z toho, že nič nespravíte, ako povedal Theodore Roosvelt.

Janette Šimková pre RealWoman

PS: Pri písaní článku som sa inšpirovala knihou od Davida Rocka: Jak pracuje váš mozek

Ak chcete byť šťastné, prestaňte sa vyhovárať

Všetci túžime po spokojnom a šťastnom živote. Šťastie si dávame za cieľ do budúcnosti, často však mávame množstvo výhovoriek, prečo nemôžeme byť šťastné práve teraz. Nie je vhodná doba, nemáme dostatok peňazí, toho správneho partnera alebo vytúženú postavu. Je vôbec potrebné stále na niečo čakať? Pozrime sa na 6 najčastejších výhovoriek, ktoré spôsobujú, že pocit šťastia a radosti odkladáme stále na neskôr.

Výhovorka č. 1: Keby som žila niekde inde, bola by som šťastná

Možno si tiež myslíte, že by sa vám jednoduchšie začínalo odznovu, ak by ste mali možnosť odísť do iného mesta či štátu,. Bohužiaľ, nie vždy je to tak. Hovorí sa, že pred svojimi problémami neutečieme – nájdu si nás všade a počkajú na nás. A je to naozaj tak. Kamkoľvek na svete sa presunieme, svoje návyky a myslenie si berieme so sebou. Preto najlepším miestom na nový začiatok býva práve to, kde momentálne sme.

Výhovorka č. 2: Keby som bola mladšia/staršia, bola by som šťastná

Ak patríte medzi ľudí, ktorí sú presvedčení, že šťastie závisí od nášho veku, mám pre vás zaujímavú informáciu. Výskumník Ronald Inglehart pracoval v 90-tych rokoch na štúdii, v ktorej 170 000 ľudí zo 16 krajín odpovedalo na rovnakú otázku: „Ako ste spokojní so svojím životom?“ Cieľom výskumu bolo zistiť, či má vek človeka vplyv na jeho pocit šťastia. A výsledky boli naozaj prekvapujúce:

 • 15-24 rokov na 81% spokojní so svojím životom
 • 25-34 rokov na 80% spokojní so svojím životom
 • 35-44 rokov na 80% spokojní so svojím životom
 • 45-54 rokov na 79% spokojní so svojím životom
 • 55-64 rokov na 79% spokojní so svojím životom
 • 65 rokov a viac na 81% spokojní so svojím životom

Percentá spokojnosti sú pre každú vekovú skupinu takmer rovnaké! Napriek všetkým mýtom a rečiam o problémových tínedžeroch, či kríze stredného veku, sa nakoniec ukázalo, že vek má iba 1-percentný vplyv na náš pocit šťastia. Ak to teda nie je vekom, čím potom?! Žeby postojom k životu?

Výhovorka č. 3: Keď stretnem toho „pravého“, budem šťastná

Odkiaľ máme túto predstavu? Možno z filmov alebo príbehov z kníh, kde život ženy od základov zmení princ na bielom koni alebo v súčasnosti skôr princ s tučným bankovým kontom. Pravdou je, bohužiaľ, že nikto iný nás nemôže urobiť šťastnými.
Viete, aké je tajomstvo väčšiny úspešných a šťastných žien? Naučili sa bojovať vo vlastných „bitkách“, vyrovnať sa s nepriazňou osudu, aj so sklamaním. Samy prešli tým, čo sa nazýva „skutočný život“ a pochopili, že svoj život si potrebujú vedieť vylepšiť každá sama.

A čo vzťahy? Hovorí sa, že kým samy sme, takých ľudí aj vyhľadávame. Spokojní ľudia priťahujú spokojných ľudí, a naopak, nešťastní ľudia vyhľadávajú nešťastných ľudí. Osoby zo šťastných párov boli šťastnými už predtým, než stretli svojho partnera. V skutočnom svete to teda nie sú druhí ľudia, kto môže zmeniť náš život k lepšiemu. Naše šťastie je v prvom rade v našich vlastných rukách.

Výhovorka č. 4: Keby som nemala problémy, ktoré teraz mám, bola by som šťastná

Problémy boli a vždy budú. Keď sa práve netrápime veľkými problémami, čoskoro si ich „vyrobíme“ z malých problémov. Výborne to vystihuje príklad bývalého vysoko postaveného manažéra na dôchodku: „Pred rokmi som sa trápil miliónovými obchodmi. Teraz ma dokážu rozhádzať aj špinavé okná a vyschnutý trávnik. Keď mám už menej dôležitých starostí, pozastavujem sa aj nad maličkosťami.“.

Vždy sa nájde niečo, čím sa môžeme znepokojovať. Čo tým však vyriešime? Čím menej pravidiel máme o tom, aký by život mal byť a ako by sa v ňom iní ľudia mali správať, o to šťastnejšie budeme.

Výhovorka č. 5: Keby som tak mala…

Tento typ výhovorky má na svedomí naše ego – tá časť nás, ktorá sa rada porovnáva a zvykne nám hovorievať: „Ak túžiš byť dokonalá a trendy, chceš vzbudiť závisť u kamarátok alebo zbaliť kolegu, potrebuješ toto a hneď teraz.“. Tak sa nám doma hromadia kabelky, nové páry topánok, módne výstrelky aj úplné zbytočnosti.

Nie je nič zlé na tom, keď si nakupovaním robíme radosť. Ale priznajme si, keď je naša sebahodnota závislá od vecí, ktoré vlastníme, ide o neistú hru. A to aj v prípade produktov nosiacich zvučné luxusné značky! Sme hrdé v prvý deň, stále nadšené na druhý a tretí deň, avšak po dvoch týždňoch sa samy seba znovu pýtame: „Čo by som si ešte mohla kúpiť, aby som sa cítila lepšie?“

Nepovažujme za tak dôležité to, čo si iní ľudia myslia, alebo či je niekto iný našimi nákupmi očarený. Šťastné s hŕbou vecí budeme iba vtedy, keď dokážeme byť šťastné aj bez nich.

Výhovorka č. 6: Budem šťastná, až keď…

…sa vydám, schudnem 8 kíl, splatím lízing, budem povýšená, pôjdem dovolenkovať na Bali, atď. Ako často odkladáme svoje šťastie? A prečo to vôbec robíme? Šťastní ľudia neodsúvajú pocit radosti a nečakajú, kým sa niečo stane v budúcnosti. Žijú naplno tu a teraz!

To je iba zopár z množstva výhovoriek, ktoré sú známe asi každej z nás. Aké ešte poznáte? Aké používate vy ?
Prezradím vám, čo funguje u mňa. Ak chcete byť skutočne šťastné, zabudnite na sťažovanie, výhovorky, kritizovanie, aj súdenie iných ľudí. Namiesto toho začnite:

 • PREMÝŠĽAŤ o veciach, ktoré vás tešia
 • HOVORIŤ o veciach, ktoré vás tešia
 • ROBIŤ veci, ktoré vás tešia
 • OBKLOPOVAŤ sa ľuďmi, ktorí vás tešia

Áno, je to tak jednoduché! Skúste to a zakrátko samy pocítite rozdiel. Šťastie totiž nie je o tom, nakoľko úspešné, krásne a finančne nezávislé sme, ale o tom, ako sa cítime.

Dagmar Gabulová pre RealWoman

Naše sny majú význam. A sú odpoveďami na naše otázky.

Mávame rôzne sny, niektoré si vieme ľahko vysvetliť alebo niektoré sú až príliš divné. Niekedy sa ráno zobudíme a pamätáme si sen iba zbežne a hneď ho aj zabudneme. A mne sa dokonca stáva, že mám taký živý sen, že ráno prvé sekundy neviem presne, kde som, respektíve, či môj sen je realita. Stáva sa vám to?

Prečo sa nám vôbec sníva? Ja verím, že nič sa nedeje bez dôvodu aj naše sny musia mať určitý význam.

Postupne, ako som sa zaujímala o význam snov, dostali sa ku mne veľmi zaujímavé odpovede. Častokrát si myslíme, že sny sú iba nejaké myšlienky, príbehy, ktoré sa nám v noci “vkrádajú” do mysle a my ich nevieme vôbec ovládať. Ale naučila som, že práve sny su jedným z nástrojov, ktoré nám pomôžu získať odpovede na naše otázky.

Vedci nás ubezpečujú, že každý z nás sníva, ale nie všetci si svoje sny pamätáme. Tak isto tvrdia, že hlavnou príčinou, prečo si svoje sny nepamätáme, je strach. Vraj sa to začalo tým, keď sme ako malé deti zvykli mať nočné mory, tak sme radšej chceli na sny zabudnúť. A časom sme sa naučili svoje sny potláčať.

Ale zaujímavé je, že si dokážeme zapamätať všetky sny, ktoré sa nám vnoci snívajú. Veľmi vhodná je v tomto procese práve Silva metóda.

Aký význam majú naše sny?

Naučiť sa viac o význame snov môžeme prostredníctvom praxe a hlavne spoznávaním najzaujímavejšieho človeka na svete, ktorým ste VY. Ja som zistila z rôznych štúdií, ale aj z vlastnej skúsenosti, že sny sú odrazom našich každodenných myšlienok, hlavne tých dominantných. Môžu zobrazovať myšlienky strachu, nadšenia, neistoty. Akákoľvek emócia, ktorú cítime počas posledných dní a venujeme jej veľmi veľa pozornosti a myšlienok, sa zobrazí v našich snoch. Z toho mi vyplýva, že sny sú odrazom našej mysle.

Sny sú v tomto ponímaní pre nás určitou spätnou väzbou nášho života, našej reality. Ak mávame nočné mory, nemali by sme to ignorovať, ak nechápeme ich význam, mali by sme sa snažiť ich pochopiť, pretože reflektujú naše podvedomé myšlienky. Ak podvedome držíme v sebe veľmi veľa negatívnych, pasívnych a nepodporujúcich myšlienok, nemusíme si byť toho ani vedomí, ale práve sny nás vystríhajú, že niečo nie je v poriadku.

Každý z nás má jedinečný pohľad na svet. Ako ho vnímame, čo pre nás určité veci alebo symboly znamenajú. A práve poznaním týchto symbolov a ich pochopením, dokážeme lepšie identifikovať a vyložiť si naše sny. Každý človek je jedinečný, a preto verím, že každý z nás je najlepší kandidát na vyloženie si a správne pochopenie svojich snov.

Proces, ako si vyložiť svoj sen

Vytvorila som si výborný proces, ako pracovať so svojimi snami, ktorý najviac ovplyvnila Silvova metóda.

Odporúčam nasledovný proces:

 1. Predtým, ako zaspíte, tak povediac naprogramujte samých seba. Povedzte si v duchu: “Zajtra ráno sa zobudím a budem si pamätať svoj sen a chápať jeho význam” a kľudne potom zaspite.
 2. Položte si pero a papier vedľa seba, aby ste si mohli zapísať svoj sen, ak sa v noci prebudíte. Hneď ráno alebo ako sa prebudíte v noci, posaďte sa, uvoľnite sa, na chvíľu zavrite oči, zhlboka dýchajte (dajte si 2-3 minútovú meditáciu) a snažte sa vybaviť si svoj sen. Určite si ho budete lepšie pamätať vďaka bodu č.1. Zapíšte čokoľvek, čo vám z toho sna napadlo resp. doplňte svoje predošlé poznámky
 3. Ráno sa znovu dostaňte do stavu meditácie a opýtajte sa samých seba : “Čo má môj sen spoločné s tým, čo sa deje v mojom živote, alebo ako mi má pomôcť vyriešiť môj problém?” Mali by ste dostať svoju odpoveď, resp. oveľa lepšie pochopiť symboliku vašich snov. Pokiaľ sa to nestane hneď prvýkrát, nevzdajte to. Treba sa trochu natrénovať a otvoriť svojim snom, ak ste niekoľko rokov potláčali svoje sny alebo im nevenovali žiadnu pozornosť, bude to chcieť trochu viac času.

Ako získať prostredníctvom sna svoje odpovede

Okrem toho, že naše sny sú spätnou väzbou našej každodennej reality a myšlienok, sú aj veľmi užitočným nástrojom na získavanie odpovedí a na riešenie problémov. Je to aktívny prístup k našim snom.

A aj tento proces je veľmi jednoduchý. Predtým ako ideme spať, si položíme otázku, na ktorú chceme vedieť odpoveď, resp. otázku, ako vyriešiť určitý problém. A pýtame sa ju dovtedy, pokým nedostame prostredníctvom sna svoju odpoveď. Častokrát sa nám tá odpoveď nemusí pozdávať, ale väčšinou vtedy ešte nechápeme jej význam a mali by sme si dať čas na jej pochopenie.

Je veľmi veľa vedcov a ľudí, ktorí práve sny využívali na objavenie určitej formulky, vzorca alebo na vyriešenie určitej rovnice. Sny sú perfektným nástrojom, ako fungovať na vyššom stupni inteligencie, ktorú v našom bežnom dni nevieme častokrát využiť.

Odkedy venujem viac pozornosti svojim snom, zaspávanie a spánok sa stal zábavnejším, teším na každé ráno, čo nové sa dozviem. Osobne som práve prostredníctvom snov dostala veľmi veľa zaujímavých odpovedí na svoje otázky. A aj naďalej spoznávam lepšie samu seba aj prostredníctvom mojich snov.

Pekné snívanie,
Katarína Zacharová pre RealWoman

Strach je iba volaním po láske

Všetky naše myšlienky, činy a rozhodnutia vychádzajú z dvoch hlavných emócií – zo strachu alebo lásky. Každá z nás už niekedy v živote pocítila strach – strach zo samoty, zo straty zamestnania alebo peňazí, zo strápnenia sa, staroby, dokonca života. To je dôvod, prečo sa niekedy správame tak hlúpo a neuvážene. To, čo nám pomáha cítiť sa lepšie a istejšie, je láska. Buďme k sebe úprimné, veď skoro všetko, čo robíme, je motivované túžbou vniesť viac lásky do nášho života.

Najväčším nepriateľom ľudí je strach, ktorý je zdrojom všetkých našich negatívnych emócií. Za hnevom, manipuláciou, žiarlivosťou, aroganciou, dokonca závisťou sa vždy skrýva určitá forma strachu. Na to, aby sme ho ukryli pred ostatnými, používame rôzne masky, ja im hovorím aj „divadlá“. Všetci ich občas nosíme, resp. hráme a používame ich ako našu obranu.

Na základe pozorovania vlastného správania a aj reakcií ostatných ľudí som si postupne stále viac uvedomovala, že tieto masky sú vlastne volaním po láske a prijatí. Čím je maska výraznejšia, tým je daný človek nešťastnejší a vystrašenejší. Zúfalo schováva svoju neistotu a nízke sebavedomie za tvrdým postojom, aroganciou, sarkazmom, ľahostajnosťou či nedotknuteľnosťou. Pripomína vám to vášho šéfa, kolegyňu, či dokonca seba samú?

Len srdcom vidíme naozaj dobre

Určite poznáte ten pocit, keď vám nejaká osoba nesadne. Nemusí nič konkrétne povedať, ani urobiť, jednoducho ju nemôžete vystáť. Takýchto osôb som vo svojom živote nestretla veľa, zopár ich však bolo. Naposledy jedno dievča, MBA študentka, pochádzajúca zo solventnej americkej rodiny. Už na prvý pohľad je vidieť, že je iná ako ostatní. Pôsobí veľmi chladne a odmerane, iba zriedka sa usmieva, drží si odstup od ľudí, má iba zopár priateľov, pretože len tak s hocikým sa nebaví. Dokáže sa nadchnúť iba luxusnými vecami, je napríklad vášnivou zberateľkou kabeliek od Louisa Vuittona – originálov samozrejme.

Niekedy ma s kyslým úsmevom pozdravila, inokedy prešla okolo bez povšimnutia. Pri každom stretnutí či rozhovore som z nej však mala veľmi zlý pocit. Vnútorné napätie medzi nami rástlo. Cítila som z nej nadradenosť, snobizmus a jej kyslý výraz tváre ma neskutočne dráždil. Paradoxne, čím horšie pocity som z nej mala, tým častejšie som ju stretávala.

Pri jednom takom náhodnom stretnutí sa na moje veľké prekvapenie pri mne zastavila. Chvíľu sme sa samy dve rozprávali, tentokrát to bolo však iné. Po prvýkrát som mala pocit, že mám možnosť vidieť jej pravú tvár, to, kým v skutočnosti naozaj je. Namiesto pyšnej, neprístupnej, stále nespokojnej a unudenej slečny, stálo odrazu predo mnou opustené, neisté dievča, ktoré si toho veľa o sebe nemyslí. Po chvíli rozhovoru som si uvedomila, že sa jej ani nechce odísť. Bola naozaj milá, veľa sa o mňa a môj život zaujímala a na záver si dokonca vypýtala moje číslo, aby sme mohli spoločne niečo podniknúť.

Neviem, či sa z nás stanú práve priateľky, toto stretnutie však veľa zmenilo. Nielenže sa vyriešili moje nepríjemné pocity z jej prítomnosti, ale porozumela som jej predošlému správaniu a uvedomila si, že jeho skutočným dôvodom je strach z odmietnutia, nedôvera v ľudí a nízke sebavedomie. Vďaka tomuto zážitku som úplne zmenila svoj postoj nielen k nej, ale pochopila som aj všetkých „majstrov sveta“ a ich často nevysvetliteľné volania po láske a prijatí.

Pozrite sa okolo seba a popremýšľajte o svojich vzťahoch a reakciách na druhých. Dokážete vidieť ich skutočnú tvár? Alebo sa necháte ovplyvniť a znechutiť ich obrannou maskou?

Poučenie z tohto zážitku najlepšie vystihujú slová od Antoinea de Saint-Exupéryho:

„Iba srdcom vidíme naozaj dobre. To podstatné zostáva pre oči neviditeľné.“

Skúsme preto v ľuďoch hľadať to, kým v skutočnosti naozaj sú a ušetríme si tým veľa nepríjemných pocitov a sklamania.

Dagmar Gabilová pre RealWoman