Využívate svoju intuíciu naplno?

My ženy sme jednoznačne intuitívne. Cítime, sme emociálnejšie, niekedy určité veci vycítime, aj keď ich nevieme vysvetliť. Častokrát konáme práve inuitívne a nie sme si toho plno vedomé. Využívame intuíciu či už v našich vzťahoch, v práci, v komunikácii, s deťmi, v láske a aj v krízových situáciach. Je to tichý hlas niekde vnútri v nás, ktorý nám    toľkokrát správne poradil, nasmeroval nás. Naša inutícia.

Stáva sa vám už, že ste stretli nejakého človeka, ktorý bol milý, priateľský, ale niečo vám na ňom nesedelo, niečo, čo ste vtedy nevedeli vysvetliť. Možno ste si hovorili, že je to hlúposť, že ten človek je očividne úplne ok a že si iba vymýšľate. Ale po určitom čase ste zistili, že vaše tušenie bolo správne a na základe nejakej situácie ste si to potvrdili. Naša intuícia nás chráni a pomáha nám vyberať ľudí, ktorí sú pre nás vhodní alebo ich potrebujeme stretnúť.

Využívate svoju intuíciu naplno v každodennom živote?

Každá z nás je intuitívna

Každý človek má intuíciu, ale nie každý ju má aktívnu. A pritom je pre nás prirodzené byť intuitívni, len si to neuvedomujeme. Intuíciu treba rozvíjať a pracovať s ňou. Verím, že každá z nás si pamätá niekoľko intuitívnych zážitkov, ktoré zvykneme nazývať aj “vnútorným hlasom”, ktorý nám poradí, čo urobiť, ako sa rozhodnúť, čo povedať, ako sa zachovať a podobne. Stalo sa vám už, že vám zazvonil mobil a vedeli ste, kto vám volá bez toho, aby ste sa pozreli na displej? To bola vaša intuícia.

Ja si spomínam na toľko momentov, v ktorých som nevedela, čo robím, prečo to musím urobiť, ale nedalo mi to ísť proti môjmu vnútornému hlasu a jednoducho som nasledovala svoju intuíciu. Či už som si vyberala priateľov, ktorí mi boli blízki a mohla som im dôverovať. A ak som náhodou svoju intuíciu nepočúvla, tak sa mi len vždy potvrdila.

Alebo moje rozhodnutie odísť do Malajzie bolo neskutočne intuitívne. Nevedela som presne, čo budem robiť vo firme, ktorú som našla. Nevedela som veľa o Malajzii. Od svojho okolia som počúvala, že by som si mala nájsť stabilnú prácu, prípadne si zobrať hypotéku na byt a podobne. Ale ja som jednoducho cítila, že to nie cesta, ktorou chcem ísť. Inuitívne som vedela, že potrebujem vycestovať a chcem robiť pre tú firmu.

Nevedela som, čo ma tam čaká, ale mala som veľa túžob. Ani vo sne by mi nenapadlo, že práve vycestovanie do inej krajiny,do Malajzie a moje intuitívne rozhodnutie tam ísť, mi ich všetky splní. Našla som oblasť, v ktorej chcem pracovať, konečne som dostala smerovanie do svojho života. Našla som lásku a partnera, akého som vždy chcela. Plnila som si sen o cestovaní a mohla som splniť sen aj mojej mame. Spoznala som toľko úžasných ľudí z celého sveta. A veľa ďalších. Naučila som sa neskutočne veľa o sebe, o živote, o marketingu, o komunikácii a o biznise. A pritom na začiatku to vôbec tak nevyzeralo, ale nechala som sa viesť svojou intuíciou, ktorá má priviedla k tomu, po čom som vždy túžila.

Vďaka intuícii robíme správne rozhodnutia, vieme sa nasmerovať, nestresujeme sa, sme kreatívni, vieme pomôcť iným ľuďom. Toľkokrát v živote hľadáme odpovede alebo žiadame o radu niekoho iného,čakáme od ľudí zo svojho okolia, že nám povedia, čo je najlepšie pre nás a čo máme urobiť. Namiesto toho, aby sme sa opýtali samých seba, čo máme robiť a využili svoju intuíciu. Prečo by mala byť rada niekoho iného správnejšia ako naša vlastná? Odkedy uprednostňujeme úsudok niekoho iného o nás a našej situácii pred naším vlastným?

Intuícia je kľúčom k naplneniu nášho potenciálu

Intuicia je náš vnútorný hlas, vnútorný pocit, ktorý sa objaví a odovzdáva nám určitú správu, tvorí, smeruje nás alebo nás varuje pred niečím. Intuícia je schopnosť vedieť niečo bez toho, aby sme vedeli AKO. Intuícia je prepojená so srdcom. Aj intuitívne myšlienky alebo hlas cítime práve v oblasti srdca, nie hlavy. Akoby sme chytali určité vibrácie cez naše zmysly. Sluchom zachytávame zvuk. Videním zachytávame obrazy a realitu. A intuíciou zachytávame vízie a nápady, čokoľvek, čo je spojené s našou blízkou alebo ďalekou budúcnosťou.

Odborníčka na inutíciu Sonia Chouqette tvrdí:

“Naplniť náš ľudský potenciál bez aktivovania a využívania intuície, nie je možné.“

Albert Einstein raz povedal:

“Intuitívna myseľ je posvätný dar a racionálna myseľ je verný služobník. My sme vytvorili spoločnosť, ktorá uznáva a akceptuje služobníka a zabudla na náš dar.”

Je načase, aby sme začali naplno využívať náš ľudský potenciál. Aby sme robili rozhodnutia sami za seba. Aby sme verili a nasledovali náš šiesty zmysel, našu intuíciu a náš dar. Ak ignorujeme intuíciu, obmedzujeme a limitujeme sami seba.

Ako aktivovať a využívať intuíciu

Pre intuíciu nie je nikdy neskoro, je to v nás, treba to iba zaktivovať.

Prvým krokom k aktivácii intuície je vytvorenie vhodného prostredia, ktoré predstavuje určitý vnútorný pokoj, rozoznávanie svojich pocitov, otvorenie svojho srdca, venovanie pozornosti tomu, čo cítime. Dôležitý je aj rešpekt a ohľaduplnosť partnera a rodiny voči našim intuíciám. Keď sme v správnom prostredí, intuícia sa objaví a zaktivuje.  A potom ju iba trénujeme, skúšame, naučíme sa, ako s ňou pracovať.

Ak sa ocitneme v situácii, keď sa nevieme rozhodnúť, ukľudnime sa, položme sami sebe otázku. Odpoveď príde buď prostredníctvom pocitu alebo myšlienky. Žiadna iná odpoveď nie je pre nás vhodnejšia ako tá, ktorá príde priamo zo srdca. A to je rozdiel medzi rozhodnutiami alebo odpoveďami, ktoré prichádzajú od nášho ega, ktoré cítime v oblasti hlavy, lebo intuitívne rozhodnutia cítime v oblasti srdca.

Strach blokuje našu intuíciu

Strach z urobenia chyby, zo zlyhania, z neúspechu, zo zmeny, zo straty sebadôvery je najväčším  narušiteľom našej intuície. Prestávame cítiť srdcom a začíname venovať pozornosť myšlienkam strachu, ktoré naša myseľ produkuje.

Sonia Choquette odporúča 2 nasledovné kroky ako sa vysporiadať so strachom a znovu deaktivovať intuíciu.

1.KROK: Pomenujte svoj strach. Pomenujte to, čoho sa bojíte. Tým, že to identifikujete a si to uvedomíte, sa strach utíši a nebude blokovať intuíciu. Sonia tvrdí, že najhorší je strach, ktorý je skrytý, a ktorý si nepriznáme, to je ten najnebezpečnejší.

2.KROK: Pomenujte to, čo ľúbite. A pocítite veľký príliv kreativity, lebo keď hovoríme o tom, čo zbožňujeme, nápadov nie je nikdy dosť, zoznam je vždy veľmi dlhý. A intuícia je späť.

Extra odporúčanie je  pozitívny prístup k intuícii. Aj keď sa nám niekedy zdajú naše intuície divné, hovorme o nich pozitívne. Nebojme sa svojej intuície, je to dar. Tešme sa na každú ďalšiu, ktorá príde.

Logický mozog a myseľ je veľmi skeptická, ale intuítívny mozog je veľmi kreatívny.

Častokrát musíme obísť naše malé sebavedomie, strach, neistotu a urobiť krok k tomu, po čom skutočne túžime.

Aké sú vaše intuitívne zážitky?
Urobili ste už niekedy inutitívne rozhodnutie, ktoré radikálne ovplyvnilo váš život?
Alebo ste naopak zasa nenasledovali svoju intuíciu? Ako to dopadlo?
Myslíte si, že intuícia sa dá vytrénovať?

Katarína Zacharová pre RealWoman

Po každej búrke vyjde slnko

Ako po každej búrke vyjde slnko, tak aj po každom utrpení sa zasa raz začneme cítiť dobre. Je garantované, že po každej noci nadíde nový deň. Po každom konci príde aj nový začiatok. Niekedy sa nám veci a situácie zdajú veľmi čierne. Niekedy sú veľmi smutné a ťažké. Ale jedno je isté, že tak ako čas plynie, tak aj my zabúdame a uzdravujeme sa.

Prečo sa nám potom tieto búrky v živote dejú? Aj tak sa raz rozplynú.  Prečo každý deň nemôže byť slnečný? Neviem ako vy, ale v mojom živote sa objavujú búrky, kedy sa potrebujem posunúť  ďalej, rastiem alebo sa potrebujem naučiť niečo nové, získať skúsenosť. Zvykla som sa vyhýbať svojim nepríjemným pocitom a búrkam. Read more