Ako vedome komunikovať svoje potreby, nestratiť svoju sebahodnotu a vyhnúť sa zbytočným konfliktom, hádkam a nedorozumeniam, aby ste sa vzájomne nevzdialili, ale práve prehĺbili harmóniu a lásku vo vašich vzťahoch.

od Kataríny Zacharovej v Bratislave, 2017

Milí priatelia, 

ak sa chcete oslobodiť od ťaživej minulosti vašich vzťahov a túžite po harmonických, láskavých a naplnených vzťahoch, tak neváhajte a pridajte sa na môj seminár, lebo pochopíte, ako skutočne dokážete každý deň VY transformovať seba a svoje vzťahy.

PREČÍTAJTE SI NAJSKÔR PROSÍM MOJE PREHLÁSENIE:

Prosím, zoberte na vedomie, že pozitívna zmena vo vašich vzťahoch sa neuskutoční instantne, ale vyžaduje si vaše rozhodnutie a aktívne zapojenie sa mať lepší život a krajšie vzťahy, ďalej neustálu trpezlivosť, námahu, vytrvalosť, láskavosť, pochopenie a odhodlanie. Ja vám ukážem a povediem vás, ako to uskutočniť, ale neurobím za vás vašu prácu na sebe.

Každý vzťah vo vašom živote sa začína a končí vzťahom, ktorý máte sami so sebou.

A preto kľúčovým faktorom vašich vzťahov ste práve vy, vaša sebahodnota, vaše uvedomenie, vaše nastavenia a váš prístup a ochota. Nezáleží na tom, koľko máte rokov, čo ste zažili, aké chyby ste urobili a kde sa práve teraz nachádzate vo svojom živote, lebo pri spolupráci so mnou prevezmete za seba a svoj život plnú zodpovednosť a otvoríte svoju myseľ a srdce novým a krajším možnostiam, dokážete zmeniť a transformovať čokoľvek vo svojom živote.

Ak necítite, ako potrebné, začať najskôr prácou na sebe, tak vám potom tento seminár nepomôže, lebo bez uvedomenia potreby vašej osobnej zmeny, nič nezmeníte. 

Ak však cítite, že teraz je ten správny čas prevziať zodpovednosť za seba, za svoj život a svoje vzťahy a ste ochotní urobiť hrubú čiaru za bolesťou, hádkami, konfliktami, prázdnotou vo vzťahoch a začať tvoriť radostné, láskavé, harmonické a pravdivé vzťahy, tak potom neváhajte, tento seminár je pre vás.

Môj koncept učenia a vedenia ľudí k budovaniu harmonických vzťahov nie je prevzatý alebo okopírovaný od niekoho iného. Áno, inšpirujem a učím sa aj od iných učiteľov a trénerov, ale mojím hlavným zdrojom sú moja vlastná skúsenosť, prax s ľuďmi zo seminárov, programov, koučingov a hlboké pochopenie ľudskej psychiky a bytia.

Prejdime teda priamo k tomu, čo všetko na vás čaká …

A PRESNE TOTO ZÍSKATE

Po prvé, získate prístup ku všetkým 18 audionahrávkam, v ktorých vás prevediem jedinečným procesom ozdravenia seba a svojich vzťahov. 

Ďalej nadobudnete poznanie a schopnosti, ako vedome komunikovať a tvoriť harmonické a láskavé vzťahy, aj keď sa vám to doteraz nedarilo. Celý proces, ktorým si prejdete som zostavila zo 4 blokov na základe praktických skúseností z posledných 6 rokov práce s ľuďmi a z neustáleho hľadania najefektívnejších riešení, techník a procesov, ako ľuďom reálne a trvalo pomôcť prekonať limitujúce postoje a správanie, byť sami sebou a otvorene komunikovať vo vzťahoch, aby mohli žiť a tvoriť hlboko naplňujúce a láskavé vzťahy, v ktorých nebudú potláčať samých seba.

Nepoužívam žiadne zložité a sofistikované pojmy či teórie, ale jednoduché, zrozumiteľné a intuitívne riešenia, postupy a hlavne praktické kroky a nástroje, ako vedome reagovať, komunikovať a konať vo vzťahoch v bežnom každodennom živote, aby ste vedome a postupne budovali svoj život, sebahodnotu a silné vzťahy.

Dostanete 18 audionahrávok Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy, ktoré boli nahrané na seminári  v sobotu dňa 18.11.2017. 

A IDE O VIAC AKO LEN O VZŤAHY A KOMUNIKÁCIU 

Vďaka týmto audionahrávkam si pospájate hlbšie súvislosti o vzťahoch s rodičmi a s okolím z minulosti s tým, ake vzťahy žijete a priťahujete dnes, čo vám pomôže pochopiť ako zmeniť a ovplyvňovať vývoj svojich vzťahov, aby ste boli šťastní a spokojní.

Aktivujete svoj vnútorný energetický navigačný systém a pochopíte, ako môžete vedome tvoriť svoju realitu v každej oblasti vášho života a priťahovať tých správnych ľudí, príležitosti, situácie.

Začnete budovať silné základy svojho vzťahu sami so sebou, ktorý určuje všetky vaše ostatné vzťahy v živote. 

Zažijete a naučíte sa v sebe nastoliť pokoj, prijatie a harmóniu, aby ste sa hlbšie prepojili so svojou dušou a budovali svoju sebahodnotu.

AKO SOM SPOMENULA, ABSOLVOVANÍM SEMINÁRU PROSTREDNÍCTVOM AUDIOZÁZNAMU TRANSFORMUJETE SVOJE VZŤAHY A TOTO JE ZLOMOK Z TOHO, ČO ZÍSKATE …

   Ako asertívne povedať svoj názor alebo prejaviť aj nesúhlas vo vzťahoch, ak sa bojíte konfliktu alebo odmietnutia zo strany toho druhého človeka. 

 3 zdroje vašej vnútornej sily, aby ste nestratili samých seba vo vzťahoch, keď sa vyskytnú náročnejšie obdobia. Nazývam ich SOS. Jeden zo zdrojov je sebahodnota, ktorá je vaším štítom, a zároveň určuje vaše možnosti. Viac si povieme na audiozázname. 

  Myslíte si, že váš partner, šéf/ka, kamarátka alebo rodičia sú zodpovední sa to, ako za cítite alebo či ste šťastní? Mýlite sa! Toto očakávanie je najväčšou záhubou vzťahov, slobody a zdrojom bolesti. Ukážem vám, ako sa to dá lepšie a zdravšie. 

  Ako sa oslobodiť od bolestivých zážitkov a postojov voči sebe a k iným ľuďom zo vzťahov z detstva, mladosti alebo minulosti, ktoré vás dnes limitujú v zažívaní harmónie, naplnenia a prijatia vo vzťahoch. Absolvujete proces, ktorým sa raz a navždy oslobodíte od minulosti. 

  Prečo by ste vo vzťahu nikdy nemali seba posunúť na druhé, tretie alebo posledné miesto. Nerovnováhou vytvárate iba viac nerovnováhy a to nielen vo svojom živote, ale v živote ľudí, ktorých sa to týka. Ukážem vám, ako zostať vo svojom centre a budovať zdravý a silný vzťah k sebe. 

  Kedy je prijateľné mať od druhých ľudí očakávania. Do vzťahov nevstupujete preto, aby ste plnili iných očakávania alebo oni vaše. Naučíte sa, ako namiesto očakávaní uzatvoriť vzájomné dohody s blízkymi.

 Ukážem vám, ako vedome komunikovať svoje potreby, postoje, názory a pocity vo vzťahoch, aby ste nepotlačili samých seba, ale skôr ste vytvorili priestor pre rast, rešpekt a vzájomné zblíženie vo vzťahu. 

 Čo urobiť, ak sa vám nedarí odpustiť, aj keď sa o to veľmi snažíte. 

  Ako prekonať svoje ego a pozrieť sa na svet cez pohľad a videnie toho druhého, aby ste ho lepšie pochopili, našli k nemu cestu a vedeli správne komunikovať. Každý človek je úplne iný, koľko ľudí, toľko uhlov pohľadu. Ak nevystúpite z pozície, že máte pravdu alebo vaše postoje a názory sú správne, nikdy nevytvoríte hlboké zblíženie a puto s druhým človekom. A to najhoršie je, že váš svet zostane malý, lebo sa neobohatí o to, čo v sebe skrýva svet toho druhého. 

 Naučím vás, ako sa stať odolnými voči negativite, nervozite, hnevu, agresii alebo iným ťaživým emóciám od ľudí z vášho okolia, aby ste ich neprenášali na seba alebo do svojich vzťahov, ale udržali si vysokú pozitívnu energiu a nadhľad na situáciu. 

 Najrýchlejší a najúčinnejší spôsob, ako zlepšiť svoje vzťahy k ľuďom, ktorí vás zranili, nepochopili, odsúdili alebo vám nedali podporu, ale záleží vám na nich.  

 Rozlúčte sa so zbytočnými nedorozumeniami a konfliktami. Ukážem vám, ako odhadnúť potreby a zvoliť vhodný spôsob komunikácie s inými, aby ste predišli hádkam a naučili s väčším kľudom riešiť problémy. Porozumenie toho druhého je kľúčom k hblšiemu pochopeniu. 

 Ako si zastať samých seba, ak vaša osobná hranica bola prekročená. Povieme si, prečo je tak dôležité vedieť, čomu povedať ÁNO a čomu NIE vo vzťahoch a aj v živote. A prečo nemôžete robiť kompromis vo svojej osobnej hodnote.

OBSAH AUDIOZÁZNAMU ZO SEMINÁRU

1. BLOK

Pochopte podstatu fungovania vzťahov a komunikácie 


1. Úvodná relaxácia a sprítomnenie sa

2. Východiskový bod pre vzťahy a ich fungovanie

- zmysel vzťahov na troch úrovniach

- život ako evolúcia duše

- rodina, ako inkubátor

- vplyv vášho ega na vzťahy

3. Sebareflexia vašich súčasných vzťahov (cvičenie)

- 7 základných oblastí, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť svoje vzťahy

- vyhodnoťte svoje najdôležitejšie vzťahy, aby ste vedeli, kde sa nachádzate

2. BLOK

Osloboďte sa od limitujúcich programov z minulosti


4. Tri pupočné šnúri a ako sa odpojiť

- 3 pupočné šnúry, ktorými ste prepojení so svojimi rodičmi

- 6 krokov, ako sa odpojiť od sabotujúcich programov z minulosti

5. Starý príbeh vašich rodičov a staré nastavenia

- aký je príbeh vašich rodičov ako muža a ženy, tak ako ste ich doteraz nepoznali (cvičenie)

- identifikujte staré presvedčenia, ktoré vám odovzdali rodičia (cvičenie)

6. Nové príbeh, presvedčenia a nová budúcnosť

- vytvorte nové presvedčenia a nastavenia pre svoj krajšie vzťahy a osloboďte sa od príbehu svojich rodičov (cvičenie)

- otázky a odpovede

7. Sila uložených starých emócií a ich uvoľnenie

- ako vznikli vaše emocionálne bloky a ako efektívne pracovať s emóciami

- identifikujete a uvoľníte svoju najťaživejšiu emóciu, ktorá blokuje vaše harmonické vzťahy (proces)

8. List svojmu mladšiemu JA (cvičenie)

3. BLOK

Budujte vzťah k sebe a ujasnite si svoje postoje a potreby


9. Ako tvoriť svoju realitu a práca s energiou

- ako použiť silu myšlienok, emócií, slov a činov na formovanie svojho života a vzťahov 

10. Budujte vzťah k sebe

- vzťah, ktorý máte sami so sebou, určuje všetky ostatné vzťahy vo vašom živote

- budujte svoj chrám a ujasnite si svoje vzťahové hodnoty 

11. Ako vedome tvoriť svoje vzťahy a vaše SOS

12. Päť pilierov zdravých a harmonických vzťahov

13. Šesť krokov, ako tvoriť harmonické vzťahy prostredníctvom komunikácie

4. BLOK

Komunikujte vedome a tvorte hlbšie a láskavejšie vzťahy


14. Komunikácia vo vzťahoch a 3 základné potreby

- tri základné potreby, ktoré každý potrebuje naplniť vo vzťahu

- ako vznikajú konflikty vo vzťahoch

15. Tri úrovne vašej komunikácie a prekonanie vášho ega 

- komunikácia vo vzťahoch prebieha na 3 úrovniach

- tri kroky ako prekonať vaše ego vo vzťahoch a v komunikácii

- komunikácia na úrovni duše

16. Komunikácia podľa osobnostnej metriky DISC

- identifikácia výšho osobného profilu a profilu vašich blízkych 

- ako vedome komunikovať s jednotlivými osobnostnými profilmi  

17. Jazyk lásky a prejav lásky vo vzťahoch

18. Pozitívny zoznam o druhom

EXTRA BONUS

Základná numerológia v 40-minutovom videu

Pochopte lepšie samých seba a ako váš dátum narodenia, teda vaše psychické číslo (deň narodenia) a vaše životné číslo (celý dátum narodenia) ovplyvnňujú to, ako sa prejavujete a ako životná cesta vás čaká. Tiež vám to pomôže lepšie pochopiť vaše správanie a reakcie vo vzťahoch. Ak si vypočítate tieto základné numerologické čísla pre ľudí, s ktorými ste vo vzťahu, tak im lepšie porozumiete. Charakter každého čísla od 1-9 vysvetľujem vo videu. 

TOTO JE TERAZ, ČO POTREBUJETE UROBIŤ

Vstupenka na celodenný seminár Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy stála 75€. Seminár sa konal dňa 18.11.2017 v Bratislave. Vy si teraz môžete zakúpiť online prístup k celému audiozáznamu zo semináru iba za 45€ a tak získať prístup k 18 audionahrávkam, k pracovnému zošitu a prezentácii v PDF formáte. A navyše získate bonusové video – Základy numerológie. 

Akonáhle si zakúpite audiozáznam Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy, pošleme vám email s potvrdením objednávky.  A do 24 hodín vám pošleme prístup k audionahrávkam a ostatným materiálom. 

DOJMY A ZÁŽITKY ZO SEMINÁRU

Seminár zmenil môj pohľad na iných ľudí a možnosti komunikácie.

Veľmi dobrý seminár, ktorý mi otvoril nové obzory a možnosti komunikácie, zmenil pohľad na seba a aj na ľudí v mojom okolí. A taktiež som nahliadla do iného spôsobu komunikácie samej so sebou a s partnerom. Dostala som výzvu k tomu, že môžem robiť veci inak, zmeniť svoj postoj k sebe samej. Ďakujem Katka.

Martinaz Bratislavy

Teraz viem, že pochopenie druhej strany je kľúčom k uzdraveniu.

Seminár mi prišiel do cesty v správnu chvíľu , keďže sa mi len pred pár dňami vynorila rodinná záležitosť, ktorú som považovala za spracovanú a uzavretú. Viem, že pochopenie druhej strany je kľúčom k uzdraveniu. Ďakujem Katka.

Ankaz Bratislavy

Podala si mi pomocnú ruku a ja som ti uverila.

Dnešný seminár bol pre mňa neskutočne zaujímavý a mohla by som napísať tisíce krásnych viet. Ja som sa dnes konečne rozhodla a odhodlala prísť. Niekde som raz čítala, že aj pád na hubu je krok vpred. A aj keď človek sedí v bahne, topí sa, mal by sa postaviť a isť a veriť človeku, ktorý mu podal ruku. A ja som ti uverila Katka. Ďakujem.

Vlastaz Nitry

Máš veľký talent a dar pomôcť ľuďom ujasniť si cieľ a kroky.

Ďakujem Katka za skvele stráveny deň. Máš veľký talent a dar pomôcť ľuďom ujasniť si cieľ a kroky k jeho dosiahnutiu. Verím, že mi pomôžu zlepšiť problémy v komunikácii a vzťahoch.

Katka má schopnosť podať veci jasne a zrozumiteľne.

Výborný seminár, veľa súvislostí som pochopila ohľadom vzťahu k sebe a k iným ľuďom. Katka má schopnosť podať veci jasne a zrozumiteľne.

Jankaz Chorvátskeho Grobu

Úžasný zážitok, určite si to zopakujem!

Július z Chorvátskeho Grobu

Odchádzam nabitá energiou a veľmi mi to pomáha.

Katka, tvoje semináre sú úžasné, veľmi mi to pomáha. Napr. dnes téma chrámu a hranice a tiež SOS. Odchádzam nabitá energiou a vždy vytiahnem, ak potrebujem tieto poznámky, aby som to naozaj realizovala. Ale aj vďaka tebe cítim, že som na správnej ceste. ĎAKUJEM!

Alicaz Dunajskej Stredy

Pochopila som, prečo v mojom živote nastala taká revolúcia a veľa vecí som si ujasnila a zreflektovala.

Katka, veľmi pekne ďakujem za dnešný deň. Toto bola taká pomyselná bodka v pochopení, prečo nastala v mojom živote taká veľká revolúcia, ako nastala. Veľa vecí som si ujasnila a zreflektovala. O veľa veciach som doteraz nerozmýšľala. Až keď som si prečítala knihu, absolvovala semináre, som zistila, ako sa dajú robiť veci a hlavne myslieť inak a lepšie.

Betkaz Nitry

Odnášam si odtiaľto tak veľa, že si to ani nevieš predstaviť.

Ďakujem Katka, že som ťa mohla spoznať. Toto bol môj úplne prvý seminár a celkovo stretnutie s tebou. Odnášam si odtiaľto toľko veľa, to si ani nevieš predstaviť. Od dnešného dňa začínam na sebe pracovať. Prajem veľa úspechov a pozitívnej energie.

Barboraz Bernolákova

O KATARÍNE ZACHAROVEJ

Katarína Zacharová je autorka kníh, rečníčka, trénerka a koučka osobného rozvoja.

Katarína Zacharová-281

Katarína je už autorkou 3 kníh osobného rozvoja, ktoré vydala v období od roku 2010 až do roku 2016. Prvým titulom bola kniha Ako dostať od života, čo chceme, ktorú napísala ešte počas svojho života v Malajzii, v Kuala Lumpur. Nasledovala kniha Dobrý pocit a potom posledná a najnovšia kniha Končím so strachom. 

Šesť rokov žila v Malajzii v Kuala Lumpur, kde prešla hlbokou osobnou transformáciou a radikálne zmenila svoj život. Osobnému rozvoju a transformácii sa Katarína naplno venuje od roku 2009, keď založila organizáciu RealWoman, ktorej poslaním je podporovať a viesť ženy k naplneniu ich najvyššieho ženského potenciálu, a tak transformovať svet, rodiny, vzťahy, biznis, ekonomiku. RealWoman od roku 2012 na Slovensku organizuje RealWoman Fóra, vedie workshopy a programy, klub a buduje komunitu žien, ktoré túžia nájsť naplnenie, slobodu a rovnováhu.

Katarína od roku 2014 vedie vlastné semináre, trénuje a koučuje ženy aj mužov. Zostavila a vytvorila vlastné transformačné programy pre ženy, Be Real – Ži naplno. Organizuje semináre pre ženy aj mužov na Slovensku a aj v zahraničí. Vystúpila v televíznom programe Dámsky klub na RSTV, v Teleráne na Markíze alebo v relácii Garde v TV Ružinov. V rokoch 2013-2016 bola členkou asociácie transformačných lídrov v Európe, ATL Europe.

Ľudia si veľakrát neuvedomujú, akú veľkú silu, energiu a potenciál majú a že dokážu tvoriť svoj život. Mojim zámerom je pomôcť ženám aj mužom oslobodiť sa od strachov, limitácií a blokov, aby mohli naplno aktivovať svoj skutočný potenciál, talenty a silu, aby mohli s odvahou, radosťou a naplnením žiť svoj život a poslanie. Svet potrebuje autentických, vedomých a vnútorne slobodných ľudí, ktorí vytvoria pozitívnu zmenu vo svojich vzťahoch, práci, zdraví, ekonomike a prostredí. Svete okolo nás zmeníme prostredníctvom našej vlastnej zmeny a vedomej akcie.”  

KATARÍNA V MEDIÁCH

Ako prekonať strach (vstup v Dámskom klube, 2017)

Príbeh Katky a zmysel osobného rozvoja (rozhovor v relácii Garde, 2017)

Ako zvládnuť manipuláciu vo vzťahoch (vstup v Dámskom klube, 2017)

CENA AUDIOZÁZNAMU

zahŕňa:

 18 audionahrávok v MP3 formáte z celého semináru Vedomá komunikácia a harmonické vzťahy z dňa 18.11.2017

 pracovný zošit a prezentácia k semináru v PDF formáte

  BONUS: Základy numerológie – 40-minutové video

CENA JE 45.00€

 Na seminári bude veľmi veľa podnetov a kľúčových informácií. Je úplne prirodzené, že budete mať selektívne počúvanie a pozornosť budete venovať iba tým najdôležitejším informáciám v tom momente. Kedykoľvek sa môžete ku nahrávkam vrátiť a vždy nájdete a dozviete sa niečo nové, čo ste predtým nepočuli. 

  O audionahrávku sa môžete podeliť so svojimi najbližšími – partnerom, deťmi, rodičmi alebo priateľmi – a tak im lepšie vysvetliť, akým procesom ste si prešli a čo ste pochopili. Toto vzájomné zdieľanie vás zblíži a pomôže vám spoločne budovať lepšie vťahy. 

 Audionahrávky zo semináru sú veľmi praktické, lebo sú v MP3 formáte a môžete ich kedykoľvek počúvať z vášho mobilu, z MP3 prehrávača alebo počítača a to pri šoférovaní, žehlení, varení, v čakárni alebo v mestskej doprave. Je to skvelý spôsob, ako samých seba podporiť pri uvádzaní poznania do praxe. 

Katka má všetky moje sympatie, je profesionálka a “zapálila” aj mňa. 

Katka má všetky moje sympatie, je to profesionálka a zároveň zapálená pre vec, žijúca to, o čom hovorila. Zapálila aj mňa :). Často si na ňu spomínam, keď bojujem s nejakým škodlivým modelom správania v mojom vnútri, je pre mňa vzorom, že receptom na každú zacyklenosť v sebe alebo v mojom okolí je široký úsmev, spontánnosť a vnútorná sloboda. Ďakujem.

EvaPiešťany

Katuška, aj vo veku 60 rokov mi tvoje semináre dávajú vždy veľa,

Katuška, aj vo veku 60 rokov a po množstve absolvovaných seminárov mi tvoje semináre dávajú vždy veľa. Super skvelá atmosféra, veľa sklíčok, ktoré zapadajú do mojej mozaiky vedomostí. Ďakujem. Prajem ti veľa zdravia, šťastia a lásky. S úctou a láskou.

Kamilaz Trnavy

Katkina úroveň je udivujúca, jej nadanie, talent a umenie ľahko podať informácie sú nesporné. 

Katkina úroveň je udivujúca, jej nadanie, talent a umenie ľahko podať informácie sú nesporné. Odporúčam tento seminár všetkým, ktorí v živote stoja, nevedia sa pohnúť vpred, sú v ťažkých životných situáciách, sú smutní a unavení životom, hľadajú zmysel života, majú nesprávny pohľad na život a chcú vo svojom živote niečo dosiahnuť.

Mária

KONTAKTY

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať, veľmi radi pomôžeme a poradíme :) 

telefonicky: 0948 180 003

emailom: info@realwoman.sk