5 krokov, ako podľa Dalajlámu budovať rovnováhu a energetickú imunitu (2. časť)

.

Jeho Svätosť Dalajláma tvrdí, že zmyslom života je pomoc druhým, obetovanie sa pre druhých. Ten, kto dbá ošťastie vlastné, býva nešťastný a najšťastnejší sú tí, ktorí dbajú o šťastie druhých. Všimla som si, že ľudia sa v tom nie vždy vedia vyznať, kedy máme pomôcť sebe a byť šťastní a kedy robiť iných šťastnými. Kedy sme už sebeckí a kedy máme myslieť na druhých. Ako v tom nájsť správnu  rovnováhu?

A v tejto 2. časti poznámok z prednášky Dalajlámu v Bratislave by som chcela venovať práve tejto téme a prepojiť to aj s mojimi vlastnými myšlienkami. A prepojím to aj so sumárom odporúčaní od Dalajlámu, ktoré vám pomôžu vo vytvorení harmonického života pre seba a iných. 

Ak si chcete prečítať 1. časť poznámok z prednášky Dalajlámu, môžete tak urobiť tu >>

Keď som bola na základnej škole, napísala som sloh, ktorý mám doteraz odložený a jeho názov bol: „Iba život, ktorý žijeme pre iných, má zmysel.” Písala som o tom, ako veľakrát stojíme na križovatke a robíme rozhodnutia. Ako dokážeme pomôcť, keď sa rozhodneme.

Považujem za veľmi dôležité dovoliť slovám Dalajlámu, aby sa vo vás rozľahli a mohli ste si sami v sebe spájať svoje súvislosti so snahou pochopiť tieto slová do ich hĺbky: „Zmyslom života je pomoc druhým, obetovanie sa pre druhých. Ten, kto dbá o šťastie vlastné, býva nešťastný a najšťastnejší sú tí, ktorí dbajú o šťastie druhých.”

Ja som ich pochopila nasledovne.

Ešte nič ma v živote doteraz vnútorne nenaplnilo tak, ako keď som použila svoje talenty na to, aby som mohla vytvoriť niečo, čo pomôže nielen mne, ale iným ľuďom. Tak ,ako to bolo odporúčané so súcitom, keď posuniete pomoc ďalej, než je kruh vašej rodiny, otvorí sa nová dimenzia vášho života a vnútorného naplnenia a precitnutia, ktoré pocítite v prepojení s inými ľuďmi. Seba samého zažijete úplne inak a na vlastnej koži pochopíte, že sme všetci jedno, jedna rasa, jeden celok, jeden človek, jedna planéta. Jeden sa v druhom vidíme.

Naučila som sa rozlišovať pomoc a službu. Pomôcť môžete kedykoľvek, keď je na to príležitosť a máte na to možnosti. Slúžiť iným sa podľa mňa dá iba vtedy, keď vy sami viete pomôcť sebe, keďmáte vystavaný silný energetický systém, ako odporúča Dalajláma, a máte jasné svoje morálne a životné hodnoty.

Mnohí ľudia pomáhajú iným, aby sa sami cítili lepšie, aby sa cítili hodní. Obávajú sa, že ak by to nerobili, tak by neboli prijatí, ocenení, ľúbení alebo by po smrti nešli do neba. V tomto prípade to,čo robia, je určite pomoc, ale nie vždy to robia z pozície rovnováhy. A ja osobne verím, že žiadna nerovnováha, ešte nikdy nevytvorila rovnováhu. Zámer je kľúčový, keď chcem pomôcť. Ak pomáham so zámerom pomôcť a podporiť seba, tak aj pomôžem, ale aj uškodím, lebo vytváram nerovnováhu.

Ja osobne považujem za dôležité, vedieť byť v rovnováhe a vedieť, kto som, mať ujasnené svoje princípy a hodnoty. Budujte svoju silu, talenty, láskavosť, radosť, pokoru, energiu a hodnoty, aby ste mohli podporiť iných svojou silou a rovnováhou. Z tejto pozície sa rozhodujete pomáhať, lebo vidíte vyšší zmysel a chcete, aby vaša sila, láskavosť a talenty boli užitočné a prospešné pre iných. Robíte to ako službu, lebo chápete, že slúžiť neznamená zohnúť hlavu a niekomu sa prispôsobovať, ale slúžiť znamená podeliť sa, lebo máte dostatok a chápete svoju zodpovednosť podeliť sa o to s ostatnými.

Ja Dalajlámove slová chápem ako víziu, kam by sme sa všetci mali posunúť. Ak sa neustále staráme iba o seba, zaoberáme sa zbytočnosťami, bojíme sa ostatných a života, hľadáme rozdiely a nevnímame naše prepojenie s inými ľuďmi a našu obrovskú kapacitu a potenciál pomáhať, takže sa točíme v začarovanom kruhu nášho ega. Ako Dalajláma povedal: „Najväčším nepriateľom je naša vlastná hlava”.

A nasledovné poznámky z prednášky Dalajlámu vám pomôžu nájsť konkrétne kroky a smerovanie, ako vytvoriť život v rovnováhe, mať vlastný zdroj sily a dbať o šťastie iných ľudí.

1. Mentálna a emocionálna hygiena

Dalajláma porovnával psychické a fyzické zdravie: „Ak je náš imunitný systém silný, potom vírus, ktorý dostaneme, nám neuškodí, lebo imunitný systém ho ľahko porazí. Ak je imunitný systém oslabený, potom aj naše telo ťažšie bojuje proti ochoreniu.” Od malička sme vedení pravidelne sa umývať, zuby aj dvakrát denne, aby sme boli čistí a zdraví. Neučíme sa však to, ako čistiť náš emocionálny a mentálny systém, ktoré ovplyvňujú našu rovnováhu a pomáhajú nám správne reagovať na to, čo sa stane a vedome tvoriť náš život. Veľakrát nevieme, ako sa vyčistiť od deštruktívnych emócií a nechávame do nášho systému vstúpiť rôzne ťaživé myšlienky a emócie. Potom je náš mentálny a emocionálny systém oslabený a čokoľvek nás „rozhádže“, vyvedie z rovnováhy, nahnevá, zraní alebo robí smutnými. Tak ako sa pravidelné umývate, by ste mali čistiť aj svoje emócie aj myšlienky.

2. Výsledky prináša neustály tréning

„Podobne je to aj s naším duševným zdravím. Ak kultivujeme náš súcit a naša myseľ je silná, potom nás nemôže negatívna kritika a rozhnevaná tvár alebo malý podvod vyviesť z našej duševnej rovnováhy. Na to, aby sme si tento súcitný a láskavý postoj dokázali zachovať, potrebujeme pravidelný a neustály tréning našej mysle.” Dalajláma tiež spomenul, že potrebujeme lepšie spoznávať svoj emocionálny systém a pracovať s ním. Jedine, ako ho vieme trénovať, je ho používať a veľa praktizovať v našom reálnom živote. Treba do toho dať viac námahy, aby ste mysleli viac pozitívne a vedeli si vybrať myšlienky a emócie, ktoré vás podporujú a stimulujú k lepšiemu pocitu. Chce to vnútorný tréning a vytrvalosť.

3. Ako riešiť problémy

Z publika zaznela jedna otázku, ako si aj naďalej uchovať vieru a nádej v dobro, keď svet je plný, zla, negativizmu a deštruktívnych udalostí. Dalajláma odpovedal nasledovne: „Na Zemi nás je 7 miliárd a všetci, snáď len s výnimkou malých detí, zažívame svoje problémy, ťažkostí, bolesti, starosti. Musíme sa na to pozrieť zo širšej perspektívy. Ak je problém prekonateľný našou vlastnou snahou, potom nie je dôvod trápiť sa, treba mu dlhšie venovať snahu, aby sme tento problém postupne prekonali. Ak bude neprekonateľný a naša snaha nám nepomôže, musíme sa naučiť tento problém akceptovať, musíme sa naučiť s týmto problémom žiť.”

Problém treba riešiť ihneď,  ako vznikne, ak vieme, že na to máme dosah a dokážeme to neustálou námahou a  postupnými krokmi vyriešiť. Ak niečo neviete vyriešiť, pokúsili ste sa, vložili ste svoju námahu, tak potom sa s tým musíte prestať trápiť a musíte sa s tým zmieriť. Nikomu neprospeje, ak so sebou budete nosiť záťaž, ktorá sa nedá riešiť. Tá záťaž tým, že ju vy budete neustále nosiť, neodíde.

A Dalajláma tiež upozorňuje, že: „Ak sa príliš zameriame na smutné udalosti, nedokážeme vnímať tie dobré. Zabudneme, že v živote je ešte veľa iných pekných vecí, ktoré nám dávajú, radosť, nádej, lebo sa na to pozeráme iba z toho jedného uhla trápenia a smútku.”

4. Duševné pohodlie je dôležitejšie ako fyzické

Táto myšlienka je veľmi aktuálna pre našu dobu. Viac sa zaoberáme tým, čo máme a nemáme, ako tým, kým sme a kým sa chceme stať. A pritom to fyzické nás nikdy nenaplní tak, ako duševná pohoda. Len si myslíme, že duševnú pohodu vytvoríme, keď dosiahneme fyzické pohodlie. Životné ťažkosti a výzvy vieme ľahšie prekonať, ak vieme, ako v sebe nastoliť svoju duševnú pohodu, to je skutočný zdrojšťastia. Dalajláma to povedal nasledovne: „Súčasný vzdelávací systém je príliš zameraný na materiálne hodnoty, častokrát zabúdame na naše ľudské vnútorné hodnoty- vo vzdelávaní nám chýbajú práve tieto hodnoty. Pohodliu našej duše by sa mal pripisovať väčší význam ako fyzickému pohodliu. Fyzické ťažkosti vieme prekonávať ľahšie,  ak je naša duša v pohodlí, v harmónii- dokážeme prekonať aj fyzickú bolesť a naopak, ak nás trápia duševné trampoty, nedokážeme naplno žiť a byť šťastní, preto duševná stránka nášho bytia je dôležitejšia.”

5. Všetko je relatívne

Všetko v našom živote je v polarite. Dobré a zlé. Teplé a studené. Láska a bolesť. Zaznela veľmi zaujímavá otázka z publika o tom, že ak žijeme v polarite, či je vôbec potrebný mier. Dalajláma na to odpovedal nasledovne: „Neexistuje nič, čo by bolo absolútne negatívne alebo pozitívne, všetko je závislé od nášho vnímania a všetko je relatívne. Závažné problémy sa zdajú závažné z jedného uhla pohľadu, ale z iného uhla už tak závažne nevyzerajú. Všetko záleží od prístupu, postoja, pozrieť sa na veci z rôznych uhlov pohľadu.”

Pri pochopení relativity si vždy spomeniem na príklad mojej kamarátky, ktorej to učiteľka v škole vysvetlila tak, že sa jej spýtala: „Sú tri vlasy dosť?” Možno sa sami seba pýtate, ale v akom koncepte, v akej súvislosti. Možno vám napadne, že tri vlasy sú dosť málo. A učiteľka odpovedala: „Tri vlasy na hlave je dosť málo, ale tri vlasy v polievke až priveľa.”

Je zdravé vedieť sa na problémy pozrieť z rôznych uhlov pohľadu a chápať, že nič našom živote nie je absolútne a nemenné. Je to však aj moment, keď je dôležité vedieť rozoznať, či sa stále vraciate k tým istým problémom alebo prichádzajú nové výzvy. Relativita by nás nemala zastaviť v akcii vytvárať rovnováhu a zlepšovať to, čo nefunguje pre väčšinu.

Verím, že pre seba nájdete v múdrosti Dalajlámu svoje odpovede a nezostanete iba pri rozmýšľaní, ale budete konať tam, kde cítite, že to s vami rezonuje. Lebo iba akcia a snaha dokážu niečo v našichživotoch zmeniť. Našu budúcnosť tvoríme teraz, nech sú naše životy službou ľudstvu, spoločnosti a mieru.

Ako povedal Dalajláma: „Ak začneme s našou snahou teraz, v tomto momente, tak o takých 20-30 rokov budeme mať novú generáciu, ktorá bude žiť vo väčšom mieri, bude viac žiť v sociálnom mieri.”

Katarína Zacharová

.

.

KAREN MILLEN

V čom zažiarite na jeseň?

.

Top trendy na aktuálnu sezónu a ako z nich vyberať

Jeseň je tu a my sa máme na čo tešiť. Nebýva totiž zvykom, aby návrhári používali vo svojich jesenných kolekciách veselé a svetlé farby. Tento rok je ale všetko inak. Zaujímavá kombinácia ružových a žltých odtieňov je príjemným kontrastom k tmavým farbám, ktoré máme možnosť počas chladných mesiacov vidieť v uliciach či v obchodoch.

Keďže sú farby pre vzhľad absolútne zásadná vec, vyberajte z nich opatrne. Pri ich výbere odporúčam zamerať sa nielen na farbu samotnú, ale sledovať, čo daná farba spôsobuje vašej tvári – či pleť, oči a vlasy rozžiari, tvár zvýrazní, dodá jej zdravý nádych, alebo naopak. Nie každý trend je zárukou, že nám aj pristane.

Jesenný look

Rovnako ako móda aj líčenie podlieha sezónnym trendom. Odporúčam však u bežného denného líčenia neexperimentovať a držať sa prirodzeného a osvedčeného vzhľadu. Ak však s nákupom nového jesenného oblečenia túžite aj po zmene vizáže, je práve príchod chladnejšieho počasia tým najlepším časom siahnuť po tmavších odtieňoch líčidiel a vytvoriť tak viac dramatický look.

Top kúsky v šatníku pre tohtoročnú jeseň

.
Pelerína
dusni3-pelerina

Dušní 3

Tento jesenný kúsok je v kurze už niekoľko rokov, a to ho z módneho hľadiska kvalifikuje na stálicu šatníka. Každým rokom prichádza v nových chic podobách, ale jeho podstata zostáva nezmenená. V tohtoročnej sezóne sa predstaví vo výrazne kratšej verzii, zahaľujúcej iba vrchnú časť tela. Trochu retro, ale tiež veľmi elegantné a ženské.

Kabáty v nápaditom prevedení
dusni3-kabat

Dušní 3

Klasický trenčkot získal pre tohtoročnú jesennú sezónu úplne novú tvár. Originálne prevedenie v lakovanej koži vám pridá na ženskosti, navyše je aj praktický. Vďaka nepremokavému materiálu vás ochráni aj pred nečakaným dažďom.

dusni3-kabat-2

Dušní 3

V chladnejšom počasí vám zase poslúži kabát v námorníckom štýle, ktorého dĺžka sa pre tohtoročnú jeseň predlžuje až k lýtkam či členkom. Pozor však, táto dĺžka lichotí najmä vysokým dámam. Pokiaľ k nim nepatríte a máte strach, že vám tento trend uberie na výške, vezmite si k nemu radšej podpätky.

Zamat ako materiál sezóny

Zamat je tak nádherne mäkký a pohodlný, že sa v nových trendy zamatových kúskoch budete cítiť ako vo svojej druhej koži. V rôznych farebných úpravách upúta nejedno oko vo vašom okolí a vy budete vďaka nemu hviezdou, kamkoľvek prídete.

Rafinovane odhalené ramená
H&M

H&M

Nie je nič viac sexi než zostať tajomne zahalená a elegantne ukázať iba jednu časť tela. Myslíte si, že odhalené ramená sú trendy len v lete? Nie, odhaľte ramená aj na jeseň, a to pekne žensky a rafinovane. Vďaka topom a šatám asymetricky strihaným cez jedno rameno či s jedným rukávom budete neprehliadnuteľná.

Dobrou správou je, že tento strih má tendenciu opticky zužovať ramená. Ak ich máte široké, je to pre vás ideálna voľba. V prípade, že však v tejto partii postrádate centimetre a ramená máte užšie ako boky, radšej siahnite po zahalenejšom modeli s naberanými rukávmi.

Originálne detaily
KAREN MILLEN

KAREN MILLEN

Na detailoch tiež záleží. A v móde to platí dvojnásobne! Na jeseň 2016 môžeme vyberať medzi trblietavým oblečením či kúskami zdobenými kovovými detailami. Nebojte sa žiariť. S ligotavými doplnkami, šatami a sukňami to bude viac než jednoduché.

Doplnky
KAREN MILLEN

KAREN MILLEN

Sychravé jesenné počasie asi nikoho neteší, ale jeho výhodou je, že máme dôvod nosiť rôzne štýlové doplnky, ktoré nás zahrejú a skrášlia zároveň. Tými pre tohtoročnú jeseň neodmysliteľnými sú napríklad originálne zdobené rukavice v najrôznejších dĺžkach alebo nápadité kožušiny.

Toľko obľúbenú asymetriu možno pozorovať aj v spôsobe nosenia kožušinových šál či štól. Namiesto tradičného viazania okolo krku, prípadne prehodenia cez ramená, sa teraz budú nosiť inak, než kedykoľvek predtým – zahaľujúc iba jedno rameno. Tento trend má naopak tendenciu ramená zvýrazňovať, preto ak ich máte široké, urobíte lepšie, keď mu odoláte.

Kabelky oživia v tejto sezóne extra široké a naviac výrazne zdobené popruhy, ktoré vám ich nosenie o niečo uľahčia. Zmena však prichádza aj v samotnom spôsobe nosenia kabeliek – omotajte ich okolo zápästia, pásu alebo noste v ruke.

Užite si nastupujúcu jeseň vo farbách a využite chladnejšieho počasia k vrstveniu. Preneste si kúsok leta do jesene, napríklad vďaka letným šatám doplneným novou bundičkou. Je najvyšší čas vyraziť na nákupy a obnoviť šatník. Ako na to? S tým vám spoľahlivo poradí osobný sprievodca z môjho pera, kniha Styl – Cesta ke kráse, sebevědomí a charismatu, o ktorej sa dozviete viac v RealWoman e-shope.

Dagmar Gabulová

.

Prvá certifikovaná koučka štýlu pre ČR a SR

Autorka knihy Styl – Cesta ke kráse, sebevědomí a charismatu

www.dagmarstyle.com

.

.