5 krokov, ako nájsť svoje talenty a robiť to, čo vás baví

.

Máte aj vy pocit, že dokážete viac, ako teraz robíte?

Cítite, že je vo vás oveľa viac potenciálu, sily a talentov, len neviete, ako ich prebudiť a použiť?

Možno nie ste spokojní vo svojej práci, cítite vyhoretie, prestali ste rásť alebo nemáte dostatok výziev, a tak hľadáte cestu, ako sa posunúť a robiť niečo, čo vás nielen uživý, ale aj vnútorne naplní.

Urobiť takýto krok vpred, si vyžaduje spoznať seba samého a vystúpiť von zo svojho komfortu. Vaše talenty sa totižto nachádzajú za zónou vášho komfortu v tom nekonečnom priestore kreativity. Ak o svojich talentoch neviete, tak neviete, ako si vybrať správnu prácu alebo dosiahnuť úspech, ktorý vás naplní. Ak svoje talenty nepoužívate, tak neviete ako v sebe vytvoriť a stimulovať dostatok uspokojenia, rastu, novej energie a nadšenia.

Každý z vás má svoju kapacitu potenciálu, ktorú môžete v tomto živote použiť a máte aj poslanie, ktoré ste prišli naplniť.

Je iba na vás, či sa odvážite a pozriete sa, čo vo vás drieme. Talenty a to v čom ste prirodzene dobrí, sú kľúčom k naplneniu a aktivovaniu vášho potenciálu a poslania.

Od malička, tak ako všetky deti, ste prirodzene inklinovali k aktivitám, ktoré vás bavili a išli vám od ruky. Nezamýšľali ste sa nad tým, iba ste automaticky používali svoje talenty, lebo vás to bavilo, nabíjalo vás to energiou a dávalo vám to radosť.

Talenty sa neučia, ale objavujú, rozvíjajú a používajú, aby ste mohli s ich pomocou siahnuť do najväčšej kapacity vášho potenciálu a naplniť aj svoje poslanie.

V školách nás učili byť vo všetkom dobrí, zapadnúť do systému a zlepšovať sa aj v tom, čo nám prirodzene nešlo. Boli sme vedení sa najskôr učiť, až potom objavovať a prejavovať sa. Má to však byť úplne naopak. Najskôr sa potrebujeme prirodzene prejaviť a objavovať, kto sme, čo nás baví, v čom sme iní, výnimoční alebo nadaní a až potom si vybrať, čo sa k tomu potrebujeme naučiť a tvrdo na tom pracovať. Ak sa učíme bez sebapoznania a poznania toho, čo nám dáva zmysel alebo nás to baví, je to ako tancovať bez hudby.

Dlho sme mnohí boli vedení v školách a aj výchovou, učiť sa všetko bez rozmýšľania, a potom nevieme, ako to v reálnom živote použiť.

Naučili sme sa robiť, nadobúdať vedomosti bez zmyslu, bez propojenia samých so sebou, bez vízie o svojom živote, bez vyššieho cieľa. Naučili sme sa nemať zodpovednosť za svoje šťastie a smerovanie. Niekde na tejto ceste ste možno aj vy stratili kontakt sami so sebou, so svojimi talentami, s radosťou a vášňou, lebo ste ich prestali používať a nasledovať. Postupne ste si prestali veriť, prestali ste sa hrať a začali ste sa učiť nebyť samými sebou, aby ste zapadli, vyhoveli a spoločensky uspeli.

A dnes ste tu, ak čítate tento článok, tak v nejakej miere robíte prácu, profesiu, zamestnanie, ktoré vás nebaví, v ktorých neviete naplno uspieť alebo máte pocit, že nerobíte to, v čom ste skutočne výborní.

Mnohí samých seba a svoje talenty nepoznáte, lebo ste k tomu neboli vedení.

Ženiete sa za úspechom, šplháte sa po rebríčku toho, čo je spoločenský úspech. Alebo na druhej strane tápate v tme, neviete sa nájsť, cítite sa strateto a klesá vám sebavedomie. Žijete v tom, že práca slúži iba na zarobenie peňazí, na prežitie a jej vyšší zmysel je pre vás skrytý či stratení. Možno chcete mať stále viac, ale nevieme, ako byť viac. Možno chcete používať svoje talenty, ale bojíte sa, že si tým nezarobíte, lebo vo vašom vnútornom svete, táto možnosť ani neexistuje. Možno ste uverili, že na to nemáte alebo nie ste v ničom dobrí, lebo ste doteraz nehľadali. 

Rodičia alebo naše okolie v tom neboli tiež vždy nápomocní a niektorí vám možno zvykli povedať, že tým, čo vás baví si nezarobíte alebo to nie je poriadne povolanie. Počuli ste niekedy povedať rodičov: “Buď sám sebou a nájdi to, čo ťa baví!” alebo “Verím v teba, hľadaj svoju cestu, skúšať a rob to, v čom si naozaj dobrý.” Skôr nás chceli smerovať k niečomu efektívnemu, “bezpečnému”a ako to oni nazývali praktickému, aby sme mali dobrý zaistený život. Tak, ako to vo väčšine pre nich chceli ich rodičia. Problém je v tom, že doba sa zmenila, aj potreby a možnosti sa zmenili. Dnes žijeme v úplne inom svete, ako 50 rokov či 20, 10 rokov dozadu. Vtedy sme hľadali bezpečie, dnes hľadáme samých seba a slobodné sebavyjadrenie. Posunuli sme sa. Doba sa zmenila. My potrebujeme zmeniť prístup a využiť príležitosť, ktorú nám ponúka. Príležitosť byť tým, kým chcete byť. 

5 KROKOV, AKO PREBUDIŤ A UPLATNIŤ SVOJE TALENTY

Aby ste spoznali svoje talenty a vedeli ste ich prakticky použiť vo svojej práci a mohli zarábať tým, čo vás aj baví, potrebujete uskutočniť nasledovných 5 krokov:

1. Ako prebudiť svoje talenty a ich uplatniť

2. Nájdite a nasledujte svoju vášeň a to, čo vám dáva zmysel

3. Prebuďte a identifikujte svoje talenty a silné stránky

4. Aktívne neustále používajte svoje talenty a silné stránky

5. Budujte v sebe postoj vytrvalosti a odvahy

Tieto kroky si od vás nevyžadujú ihneď zmeniť alebo nechať svoju prácu alebo ohroziť seba, či svoju rodinu stratou pevného finančného príjmu. Potrebujete sa odvážiť a urobiť krok vpred, ak niečo chcete zmeniť, ale postupne. Každý má inú situáciu a možnosti, ako sa vie pohnúť vpred. Avšak pripravte sa na to, že budete musieť robiť dôležité voľby a upratať si svoje životné priority.

.

Stiahnite si kompletný nový EBOOK ZDARMA

Purple_arrow_down.svg

Web_banner_1440x350

.

.

9 zdrojov potenciálu, ktoré vo vás naplno prebudia talenty

.

Každý z nás sa narodil s nejakým darom, prirodzeným talentom a schopnosťami, inak by sme tu neboli. Život nie je náhodný. Avšak každý z nás potrebuje tieto skryté schopnosti objavovať a to si vyžaduje odvahu a správne nastavenie. Každý človek má v sebe kapacitu potenciálu, do ktorej môže vo svojom živote dorásť, objaviť ju, použiť ju a posunúť svoj život míľovými krokmi dopredu.

Ak však nepoužívate svoje talenty, prirodzené schopnosti a neviete o nich, tak nedokážete načrieť do plnej kapacity svojho potenciálu. Potenciál, o ktorom hovorím je kvalita vášho života, vaše vnútorné prežitky alebo vonkajšie úspechy. Ak neaktivujete a nepoužívate svoj skutočný potenciál, tak nepoužívate naplno to, čo vám bolo dané. Je to, akoby ste mali veľký dom s desiatimi izbami a vy obývate a žijete iba v jednej a sama. Váš svet je akoby menší a každý časom narazí na limitujúce steny, ktoré okolo seba postavil. Talenty a kreativita sú cestou, ako tieto steny prekročiť či zrútiť a neustále posúvať svoje hranice v živote, aby ste naplnili svoje poslanie.

Odkedy realizujem môj celodenný seminár 23. septembra v Bratislave, tým viac nachádzam hlboké súvislosti medzi talentami, kreativitou a vývojom našich životov. Talenty sú oheň, ktorý každý z nás potrebuje, aby sa zahrial, aby mal iskru, inšpiráciu, radosť a vnútorné naplnenie. Tento oheň zahrieva celé vaše bytie, je hnacou silou vášho rastu, naplnenia a sebapoznania.

Natočila som o tom aj krátke video, ktoré si môžete pozrieť tu, sú v ňom spomenuté 3 hlavné dôvody, prečo sú talenty a kreativita tak dôležité a ako zásadne ovplyvňujú kvalitu vášho pracovného a osobného života.

Všetkých 9 dôvodov, resp. zdrojov, ktoré vo vás aktivované talenty a kreativita prebúdzajú, stimulujú a vytvárajú sú nasledovné:

1. Zdroj jedinečnej pridanej hodnoty

Váš talent a to, ako ho vyjadríte a používate, vás odlišuje od všetkých ostatných a ukazuje vám vašu jedinečnosť. Čím viac svoj talent používate a rozvíjate ho, tým budujete silnejšiu jedinečnú pridanú hodnotu, ktorú môžete využiť v každej oblasti vášho života, hlavne v práci. Je to niečo jedinečné, čo prinášate iba vy a svojím jedinečným spôsobom.

2. Zdroj autenticity

Keď poznáte svoje talenty a ich používate, ste viac sami sebou. Ak nepoznáte svoje talenty, nepoznáte, kto ste. A keď neviete, kto ste a kým chcete byť, tak sa ľahko stane, že budete kopírovať, napodobňovať a pretekať sa s inými. Odvážte sa byť sami sebou, dovoľte si nájsť svoje prirodzené sebavyjadrenie. Robte to, v čom ste prirodzene dobrí, keď sa cítite dobre vo svojej vlastnej koži a nenechajte si od nikoho hovoriť, aký máte a nemáte byť, ak vám to nie je prirodzené.

3. Zdroj životnej energie

Vaše talenty sú zdrojom vašej životnej sily. Používanie talentov je, ako zapojiť vybitý mobil do nabíjačky, dostávate energiu. Táto energia neprichádza zvonku, ale z vášho vnútra, je vaša. Keď používate a rozvíjate svoje talenty, máte viac energie, nadšenia, entuziazmu, ste menej unavení a v strese, akoby  ste sa vnútorne harmonizovali, lebo svojej duši dávate to, po čom túži – ukázať svoje talenty.

4. Zdroj sebadôvery

Čím viac používate svoje talenty, robíte niečo, v čom ste prirodzene dobrí a čo vás vnútorne nabíja a teší, tým viac si dôverujete, lebo budujete svoju jedinečnú pridanú hodnotu. Sebadôvera sa buduje vo vnútri a vychádza z toho, že veríte v seba, v to, kto ste, čo robíte a že tu máte svoje miesto.

5. Zdroj sebahodnoty

Ak poznáte svoje talenty, poznáte lepšie aj seba a svoju hodnotu. Vaše talenty vám ukazujú smerovanie, otvárajú dvere k možnostiam a poukazujú na vašu hodnotu a prínos.

6. Zdroj inšpirácie a kreativity

Keď používate svoje talenty, tak otvárate dvere k nekonečnému priestoru kreativity, inšpirácie, z ktorej môžete čerpať a nachádzať riešenia, zdroje, nápady, o ktorých by ste predtým ani netušili. Začínate čerpať z väčšieho priestoru, z vyššej múdrosti, z vašej duše. Prekračujete hranice svojej mysle a posúva svoje možnosti.

7. Zdroj radosti

Talenty vám prinášajú potešenie, radosť, energiu, zrazu sa vám zdá, že ani neviete, ako ubehol čas, stratíte sa v tom, čo robíte, lebo vás to úplne pohltí. Radosť je jazykom vašej duše a vaša duša sa prebúdza, keď robíte to, v čom ste prirodzene dobrí, lebo vtedy ste na svojej ceste.

8. Zdroj atraktívnosti

Čím viac ste sami sebou, kultivujete svoju jedinečnú pridanú hodnotu a energiu radosti, tak vytvárate v sebe a okolo seba vysokú energiu, ktorú ľudia cítia. Ľudia cítia, keď je niekto sám sebou a vo svojej sile, nehrá sa na nič, nečaká na odsúhlasenie okolia, ale vyjadruje autenticky, kto je a robí to, v čom je výborný. Najatraktívnejšie je dokázať byť sama sebou a užívať si to.

9. Zdroj úspechu

Vaše talenty a jedinečnosť sú zdrojom vášho úspechu. Úspechu, ktorý si definujete vy, nie ľudia naokolo. Čím viac rozvíjate seba, talenty, nasledujete intuíciu, tým viac načriete do vášho skrytého potenciálu a prekročíte hranicu toho, čo je bežné okolo vás. Úspech nie je naučiť sa niečo dobre, ale odvážiť sa byť výborný v tom, čo je vám prirodzené.

 • Čo vy na to?
 • Páčilo sa vám mojich 9 zdrojov?
 • Ktorý už máte aktivovaný?
 • Je niektorý pre vás náročný a neviete, čo s tým?

Napíšte mi, budem sa tešiť.

A ak cítite, že je čas si dať šancu a dovoliť si zistiť, objaviť alebo posunúť na ďalší level svoje schopnosti a talenty, tak sa vidíme 22. apríla na mojom celodennom seminári OBJAVTE SVOJE TALENTY A KREATIVITU v Bratislave.

Všetky informácie o seminári a aj vstupenky nájdete TU >>

Katarína Zacharová

.

.

Čo vás sabotuje v realizácií vašich snov a cieľov?

.

Napadlo vám niekedy, že všetko by mohlo ísť ľahšie a s väčšou radosťou?

Čo, ak nemusíte toľko bojovať s veternými mlynmi? Čo, ak vaše sny ciele a sny sú na dosah, len neviete, ako sa k nim dostať? Čo, ak všetky vaše strachy a obavy, vlastne nie su reálne? Čo, ak by ste naplno uverila v to, že si zaslúžite svoje sny a máte na to, aby ste ich dosiahla?

Zmenilo by sa niečo?

Verte mi, že by sa zmenilo ÚPLNE VŠETKO!

Ciele a sny nie sú od nás fyzicky ďaleko alebo nedosiahnuteľné, ale my sme od nich vnútorne vzdialené.

Akoby medzi nami bola nevideľná sklenená stena cez, ktorú sa nevieme dostať alebo priepasť, ktorú nevieme prekročiť. Vidíme ich víziu, túžime po nich, pracujeme na nich, ale akoby sme sa k nim ťažko alebo vôbec nevedeli dostať.

Poznáte to? 

Keď niečo v živote ide veľmi ťažko, situácie a lekcie sa opakujú, točíte sa v začarovanom kruhu a stagnujete, máte málo energie, neveríte si, veríte v nedostatok, cítite sa malé, tak to nie je preto, lebo to tak má byť, či to tak je, lebo taká ste alebo je to váš osud. NIE!

Je to preto, lebo máte v sebe limitácie a strachy, ktoré sabotujú vaše snahy uspieť, byť šťastná a slobodná! 

Najväčšie limitácie nie su okolo nás. Nie sú to okolnosti, ľudia, podpora alebo peniaze. Najväčšie limitácie sú totižto skryté v nás. Sú to naše emocionálne alebo mentálne bloky.

Najsilnejšie sú emocioniálne bloky a sú v nás veľakrát uschované až z detstva. Nevieme o nich, zabudli sme na ne a oni potichu riadia, ovplyvňujú a limitujú naše rozhodnutia, postoje a činy v živote a úspechu. Keďže sme ich vytvorili my, tak jedine my ich môžeme odstrániť.

A ak žijeme s podvedomými limitáciami, tak nevieme dosiahnuť náš najvyšší potenciál, sny, slobodu a radosť, lebo prívod životnej energie a riešení je blokovaný.

Dosahujete maximum svojho potenciálu alebo žijete svoje minimum?

Možno už dlhšie hľadáte alebo chcete:

 • zmenu v práci,
 • začať svoje vlastné podnikanie,
 • novú lásku a romantický vzťah, 
 • viac cestovať a byť flexibilná, 
 • zarábať viac peňazí svojimi talentami,
 • svoj vlastný domov, 
 • byť odvážnejšia a viac si dôverovať, 
 • zlepšiť vzťahy s niekým zo svojej rodiny alebo priateľov. 
Čo je to, čo najviac chcete, čo si najviac želáte? 

Darí sa vám to realizovať tak, ako by ste chceli? 

Mnohí ľudia zostávajú iba pri chcení, dúfaní a túžení, lebo si myslia, že to stačí na to, aby sa to zrealizovalo. Nestačí to! 

Americká moderátorka, Oprah Winfrey, raz povedala veľmi pravdivú vetu, s ktorou sa úplne stotožňujem: 

“Jednu vec viem úplne naisto, v živote nedostaneš to, čo chceš alebo v čo dúfaš. V živote vždy dostaneš to, v čo veríš.”

 Aká silná je vaša viera v seba a v svoj sen?

Zistite to hneď teraz. Ruku na srdce a teraz si úprimne zodpovedajte tieto otázky:

Ak túžite po novom partnerovi …

 • Veríte, že ho môžete nájsť? Veríte, že si ho zaslúžite? 
 • Veríte, že vás bude chcieť taký muž, po akom vy túžite? 

Ak chcete mať viac klientov a zarábať viac peňazí … 

 • Veríte, že to dokážete? Že je tam veľa klientov? 
 • Veríte, že ste dobrá predajkyňa? Veríte v produkt/službu? 

Ak si chcete zarábať na živobytie svojimi talentami …

 • Veríte v to, že môžete zarobiť peniaze vašimi talentami? 
 • Veríte, že sa dokážete uživiť? Veríte, že ste schopná? 

Ak hľadáte novú prácu … 

 • Veríte, že môžete nájsť niečo lepšie?
 • Veríte, že ste šikovná a budete mať veľa príležitostí? 
 • Veríte, že sa nestratíte a môžete byť prínosom aj niekde inde? 

To v čo veríte, sa bude realizovať.

Ak si neveríte a pri odpovediach na otázky ste pocítili neistotu, nedôveru, slabosť, bolesť, strach, tak sa prejavili vaše existujúce limitácie. A tieto limitácie už nejakú dobu sabotujú váš úspech, šťastie a realizáciu snov a cieľov.

Každá z nás má právo žiť život, po akom túži, ale mnohým sa to nedarí, lebo akceptujú ideu, že nie su dosť alebo na to nemajú, a nehľadajú príčinu – dôvod, prečo sa to nerealizuje. Príčinou sú naše emocionálne a mentálne limitácie.

Sú dôvodom, prečo sa vám nedarí, prečo trpíte, prečo sa na valia problémy, prečo ste unavená, prečo ste zacyklená a mohla by som pokračovať, ale by viete, čo je to, čo vás teraz najviac trápi, obmedzuje a bolí.

Keď sa oslobodíte od svojich limitácií, tak:

 • pocítite nové nadšenie a motiváciu
 • začnete s ľahkosťou dosahovať svoje ciele
 • začnete viac a s radosťou konať 
 • pocítite viac vnútornej slobody a sily
 • naplní vás nová energia a vitalita
 • budete vedieť, ako prekonávať výzvy
 • pochopíte, že vy ste zdrojom pozitívnej zmeny
 • zažijete momenty vyššieho prepojenia a podpory

Už dlho sa zaoberám tým, ako pomôcť ženám a mužom žiť slobodnejšie, bez limitácií, s radosťou a ľahkosťou realizovať svoje ciele a sny. A aj vďaka svojej vlastnej skúsenosti, som prišla na to, ako sa to dá a

pripravila som pre vás 12 krokov, ako sa oslobodiť od limitácií a strachov, realizovať sny a žiť slobodne!

S nadšením vás pozývam pozrieť sa a pripojiť sa do môjho nového online programu: PREKONAJTE LIMITÁCIE A REALIZUJTE SNY, ktorý spúšťam v uvádzacej fáze a môžete ho absolvovať iba za 50% z oficiálnej ceny, ak sa prihlásite do 19.8.2016. 

Všetky informácie o obsahu a priebehu programu nájdete tu >>

Áno, bude to chcieť prácu na sebe, bude to chcieť akciu, bude to chcieť odvahu a odhodlanie nazrieť do svojho vnútra. Ja vás tým však KROK PO KROKU prevediem. Stojí to však za to. Na konci programu budete vedieť, že dokážete čokoľvek, do čoho sa pustíte!  Bude cítiť väčšiu slobodu. A to, na čom ste tak dlho pracovali, k vám príde oveľa rýchlešie (lebo sa uvoľní cesta)! 

Nemyslíte, že je čas žiť to, čo si zaslúžite s ľahkosťou a radosťou a ukázať to najlepšie vo vás?

Katarína Zacharová

.

.

Vaše talenty a silné stránky sú hnacím motorom vášho úspechu

Poznať svoje talenty a silné stránky, znamená vedieť, na čo sa potrebujete vo svojom živote sústrediť, aby ste vytvárali čo najväčšiu pridanú hodnotu. A hlavne, aby ste mohli byť úspešná vo svojej práci alebo podnikaní – a to s radosťou a najmenším úsilím.
Robiť to, čo vás baví a v čom ste naozaj dobrá, vás naladí na vašu vlastnú frekvenciu energie a začínate vibrovať vo svojej prirodzenej dynamike. Nadobudnete vnútorný pocit, že ste na správnom mieste, v správnom čase a do svojho života bez veľkej námahy priťahujete tie najlepšie veci, nové príležitosti, viac financií a úžasných ľudí. Všetko, akoby išlo ľahko, všetko vám zrazu dáva zmysel. Akoby ste chytili ten správny signál v rádiu a konečne počujete zreteľne, jasne svoju obľúbenú stanicu.

Poznáte tento pocit? Chceli by ste mať tento pocit?

Všimla som si, že sú dve skupiny úspešných ľudí. Prvú skupinu tvoria ľudia, ktorí dosahujú veľké výsledky a úspechy, ale táto práca ich nenabíja energiou, cítia sa po nej skôr unavení a musia vynaložiť veľké úsilie, aby neustále rástli a dosahovali ešte lepšie výsledky. Veľmi často sa cítia vyčerpaní, v strese a majú stavy „vyhorenia”. A to je dôvodom, prečo ľudia v prvej skupine veľmi zriedka svojím životom a prácou inšpirujú iných alebo majú pozitívny vplyv na svoje okolie.

A potom je tu druhá skupina úspešných ľudí, ktorí vytvárajú veľkú hodnotu, vyvíjajú sa, sú úspešní a dosahujú výborné výsledky. Práca ich nesmierne baví a nabíja energiou, ide im ľahko a od ruky a akoby k nim všetko prichádzalo samo, bez veľkého úsilia. Majú pocit, akoby ich niekto platil za to, že robia to, čo ľúbia. Ľudia tejto skupiny inšpirujú tým, že z nich cítite nadšenie, naladenie a radosť z toho, čo robia a ich výsledky a život sú inšpiráciou. Svojím príkladom a prácou pozitívne ovplyvňujú život iných ľudí, a to nielen ich produktmi, službami, ale aj osobným posolstvom.

Ak by ste chceli byť úspešné, aký úspech by ste si vybrali?

Možno už aj tušíte alebo si kladiete otázku, aký je rozdiel medzi prvou a druhou skupinou. Rozdiel je v tom, že prvá skupina úspešných ľudí robí aktivity a úlohy, ktoré sa časom a praxou NAUČILI robiť veľmi dobre. Na rozdiel od druhej skupiny, v ktorej ľudia POZNAJÚ svoje talenty a silné stránky a sústredia sa na ich rozvoj a aktívne ich POUŽÍVAJÚ v práci.

Vidíte ten rozdiel?

Ja som veľmi dlho nevedela, v čom som vlastne dobrá, v čom môžem vyniknúť a prispieť. Nepoznala som svoje talenty, a tak som si vybrala určité aktivity a úlohy, ktoré mi boli sympatické či perspektívne a naučila som sa ich robiť veľmi dobre, aby som mohla dosahovať nadpriemerné výsledky, ktoré si už konečne niekto všimne.

Keď som to docielila, bola som prekvapená, že stále necítim naplnenie a neviem, čo s tým robiť ďalej. A tak som pokračovala v procese učenia a cibrenia nových aktivít, s ktorými by som vyprodukovala výborné výsledky a zasa sa o kúsok vyšplhala po pomyselnom rebríčku úspechu a kariéry. Nadšenie a radosť boli občasné, a to po dosiahnutí dobrých výsledkov alebo keď ma ocenili, či zvýšili plat. Väčšinu svoj času som bola v strese, či to zvládnem, či nezlyhám, cítila som nepokoj a stále som sa porovnávala s ostatnými. Až kým neprišlo zlyhanie, „vyhorenie“ a ja som pochopila, že už takto ďalej fungovať nechcem.

ROZHODLA som sa robiť iba to, čo ma naozaj baví a vnútorne napĺňa. Chcela som vedieť, prečo som tu a mať víziu pre svoj život. Pochopila som, že ak chcem žiť plnohodnotný život, byť šťastná a cítiť naplnenie z toho, čo robím … ak chcem mať pocit, že som na správnom mieste, v správnom čase, musím robiť to, na čo mám nadanie, v čom som prirodzene dobrá a čo ma baví.

Každý z nás má dary a talenty, ktoré je potrebné nasledovať a naplno ich využívať, aby sme objavili svoju vnútornú silu, prebudili svoju dynamiku bohatstva a úspechu, mali víziu pre svoj život a naozaj vytvárali hodnotu pre svoje okolie, firmu, v ktorej pracujeme alebo aby sme mohli rozvíjať úspešné podnikanie.

Kde sa práve teraz nachádzate vy?

Robíte prácu, v ktorej využívate svoje talenty a dary? Alebo sa trápite, trpíte a práca vás nenapĺňa?

Poznáte svoje silné stránky? Chceli by ste založiť svoju kariéru alebo podnikanie na vašich talentoch a silných stránkach?

Chceli by ste byť úspešné v tom, čo robíte a cítiť pri tom nadšenie, naplnenie a prestať sa iba „predierať“ a stresovať?

Robte to, v čom ste naozaj dobré, čo vám ide hladko, akoby od ruky, dobíja vás to energiou, nadšením a cítite, že nie ste v žiadnej role, toto ste presne vy na správnom miesto a v správnom čase :). Objavte svoje talenty a silné stránky, neustále ich rozvíjajte a hľadajte prácu, firmu, príležitosti, projekty alebo podnikania, kde ich naplno môžete uplatniť. Vtedy ste a tvoríte najväčšiu pridanú hodnotu a ľudia okolo vás si to všimnú, lebo ich inšpirujete tým, čo a ako to robíte, lebo vyjadrujete presne to, kto ste.

Je neskutočne oslobodzujúce poznať svoje talenty a silné stránky, vedieť, prečo nás určité aktivity nebavia, bránia nám v dosiahnutí úspechu a radosti a naopak, prečo nás iné úplne nabíjajú energiou a úspech, akoby sme priťahovali. Šport je toho krásnym príkladom.

Môžete sa rozhodnúť, že budete profesionálnou plavkyňou. Pravidelným tréningom, odhodlaním a vytrvalosťou sa vytrénujete a naučíte sa tento šport robiť veľmi dobre. Dosiahnete prvé výsledky, úspechy a získate aj medaily. Vydriete si to, a ak chcete napredovať, musíte zabrať ešte viac. Nikdy však nebudete počuť slová: „Vy ste skutočný talent”. Dosiahnete svoj akoby pomyselný limit. Viete prečo? Lebo samy v sebe od začiatku buď necítite, alebo nemáte vieru, že ste výnimočná v tom, čo robíte. Na druhej strane, keby ste napríklad hrali basketbal a od začiatku cítite, že obrana, to je váš život a to je to, v čom ste najlepšia, trénovali by ste, rozvíjali tento talent a „makali“ na sebe s nadšením, určite by ste raz od svojho trénera, spoluhráčov alebo fanúšikov počuli: „Ona je skutočný talent”. Viac ako o počuť tie slová, je vedieť, že ten talent ste.

Dáva vám to zmysel?

Objaviť a používať talenty predstavuje prvý krok. Druhý krok je veriť vo svoje talenty. Tretím krokom je vedieť, ako tieto talenty, čo najlepšie využiť v skupine, vo svojom tíme, aby ste spolu fungovali ako harmonický celok a každý dal zo seba to najlepšie. Vedieť použiť svoje talenty v tímovej práci s cieľom dosiahnuť spoločný výsledok, je schopnosť vedieť, ako byť najviac prospešná celku.

Nečakajte, že príde niekto iný, kto to vo vás objaví. Začnite samy, spoznajte sa a budete môcť druhým ukázať, ako im dokážete prispieť. Nečakajte roky, kým si to všetko sama zistíte, prežijete, ale nájdite cestu a proces, ako to rýchlejšie rozpoznať.

A ak máte vlastných zamestnancov či svoj tím, alebo prijímate ľudí do práce, máte svojich biznis partnerov či spolupracovníkov v tíme, naučte sa, ako rozpoznať to najlepšie v nich, ako im pomôcť to objaviť a ďalej rozvíjať.

Ak chcete využívať svoj prirodzený talent pre svoj podnikateľský či kariérny úspech s menším úsilím a väčšou radosťou a znásobiť svoju pridanú hodnotu pre váš cieľ či víziu, pozývame vás na celodenný tréning Dynamika bohatstva.

Katarína Zacharová, Autorka a líderka organizácie RealWoman

PS: Pozrite si video ukážku tréningu Dynamiky bohatstva s Jánom Polákom

Dynamika bohatstva s Jánom Polákom (ukážka tréningu z RWF 2013) from RealWoman Fórum on Vimeo.

Čo ak tajomstvom úspechu je schopnosť budovať si kvalitné vzťahy?

Vedieť vychádzať s ľuďmi je niekedy naozaj umenie. Dobrá správa je, že sa to dá naučiť. Na trhu máte širokú ponuku školení, tréningov, mnoho literatúry, rýchlych aj pomalších receptov, ktoré vás donútia minimálne sa nad sebou zamyslieť… Mňa osobne oslovil pohľad Dala Carnegieho, spisovateľa, učiteľa komunikačných techník, motivačného spíkra, jednoznačne veľkej osobnosti v oblasti osobného rozvoja.

Ten rozdelil spôsoby správneho jednania s ľuďmi do troch základných bodov:

1. Nikdy nikoho nekritizujte, neodsudzujte a nesťažujte sa.

Carnagie uverejnil vo svojej knihe pohľad Wanamakera, zakladateľa siete obchodov, nesúcich jeho meno: „Už pred tridsiatimi rokmi som pochopil, že je zbytočné sa rozčuľovať. Mám dosť problémov s tým, aby som napravil svoje vlastné nedostatky, prečo by som sa teda mal hnevať preto, že Boh neobdaroval všetkých ľudí rovnakou porciou inteligencie.“

Predstavte si situáciu v opačnom garde. Ak niekto kritizuje vás, tiež sa necítite príjemne. Kritika narúša vašu komfortnú zónu, niekedy vyvolá odpor alebo minimálne obranný postoj. Niečo úplne iné je vedieť dávať a prijímať spätnú väzbu.

Tiež sa stane, že ľudí za ich správanie, výzor či názory odsúdime. Dokonca bez toho, aby sme si uvedomili, prečo je to tak, čo je za tým. Len si spomeňte, že aj vy ste niekedy boli vo fyzickej či psychickej nepohode a odrazilo sa to aj na vašej vlastnej prezentácii. Možno ste zvýšili hlas tam, kde ste nemuseli, možno ste sa nechali vytočiť tým, nad čím by ste sa inokedy len pousmiali. Sme ľudia, robíme chyby, meníme názory, vyvíjame sa, preto na sebe pracujeme.

Máte vo vašom okolí ľudí, ktorí sa neustále na niečo sťažujú? Na počasie, na kolegov, na kamarátov, na rodinu, na vládu, na celý svet. Máte pocit, že vždy si niečo nájdu. Len rozprávajú a nič nezmenia. Riešia veci, ktoré aj tak neovplyvnia. Namiesto toho, aby začali od seba, hľadajú, čo nefunguje všade okolo nich. A ako sa vy cítite s takýmito ľuďmi? Budete vyhľadávať ich spoločnosť?

2. Poctivo a úprimne oceňujte druhých. Svoje uznanie im dajte najavo.

Už Freud, otec psychoanalýzy, povedal, že všetko, čo robíme, pramení z dvoch zdrojov: zo sexuálnej potreby a z túžby po vyniknutí. Dewey, jeden z najznámejších amerických psychológov, tvrdil, že najsilnejšou ľudskou pohnútkou je túžba stať sa dôležitým.

Schwab, jeden z prvých v americkom biznise, ktorého ročný plat presiahol milión dolárov, to vyjadril takto: „Považujem svoju schopnosť nadchnúť ľudí za svoju najväčšiu prednosť a domnievam sa, že jedine ocenením a povzbudením dostanete z ľudí to najlepšie, čo v sebe majú.“

Pochvália vás: Dnes vyzeráš naozaj dobre! Ten nový strih ti pristane. Waaaw, ako žiariš! Si krásna! Urobila si úžasné školenie! Veľmi dobrá práca, len tak ďalej! Ste šikovná, radosť s vami spolupracovať! Ďakujem za pomoc, máte naozaj dar pomáhať iným!

Príjemné, však? 🙂

A nezabudnite: Hovorte len to, čo si naozaj myslíte a robte to zo srdca! Inak to vyznie ako prehnané lichotenie a narobí to viac škody ako úžitku.

3. Vzbuďte u druhých naliehavú chuť danú úlohu vykonať.

„Ten, kto toto dokáže, s tým kráča celý svet. A kto na to nemá, putuje sám.“

Vo svojej knihe Carnegie poukazuje na paralelu medzi ľuďmi a rybami. Ak idete chytať ryby, ako návnadu používate to, čo chutí im, a nie vám. Rovnako je to aj s ľuďmi.

Približuje to v tomto príbehu:

Jeho švagriná mala starosti o svojich dvoch synov. Študovali na Yale a boli príliš zamestnaní svojimi starosťami, aby si sadli ku stolu a napísali list domov. Listy, ktoré im posielala ich matka, si však vôbec nevšímali. Carnegie sa stavil o sto dolárov, že ich prinúti k odpovedi bez toho, že ich o to vôbec požiada. Carnegie poslal svojim synovcom list, v ktorom sa ich pýtal na to, ako sa majú, ako im ide škola a na konci len tak mimochodom poznamenal, že každému z nich posiela šek na 5 dolárov. Samozrejme, že zabudol spomenuté šeky priložiť. Čoskoro prišli odpovede, v ktorých chlapci ďakovali „drahému strýkovi“ za jeho láskavý záujem, ale… a zvyšok si už asi domyslíte sami.

Carnegie hovorí o tom, že ak existuje nejaké tajomstvo úspechu, tak spočíva v schopnosti postaviť sa na miesto druhého a vidieť celú vec ako svojimi, tak aj jeho očami.

Svet je plný ľudí, ktorí sa starajú len o svoje záujmy. Takže tí vzácni ľudia, ktorí nesebecky slúžia druhým, majú potom neobyčajný úspech. Nemajú totiž v podstate konkurenciu.

Myslím si, že myšlienky tejto osobnosti sú neskutočne nadčasové a dajú sa považovať za princípy správneho vychádzania s ľuďmi. Jeho kniha Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí sa okamžite stala bestsellerom. Predali sa milióny výtlačkov a bola preložená do niekoľkých jazykov. Výsledky hovoria za všetko, posúďte sami :)!

Lucia Stašeková pre RealWoman

REGISTRUJTE sa na celodenný zážitkový workshop pre ženy, ktoré túžia prebudiť svoju jedinečnosť a chcú byť samy sebou. Workshop bude viesť life koučka a trénerka Janette Šimková, ktorá vám pomôže nájsť odpovede a povedie vás na ceste v objavovaní samej seba a svojej jedinečnosti.

Odvážte sa úspešne podnikať vo dvojici

Podnikanie je zmena celkového prístupu človeka k možnosti byť nielen finančne a časovo nezávislý, ale predovšetkým vziať svoj život do vlastných rúk a robiť to, čo skutočne chceme! Každá z nás má svoje sny a chce ich naplniť. Ak chceme čokoľvek v živote dosiahnuť, musíme si veriť. Veriť, že to dokážeme. Podnikanie nám môže priniesť oveľa viac, ako si vieme predstaviť. Ale nezabúdajme si vážiť prácu tých, ktorí sa rozhodli, že momentálne podnikať nechcú alebo podnikať nebudú. Majú pre to svoje dôvody a presvedčenie.

Ak sa samy neodvážime, nájdime si partnera

Keď sa však rozhodneme, že chceme s niekým podnikať, musíme si navzájom veriť. Nemali by sme mať pred sebou tajomstvá. Ideálne je, ak sa dobre poznáme. Naše kamarátstvo, či priateľstvo je dobrý základ pre spoločné podnikanie. Rodina je zasa pevným základom pre spolužitie manželov, či partnerov a ich detí. A to iste platí aj v podnikaní. Dôvera, komunikácia a kompromisy sú nevyhnutné pre vzájomne vychádzanie.

Nemusíme všetko robiť sami. Rozdeľme si úlohy tak, aby sme robili tie, ktoré sú nám blízke, v ktorých sme dobré a rozumieme im. Ale pritom zostaňme vždy jeden tím a ťahajme za spoločný povraz. Nesnažme sa predbehnúť jedna druhú. Nikto nevie všetko a každá z nás môže robiť to, čo vie najlepšie a v čom je dobrá. Ak budeme jeden tím, nebudeme spolu zápasiť, ale vyhrávať!

Podnikanie v dvojici má svoje čaro

Hovorí sa, že v podnikaní je jeden málo a dvaja sú veľa. Ak si to zoberieme z iného uhla pohľadu, aj rodinu netvorí len jeden človek. Tak isto môžeme spoločne fungovať aj v podnikaní, ak sa dohodneme na určitých pravidlách, ktoré budú vyhovovať obom stranám.

Samozrejme, že to potrebuje trpezlivosť, kompromisy, ale to už poznáme aj z bežného života. Ak chceme vytvoriť niečo veľké a zmysluplné, dvom to pôjde ľahšie a určite aj rýchlejšie. Tak ako minca má dve stránky a palica dva konce, všetko má svoje výhody aj nevýhody. Závisí to od nášho spoločného rozhodnutia, nastavenia a naladenia.

Ak sa nám darí a všetko ide ako po masle, takéto myšlienky si možno ani nepripúšťame. Ale predstavme si situáciu, keď nám nevychádzajú obchody podľa našich predstáv alebo jednoducho nemáme „dobrý deň”. Nie je jednoduchšie, ak sme na to dve? Nemusíme sa v tom topiť samy, spoločne nájdeme oveľa viac riešení a možností.

Tak ako v každodennom živote, tak aj v pracovnom sa objavia situácie, ktoré nás  tzv. „preskúšajú”. Aby bol človek úspešný v akejkoľvek oblasti, musí sa to naučiť, musí si tým jednoducho prejsť. Kým sa malé dieťa naučí chodiť, veľakrát spadne. Ale postaví sa na nohy a ide ďalej. Chce sa naučiť chodiť, pretože ho niečo poháňa vpred. Je to túžba a viera, že to dokáže. Vie, že to dokázali aj ostatní! Aj my to dokážeme, ak sa pre to rozhodneme a vydržíme. Koľko dáme, toľko dostaneme. Možno nie hneď, ale postupne sa nám to podarí.

Recept na úspešný život si tvoríme my sami. Podobne si môžeme predpísať recept na všetko. Napr. aj na úspešne podnikanie
Ak ho nechceme užívať samy, odporučme ho aj svojej budúcej obchodnej partnerke a pustime sa do toho spoločne!

Ako nájdem toho pravého obchodného partnera?

Ako zistíme, že naša budúca partnerka je tá pravá? Môže to byť pri akejkoľvek situácii, ktorá nemusí súvisieť len s podnikateľskými aktivitami. Napr. sa trápime, lebo nám niečo nevychádza tak, ako si to predstavujeme. A ona zareaguje „Nikdy sa netráp sama , podeľ sa so mnou o to, čo ťa trápi. Aj tebe bude ľahšie a vo dvojici to oveľa lepšie zvládneme“. Aj to je jeden z prvých predpokladov pre úspešné podnikanie.

Prídu prvé obchodné rokovania a na jednu vec môžeme mať rozdielny názor. Ani v takýchto situáciách nezabúdajme na vzájomnú komunikáciu. Je dôležité vedieť povedať svoj názor, ale takisto aj vedieť vypočuť názor tej druhej. Každá má iné povahové vlastnosti, iný referenčný rámec interpretácie a vníma situáciu na základe svojich životných skúseností a zo svojho uhla pohľadu.

Môžeme byť dve rôzne osobnosti. Jedna je kreatívne nadaná a akčná a všetko by urobila najradšej hneď a teraz. Druhá má iné kvality, veľké skúsenosti, je rozvážnejšia, všetko si premyslí a rozhodne sa až neskôr. Ale vzájomná úcta, rešpekt a harmonické naladenie môže zabrániť na jednej strane rizikovým obchodom a na druhej strane pomôcť a podporiť, aby ste boli v správnom čase na správnom mieste a investovali múdro a s rozvahou.

Ak sa rozhodnete, že chcete podnikať a viete, že to nechcete robiť sama, vyskúšajte to. Nemusíte hľadať len obchodnú partnerku. Vaším budúcim obchodným partnerom môže byť aj váš bývalý spolužiak z vysokej školy, kolega z práce alebo človek, ktorého ste znova po rokoch stretli a viete, že do toho chcete ísť práve s ním.

Urobte to, ak cítite, že je to vaša cesta, niečo, čím práve musíte prejsť. Želám vám na tejto ceste veľa šťastia a úspechov.

Miriam Letašiová pre Real Woman

Objavte svoje talenty, ktoré vás robia výnimočnými

Každý z nás má svoje talenty, výnimočné schopnosti, aj keď si to možno nemyslíte alebo neuvedomujete. Jednoducho ich nevidíte, nerozpoznali ste ich, lebo venujete prílišnú pozornosť tomu, čo vám chýba alebo nie je na vás dokonalé. Každý z nás je jedinečný a nosí v sebe talent, prípadne viacero talentov, keď ich aktívne využíva, nadobudne pocit šťastia a naplnenia.

Ja by som voľným spôsobom charakterizovala talent ako schopnosť, v ktorej vynikáte. Aktivity a práca s talentom spojená vám dodávajú pocit životného naplnenia. Talent je schopnosť resp. zručnosť, na ktorú máte od narodenia výnimočnú predispozíciu, robí vás jedinečnými a je viac dominantná ako akákoľvek iná. Ak váš talent neustále rozvíjate, máte veľký predpoklad, že s ním dokáže vyniknúť a dosiahnuť svoje najväčšie úspechy. Jednoducho s aktívnym využívaním vášho talentu ide všetko prirodzene a hladko, ako niekomu inému, kto ten talent nemá. Taktiež vás to neskutočne baví a napĺňa.

Môžete robiť čokoľvek, pre čo sa rozhodnete a byť v tom aj úspešní. Ak si však zvolíte svoj talent ako hnací motor, všetko vám pripadá veľmi prirodzené, akoby odjakživa dané a prinesie vám to oveľa väčšiu radosť a naplnenie.

Keď objavíte svoj talent, poznáte smer, ktorým ísť

Identifikovaním vašich kľúčových talentov sa dokážete lepšie orientovať v dnešnom profesionálnom svete. Nájdete si svoju vlastnú cestu a to, čo vás skutočne baví. Kompasom by vám mohli byť práve vaše talenty, ktoré vám pomôžu dosiahnuť pracovné naplnenie, spokojnosť a úspech v práci, keďže sa budete venovať tomu, v čom ste najlepší.

Nepodceňujte žiadny z vašich talentov, všetky sú dôležité a dajú sa nádherne aktivovať a naplniť. Napríklad jeden z mojich talentov je schopnosť cítiť emócie druhých ľudí, čím prechádzajú a čo cítia. Umožňuje mi to dobre poradiť a povedať v správnom čase presne to, čo im najviac pomôže a posunie ich ďalej. Možno sa tento talent na prvý pohľad zdá nevyužiteľný, ale nie je to pravda. Pre mňa je to kľúčový talent v práci s ľuďmi a aktívne ho využívam v life koučingu a osobnom rozvoji.

Ďalší z mojich talentov je schopnosť vidieť veci z väčšej perspektívy a z komplexnejšieho uhlu pohľadu. Umožňuje mi to a pomáha odhaľovať životné pravdy, dokážem ich vyjadriť slovami, a tak píšem.

Vaša jedinečnosť spočíva vo vašom talente

Každý váš talent je významný a robí vás jedinečnými. Je dôležité, aby ste si boli toho vedomí a nechali sa nimi vo svojom profesionálnom živote viesť. Keď raz poznáte svoje talenty, dokážete si lepšie predstaviť, ako by ste ich mohli využiť. Skutočnosťou sa môže stať iba to, čoho sme si plne vedomí. Nedávajte si žiadne limity. Všade okolo vás sa nachádza množstvo príležitostí, len vy si pred nimi zatvárate oči, a preto ich nevidíte. Myslite na to, čo je možné, aký je váš talent a ako by ste ich mohli pospájať.

Chcela by som vám predstaviť jednoduché cvičenie, ktoré vám pomôže odhaliť vaše talenty. Budete na to potrebovať asi polhodinu vášho času, papier a pero. Taktiež sa budete musieť skontaktovať s niektorými vašimi priateľmi alebo známymi, aby oni z ich pohľadu poukázali na vaše talenty, o ktorých vy možno ani neviete. Takže si vyhraďte čas, keď sa budete môcť uvoľniť a naplno sústrediť na nasledovné cvičenie.

Cvičenie : Objavte svoj talent

KROK 1: Napíšte všetky talenty

Na čistý papier spíšte zoznam všetkých svojich talentov, ktoré vám prídu na um, nech je ich čo najviac. Prvý krok tohto cvičenia nespočíva v selekcii výsledných 15, ale vo vytvorení zoznamu všetkých vašich talentov, na ktoré si len spomeniete. Niektoré talenty, ešte nemusíte mať ani naplno rozvinuté, ale viete, že sú tam, cítite to.

 • V čom ste skutočne dobrá? Výnimočná?
 • Čo vám ide úplne od ruky? A máte pre to vášeň?
 • Aká vaša schopnosť mala obrovský úspech a bola ocenená inými ľuďmi?

Píšte všetko! A ak vyčerpáte svoje zdroje, zavolajte rodičom, súrodencom, kolegom alebo priateľom a všetko to dajte na tento zoznam.

KROK 2: Selekcia 15 najdominantnejších talentov

Pozrite sa na svoj, už existujúci zoznam a vyberte 15 talentov, ktoré sú pre vás najdominantnejšie. Pomôckou vám môže byť, že niektoré talenty, boli spomenuté viackrát vami, vašimi kamarátmi alebo kolegami. Pri niektorých z nich proste viete, cítite to, že toto je váš talent, že predstavuje to, kým ste. Kritérium pri jednotlivých talentoch by mohol byť aj súhlas s nasledovnými výrokmi:

 • mám na to nadanie
 • uspokojuje a napĺňa ma to
 • dodáva mi to šťastný pocit
 • nemám problém robiť to každý deň

KROK 3: Zoradenie 15 talentov

Zoraďte týchto výsledných 15 talentov podľa ich intenzity a kľúčovosti. Rozhodujúce a najvýraznejšie, vami preferované talenty budú na začiatku zoznamu.

KROK 4: Priraďte aktivitu ku talentu

Ku každému talentu pripíšte aktivitu, výkon, úkon, profesiu, v ktorej by ste aktívne mohli využívať svoj talent.

Po tom, ako prejdete uvedenými 4 krokmi, budete mať pred sebou zoznam 15 dominantných talentov a spôsob, ako ich využiť. Ak chcete byť pracovne úspešní a šťastní, je dôležité, aby ste z týchto 15 talentov využívali aspoň 10. Ak robíte prácu, v ktorej ich využívate menej ako 10, zamyslite sa, prehodnoťte svoju prácu. A buď nájdite spôsob, ako vo vašej súčasnej práci môžete využívať viac zo svojich talentov, alebo si nájdite novú profesiu, ktorá vás viac uspokojí a urobí šťastnými. Dva až tri prvé talenty vo vašom zozname sú pre vás rozhodujúce a sú kľúčom k vášmu šťastiu a pracovnému naplneniu či úspechu.

Základom zmeny je byť si vedomí toho, čo máte a čo chcete. Vyššie uvedené cvičenie vám to sprostredkovalo, venovali ste pozornosť tomu, čo je na vás výnimočné a ako by ste to mohli využiť. A teraz je už všetko na vás, nech je vám tento zoznam kompasom.

Katarína Zacharová pre RealWoman