5 krokov, ako podľa Dalajlámu budovať rovnováhu a energetickú imunitu (2. časť)

.

Jeho Svätosť Dalajláma tvrdí, že zmyslom života je pomoc druhým, obetovanie sa pre druhých. Ten, kto dbá ošťastie vlastné, býva nešťastný a najšťastnejší sú tí, ktorí dbajú o šťastie druhých. Všimla som si, že ľudia sa v tom nie vždy vedia vyznať, kedy máme pomôcť sebe a byť šťastní a kedy robiť iných šťastnými. Kedy sme už sebeckí a kedy máme myslieť na druhých. Ako v tom nájsť správnu  rovnováhu?

A v tejto 2. časti poznámok z prednášky Dalajlámu v Bratislave by som chcela venovať práve tejto téme a prepojiť to aj s mojimi vlastnými myšlienkami. A prepojím to aj so sumárom odporúčaní od Dalajlámu, ktoré vám pomôžu vo vytvorení harmonického života pre seba a iných. 

Ak si chcete prečítať 1. časť poznámok z prednášky Dalajlámu, môžete tak urobiť tu >>

Keď som bola na základnej škole, napísala som sloh, ktorý mám doteraz odložený a jeho názov bol: „Iba život, ktorý žijeme pre iných, má zmysel.” Písala som o tom, ako veľakrát stojíme na križovatke a robíme rozhodnutia. Ako dokážeme pomôcť, keď sa rozhodneme.

Považujem za veľmi dôležité dovoliť slovám Dalajlámu, aby sa vo vás rozľahli a mohli ste si sami v sebe spájať svoje súvislosti so snahou pochopiť tieto slová do ich hĺbky: „Zmyslom života je pomoc druhým, obetovanie sa pre druhých. Ten, kto dbá o šťastie vlastné, býva nešťastný a najšťastnejší sú tí, ktorí dbajú o šťastie druhých.”

Ja som ich pochopila nasledovne.

Ešte nič ma v živote doteraz vnútorne nenaplnilo tak, ako keď som použila svoje talenty na to, aby som mohla vytvoriť niečo, čo pomôže nielen mne, ale iným ľuďom. Tak ,ako to bolo odporúčané so súcitom, keď posuniete pomoc ďalej, než je kruh vašej rodiny, otvorí sa nová dimenzia vášho života a vnútorného naplnenia a precitnutia, ktoré pocítite v prepojení s inými ľuďmi. Seba samého zažijete úplne inak a na vlastnej koži pochopíte, že sme všetci jedno, jedna rasa, jeden celok, jeden človek, jedna planéta. Jeden sa v druhom vidíme.

Naučila som sa rozlišovať pomoc a službu. Pomôcť môžete kedykoľvek, keď je na to príležitosť a máte na to možnosti. Slúžiť iným sa podľa mňa dá iba vtedy, keď vy sami viete pomôcť sebe, keďmáte vystavaný silný energetický systém, ako odporúča Dalajláma, a máte jasné svoje morálne a životné hodnoty.

Mnohí ľudia pomáhajú iným, aby sa sami cítili lepšie, aby sa cítili hodní. Obávajú sa, že ak by to nerobili, tak by neboli prijatí, ocenení, ľúbení alebo by po smrti nešli do neba. V tomto prípade to,čo robia, je určite pomoc, ale nie vždy to robia z pozície rovnováhy. A ja osobne verím, že žiadna nerovnováha, ešte nikdy nevytvorila rovnováhu. Zámer je kľúčový, keď chcem pomôcť. Ak pomáham so zámerom pomôcť a podporiť seba, tak aj pomôžem, ale aj uškodím, lebo vytváram nerovnováhu.

Ja osobne považujem za dôležité, vedieť byť v rovnováhe a vedieť, kto som, mať ujasnené svoje princípy a hodnoty. Budujte svoju silu, talenty, láskavosť, radosť, pokoru, energiu a hodnoty, aby ste mohli podporiť iných svojou silou a rovnováhou. Z tejto pozície sa rozhodujete pomáhať, lebo vidíte vyšší zmysel a chcete, aby vaša sila, láskavosť a talenty boli užitočné a prospešné pre iných. Robíte to ako službu, lebo chápete, že slúžiť neznamená zohnúť hlavu a niekomu sa prispôsobovať, ale slúžiť znamená podeliť sa, lebo máte dostatok a chápete svoju zodpovednosť podeliť sa o to s ostatnými.

Ja Dalajlámove slová chápem ako víziu, kam by sme sa všetci mali posunúť. Ak sa neustále staráme iba o seba, zaoberáme sa zbytočnosťami, bojíme sa ostatných a života, hľadáme rozdiely a nevnímame naše prepojenie s inými ľuďmi a našu obrovskú kapacitu a potenciál pomáhať, takže sa točíme v začarovanom kruhu nášho ega. Ako Dalajláma povedal: „Najväčším nepriateľom je naša vlastná hlava”.

A nasledovné poznámky z prednášky Dalajlámu vám pomôžu nájsť konkrétne kroky a smerovanie, ako vytvoriť život v rovnováhe, mať vlastný zdroj sily a dbať o šťastie iných ľudí.

1. Mentálna a emocionálna hygiena

Dalajláma porovnával psychické a fyzické zdravie: „Ak je náš imunitný systém silný, potom vírus, ktorý dostaneme, nám neuškodí, lebo imunitný systém ho ľahko porazí. Ak je imunitný systém oslabený, potom aj naše telo ťažšie bojuje proti ochoreniu.” Od malička sme vedení pravidelne sa umývať, zuby aj dvakrát denne, aby sme boli čistí a zdraví. Neučíme sa však to, ako čistiť náš emocionálny a mentálny systém, ktoré ovplyvňujú našu rovnováhu a pomáhajú nám správne reagovať na to, čo sa stane a vedome tvoriť náš život. Veľakrát nevieme, ako sa vyčistiť od deštruktívnych emócií a nechávame do nášho systému vstúpiť rôzne ťaživé myšlienky a emócie. Potom je náš mentálny a emocionálny systém oslabený a čokoľvek nás „rozhádže“, vyvedie z rovnováhy, nahnevá, zraní alebo robí smutnými. Tak ako sa pravidelné umývate, by ste mali čistiť aj svoje emócie aj myšlienky.

2. Výsledky prináša neustály tréning

„Podobne je to aj s naším duševným zdravím. Ak kultivujeme náš súcit a naša myseľ je silná, potom nás nemôže negatívna kritika a rozhnevaná tvár alebo malý podvod vyviesť z našej duševnej rovnováhy. Na to, aby sme si tento súcitný a láskavý postoj dokázali zachovať, potrebujeme pravidelný a neustály tréning našej mysle.” Dalajláma tiež spomenul, že potrebujeme lepšie spoznávať svoj emocionálny systém a pracovať s ním. Jedine, ako ho vieme trénovať, je ho používať a veľa praktizovať v našom reálnom živote. Treba do toho dať viac námahy, aby ste mysleli viac pozitívne a vedeli si vybrať myšlienky a emócie, ktoré vás podporujú a stimulujú k lepšiemu pocitu. Chce to vnútorný tréning a vytrvalosť.

3. Ako riešiť problémy

Z publika zaznela jedna otázku, ako si aj naďalej uchovať vieru a nádej v dobro, keď svet je plný, zla, negativizmu a deštruktívnych udalostí. Dalajláma odpovedal nasledovne: „Na Zemi nás je 7 miliárd a všetci, snáď len s výnimkou malých detí, zažívame svoje problémy, ťažkostí, bolesti, starosti. Musíme sa na to pozrieť zo širšej perspektívy. Ak je problém prekonateľný našou vlastnou snahou, potom nie je dôvod trápiť sa, treba mu dlhšie venovať snahu, aby sme tento problém postupne prekonali. Ak bude neprekonateľný a naša snaha nám nepomôže, musíme sa naučiť tento problém akceptovať, musíme sa naučiť s týmto problémom žiť.”

Problém treba riešiť ihneď,  ako vznikne, ak vieme, že na to máme dosah a dokážeme to neustálou námahou a  postupnými krokmi vyriešiť. Ak niečo neviete vyriešiť, pokúsili ste sa, vložili ste svoju námahu, tak potom sa s tým musíte prestať trápiť a musíte sa s tým zmieriť. Nikomu neprospeje, ak so sebou budete nosiť záťaž, ktorá sa nedá riešiť. Tá záťaž tým, že ju vy budete neustále nosiť, neodíde.

A Dalajláma tiež upozorňuje, že: „Ak sa príliš zameriame na smutné udalosti, nedokážeme vnímať tie dobré. Zabudneme, že v živote je ešte veľa iných pekných vecí, ktoré nám dávajú, radosť, nádej, lebo sa na to pozeráme iba z toho jedného uhla trápenia a smútku.”

4. Duševné pohodlie je dôležitejšie ako fyzické

Táto myšlienka je veľmi aktuálna pre našu dobu. Viac sa zaoberáme tým, čo máme a nemáme, ako tým, kým sme a kým sa chceme stať. A pritom to fyzické nás nikdy nenaplní tak, ako duševná pohoda. Len si myslíme, že duševnú pohodu vytvoríme, keď dosiahneme fyzické pohodlie. Životné ťažkosti a výzvy vieme ľahšie prekonať, ak vieme, ako v sebe nastoliť svoju duševnú pohodu, to je skutočný zdrojšťastia. Dalajláma to povedal nasledovne: „Súčasný vzdelávací systém je príliš zameraný na materiálne hodnoty, častokrát zabúdame na naše ľudské vnútorné hodnoty- vo vzdelávaní nám chýbajú práve tieto hodnoty. Pohodliu našej duše by sa mal pripisovať väčší význam ako fyzickému pohodliu. Fyzické ťažkosti vieme prekonávať ľahšie,  ak je naša duša v pohodlí, v harmónii- dokážeme prekonať aj fyzickú bolesť a naopak, ak nás trápia duševné trampoty, nedokážeme naplno žiť a byť šťastní, preto duševná stránka nášho bytia je dôležitejšia.”

5. Všetko je relatívne

Všetko v našom živote je v polarite. Dobré a zlé. Teplé a studené. Láska a bolesť. Zaznela veľmi zaujímavá otázka z publika o tom, že ak žijeme v polarite, či je vôbec potrebný mier. Dalajláma na to odpovedal nasledovne: „Neexistuje nič, čo by bolo absolútne negatívne alebo pozitívne, všetko je závislé od nášho vnímania a všetko je relatívne. Závažné problémy sa zdajú závažné z jedného uhla pohľadu, ale z iného uhla už tak závažne nevyzerajú. Všetko záleží od prístupu, postoja, pozrieť sa na veci z rôznych uhlov pohľadu.”

Pri pochopení relativity si vždy spomeniem na príklad mojej kamarátky, ktorej to učiteľka v škole vysvetlila tak, že sa jej spýtala: „Sú tri vlasy dosť?” Možno sa sami seba pýtate, ale v akom koncepte, v akej súvislosti. Možno vám napadne, že tri vlasy sú dosť málo. A učiteľka odpovedala: „Tri vlasy na hlave je dosť málo, ale tri vlasy v polievke až priveľa.”

Je zdravé vedieť sa na problémy pozrieť z rôznych uhlov pohľadu a chápať, že nič našom živote nie je absolútne a nemenné. Je to však aj moment, keď je dôležité vedieť rozoznať, či sa stále vraciate k tým istým problémom alebo prichádzajú nové výzvy. Relativita by nás nemala zastaviť v akcii vytvárať rovnováhu a zlepšovať to, čo nefunguje pre väčšinu.

Verím, že pre seba nájdete v múdrosti Dalajlámu svoje odpovede a nezostanete iba pri rozmýšľaní, ale budete konať tam, kde cítite, že to s vami rezonuje. Lebo iba akcia a snaha dokážu niečo v našichživotoch zmeniť. Našu budúcnosť tvoríme teraz, nech sú naše životy službou ľudstvu, spoločnosti a mieru.

Ako povedal Dalajláma: „Ak začneme s našou snahou teraz, v tomto momente, tak o takých 20-30 rokov budeme mať novú generáciu, ktorá bude žiť vo väčšom mieri, bude viac žiť v sociálnom mieri.”

Katarína Zacharová

.

.

Naša strava je buď naším liekom, alebo jedom

Zamýšľate sa niekedy pri nákupe potravín, či to, čo kupujete je zdravé? Či to, čo ste pripravili svojim najdrahším im prospeje, alebo uškodí? Viete čo obsahujú potraviny, ktoré vkladáte do úst?
Veľakrát sa čudujeme, že nás niečo bolí, že sme ochoreli. Avšak nad zložením stravy sa ani trochu nepozastavujeme. Nedávame si do súvislosti jedlo a zdravie. Od chorých ľudí často počujem vetu: ,,Veď aj ostatní jedia to isté a nie sú chorí.,, Áno, nie všetci majú rovnaké následky z nešetrného zaobchádzania so svojim telom. Zlá strava sa však v neskoršom veku prejaví na každom organizme. Choroby neprichádzajú so starobou, ale veľkým nahromadením toxínov tele.

Vzdelávame sa, nasávame vedomosti z rôznych oblastí, ale akoby to najdôležitejšie nebolo pre nás podstatné. Načo sú nám školy, keď nevieme, že to najdrahšie čo vlastníme je naše telo? Zdravá strava a zdravie úzko súvisia. Naše telo funguje a žije z toho, čo do neho dáme. Jedlo je stavebným materiálom tela.

Myslíte, že keď budeme neprestajne jesť chemicky upravovanú, ja ju volám ,,mŕtvu,,, stravu, že naše telo bude stále dokonale zdravé? Môžeme donekonečna dobrovoľne prijímať otravu a pritom očakávať, že neochorieme?

Skúste do vášho auta natankovať niečo iné, než benzín, či naftu, napríklad nekvalitný lacný olej. Bude vám auto slúžiť rovnako dobre? Nepoškodili by ste motor? Stáva sa, že naše telo si ceníme menej viac ako naše auto.

Keď nám v určitom veku začnú vypovedávať službu oči, povieme si, že to je starnutím. Nedáme si však do súvislosti, že nie vekom, ale znečistenou pečeňou nám prestáva slúžiť zrak. Pečeň -ten dokonalý filter ľudského tela, rokmi už naozaj nestíha. Nielen pečeň, ale i obličky často pracujú nie na 100%, ale na 200%. Musia odstraňovať všetky škodliviny, ktoré my do tela nezodpovedne ,,hádžeme,,. Na starobu už potom tieto orgány nevládzu a niekde sa to v našom tele odzrkadlí. Vyhovoríme sa, že to je vekom. Nezamyslíme sa, že by to mohlo byť aj stravou.

Keď vás začínajú bolieť kĺby, či nevládzete vyjsť po schodoch, nenapadne vás, že by ste mohli mať v tých kĺboch usadeniny z nestráviteľnej potravy? A to už nevravím o ochorení srdca, o problémoch s trávením, či dýchaním, poruchami spánku, alergiami . . . Zvykneme hovoriť, že tieto choroby majú už často aj mladí ľudia. Bude to pravda, keď sa pozrieme na to, čo jedia. Naučili ich to jesť ich rodičia? Čo jedla matka, keď čakala dieťa? Mala pred počatím zodpovedne vyčistené telo, aby jej dieťatko bolo zdravé? Alebo sa aspoň v období tehotenstva stravovala zdravo?

Asi si kladiete otázku, čo je vôbec zdravé?

Ak sa začnete pýtať, prídu k vám aj odpovede. Ak sa nebudete o to zaujímať, budete stále žiť v nevedomosti. Choroby budete pokladať za nespravodlivé náhody a nezostane vám skôr, či neskôr nič iné, len sa sťažovať na osud.

Ja som sa začala zaujímať o to, ktoré potraviny sú zdravé, keď som mala malé deti. Chcela som im to najlepšie, chcela som im dať pevný a dlhodobý základ zdravia. Zisťovala som, čo jednotlivé potraviny obsahujú. Môj rozum mi hovoril, že žiadne É-čko, žiaden konzervant nie je zdravý. Dočítala som sa, že biely cukor u malých detí okrem chorých zúbkov zvyšuje agresivitu, dokonca že sa mení v ich telách na alkohol. Dala som si úlohu obmedziť, pokiaľ budem môcť, aby sa tieto zložky neukladali v telíčkach mojich detí. Z lásky som im nekupovala sladkosti. V tom období sa o zdravej strave ešte toho veľa nehovorilo. Teraz sú možnosti oveľa väčšie. Kto sa začne zamýšľať a hľadať, ten sa dozvie. Myslím, že netreba len slepo uveriť každému článku v časopise, či maličkej správe v TV- čo práve vedci zistili … Odporúčam si preveriť, že či ten, čo to hlása, naozaj prekypuje zdravím, alebo len uveril pochybnej správe, či dokonca na nej zarába.

Prestala som používať kravské mlieko a výrobky z neho. Zistila som a vyskúšala na sebe, že viac telu škodí ako prospieva. Okrem toho, že zahlieňuje organizmus, odčerpáva z tela vápnik. Áno, čítate správne, síce veľa vápnika obsahuje, no na strávenie ho spotrebuje viac a preto si ho musí organizmus ešte z tela vytiahnuť. Nezmanipulované štatistické výskumy hovoria, že osteoporózou sú postihnuté len ženy vo vyspelých krajinách, kde je spotreba mlieka vysoká. V chudobných afrických krajinách, kde ženy mlieko vôbec nepijú, osteoporózu ani nepoznajú. A to už nevravím o hormónoch, ktoré sa kravám dávkujú kvôli vysokej dojivosti. To je ten najväčší rozdiel medzi mliekom v našich obchodoch a mliekom našich starých rodičov. Vtedy kravičky nedávali také množstvá mlieka, ako dnešné ,,väznené,, kravy, ktorým sa odoberajú teliatka hneď po narodení. Vraj je to jeden z najsmutnejších plačov, keď krave (matke-zvierati) odoberú teliatko, aby mohla ďalej dobre a veľa dojiť. Škodíme nielen sebe požívaním mlieka, ale aj tým kravičkám. Každým nákupom ešte viac podporujeme ich utrpenie. Trvanlivé mlieko nepovažujem už vôbec za mlieko, je to len ,,mŕtva,, tekutina na zaplnenie brucha. Bolo v nej zabité úplne všetko, aj to dobré. Nerozlíšite, či má 5, alebo 10 rokov.

Keď som prestala jesť v roku 2007 mäso, často som počúvala, čo všetko bude môjmu telu chýbať. Dostala som sa na kurzy zdravého varenia k Petrovi Planietovi a bolo mi potešením sa dozvedieť, že dokonalejšou náhradou mäsa mi bude tanier varenej obilniny spolu so strukovinou. A tak som začala skúšať. Presvedčila som sa, že môjmu telu mäso nechýba a tak už šiesty rok varím namiesto mäsa rôzne druhy fazule, šošovicu, cícer, hrach… Pridám k tomu špaldu, pohánku, ryžu, pšeno, jačmeň alebo ovos. . . Vraj strukoviny nadúvajú? Nie je to celkom tak, oni čistia črevá. Ak ich má človek čisté, nemajú dôvod nadúvať.

Mäso som prestala jesť z viacerých dôvodov. Najhlavnejším bolo moje zdravie. Ani týmto spôsobom som nechcela dodávať do svojho tela antibiotiká, hormóny, či inú chémiu, ktorou sa zvieratká prikrmujú, aby dobre a rýchlo rástli. Veď už doktorka Budwig dokázala, že účinok liekov sa v potravinovom reťazci zosilňuje a najviac pôsobí na človeka. Ak niečo dáme zjesť zvieraťu, ktoré potom zjeme my, tak to má na nás silnejší vplyv ako na to zviera. Prečítajte si práce tejto významnej biochemičky, ktorá bola 7x nominovaná na Nobelovu cenu. Zaznamenané sú v tenkej knižôčke s názvom,, Ľanový olej, účinná pomoc proti rakovine…“

Potvrdila som si, že som sa začala po odstránení mäsa z môjho jedálnička cítiť lepšie. Môj zdravotný stav sa zlepšil. Už to by stačilo ako dobrý dôvod. Nik by ma už nepresvedčil, že pre človeka je mäso potrebné. Ja s mojou tráviacou sústavou som sa jednoznačne zaradila medzi bylinožravce. Ako som už spomenula, ak sa rozhodneme hľadať pravdu, informácie k nám začnú prichádzať.

Áno, súhlasím, aj kedysi sa chovali zvieratá pre človeka. Avšak nie takto a hlavne sa zabíjali inak. Nemuseli v rade jedno za druhým čakať na smrť a pozerať na bolesť svojho druha. Veď tá bolesť a strach toho živého tvora zanecháva stopy na jeho tele, v mäse, ktoré jeme. Znovu sa to obracia len proti nám. Premyslite si, či toto chcete podporovať. Ak sa rozhodnete pre mäso, odporúčam vám rozlišovať, ako bolo zviera chované, čo zabité, čím bolo kŕmené. Stotožňujem sa s myšlienkou, že mäso by mal jesť ten, kto to zviera dokáže aj zabiť. Tým, že sa rozhodnem si niečo kúpiť, tak podporujem všetko, čo je s tým spojené. Ak si kúpim kura, ktoré viselo za živa hore nohami za svojimi súrodencami a jednému po druhom usekávali hlavy, tak nesiem predsa zodpovednosť aj za toto, veď som to podporila svojimi peniazmi. Či sa mýlim? Chceme takúto stravu pre seba, pre svoje deti, pre ich deti? Chceme takúto kvalitu energie skrytej za tým všetkým?

O bielej múke sa veľa rozpisovať netreba. Všetci vieme, že upcháva črevá. Spolu s mliekom vytvára hrubú ,,betónovú,, vrstvu na stenách čriev. V črevách sú klky, kde sa vstrebávajú živiny vyživujúce jednotlivé orgány. Cez ten betón sa živiny nedokážu v klkoch čriev vstrebať. Čudujeme sa, ak máme niektoré orgány oslabené, či dokonca choré. Pýtam sa, keď toto všetko vieme, prečo sme bielu múku ešte stále nezamenili za celozrnnú, ktorá je bežne dostupná? Dokonca aj celozrnných cestovín je veľký výber. Pozor ale na celozrnné pečivo. Preštudujte si zloženie, či naozaj obsahuje celozrnnú múku, alebo len múku bielu a tmavé farbivo! Keď už kupujete, vyberte si vždy to lepšie a kvalitnejšie pre svoje telo. Nečakajte kým ochoriete.

Ďalšou dôležitou zložkou sú nápoje. Jediný kvalitný nápoj, ktorý naše telo potrebuje je čistá voda. Vôbec to nemusí byť voda, ktorá stála rok v plastovom obale! Ostatné predávané nápoje okrem vody neobsahujú nič, čo by prospievalo zdraviu, dokonca si myslím, že zdravie poškodzujú. Sú v nich už vyššie spomínané umelé príchute, konzervačné látky a cukor. To všetko nám škodí. Ešte doplním, že nie je dobré ju piť počas jedenia ani hneď po jedle. Ak jem, neriedim si potravu v žalúdku tekutinou, nezaťažujem si trávenie. Napijem sa pred jedlom, alebo až pol hodinu po jedle.

Najviac nám prospieva zelenina. Čím menej upravená, tým lepšie. Surová je najzdravšia. Ja si zeleninu vyberám na tržnici, väčšinou od babičiek, ktoré jej nemajú až tak veľa. Vyhýbam sa tej hypermarketovej, ktorá sa na zeleninu podobá len tvarom. Posledné roky som si ju začala sadiť. Vidím veľký rozdiel medzi tým čerstvým, alebo tým, čo bolo mesiac, či dva uložené v skladoch. Zeleniny sa nemôžete prejesť, môžete ju kombinovať so všetkým, vždy vám len a len prospeje.

Zelenina a ovocie, to je živá strava. Z nej budú aj bunky nášho tela živé a zdravé.

Ovocie by sa malo jesť samostatne na prázdny žalúdok, pred jedlom, nikdy nie po jedle. Ak sa je po jedle, tak kým príde rad na jeho trávenie, už hnije. Všetko jedlo potom kvasí, mení sa na kyselinu a celá masa sa v žalúdku začína kaziť. Citrusové ovocie by sme mali jesť len v lete, pretože nás ochladzuje. Neprospieva nám v zime, lebo ono pochádza z teplých krajín a jeho úlohou je zmierniť teplo. A my v zime nepotrebujeme telo ochladzovať. Všetky plody, ktoré pochádzajú z oblasti, v ktorej žijeme. sú najzdravšie. Vraj plodiny dopestované vo vzdialenosti väčšej ako 600 km nám viac škodia ako prospievajú.

Mŕtva strava je taká, ktorá neobsahuje nič cenné pre telo človeka, iba poteší chuťové poháriky a naplní brucho. Živá strava je tá, čo vytvorila príroda priamo pre človeka. Slúži pre jeho rast, pre jeho zdravie. Posilní nielen fyzické telo, ale pozitívne ovplyvňuje aj psychiku. Ja si vždy vyberám jedlo, ktoré je menej spracované, má k prírode bližšie. Zelenina, ovocie, orechy, obilniny, strukoviny sú jedlom a liekom zároveň.

Ak chceme byť zdraví, nespoliehajme sa len na zázračné pilulky, ktoré nám pomôžu. Robme pre to niečo aj my sami. Starajme sa o svoje zdravie, o to, čo vkladáme do úst a bude to výživou pre naše bunky. Veď z čoho budeme zdraví, ak nie zo stravy? Od kvality našej stravy závisí kvalita našej staroby. Nemusí predsa človek odchádzať z tohto sveta chorý. Alebo sa to už stalo samozrejmosťou?

Ak už ste chorí, zmiernite stravou svoj stav a aj liečenie sa urýchli. Veď pri nevhodnej strave najprv musí organizmus vynakladať sily na zneškodnenie toxínov v jedle. Myslíte, že mu ešte zostane energia na vyliečenie?

Stravou sa môžeme vyliečiť, ale aj otráviť. My sami sa rozhodujeme, aké jedlo si deň čo deň vyberáme.

Naše telo je chrámom našej duše, tak sa k nemu aj chovajme.

Zamýšľate sa nad tým, či to čo jete, vám aj prospieva?

Myslíte si, že sme zodpovední za svoje zdravie?

Má podľa vás strava vplyv na zdravie?

Jana Strihová pre RealWoman

Ako si do života pritiahnuť zdravie a vitalitu

My v RealWoman sme hrdí, že vám môžeme ponúknuť jedinečný videoprogram s majsterkou feng shui a spoluautorkou celosvetového knižného a filmového hitu The Secret-Tajomstvo Marie Diamond. Počas štyroch večerov sa môžete naučiť ako prakticky využívať zákon príťažlivosti – ako si do života celkom prirodzene pritiahnuť zdravie, lásku, úspech aj bohatstvo.

Máme za sebou všetky štyri lekcie. V prvej hovorila Marie Diamond o tom, ako používať zákon príťažlivosti na vyššej vibrácii našej energie. Druhá ponúkla praktické rady, ako pritiahnuť úspech, peniaze a hojnosť. V tretej sa venovala hľadaniu nových vzťahov a upevňovaniu súčasných. V poslednej lekcii bolo hlavnou tému zdravie a vitalita.

Tak ako v predchádzajúcich dieloch, aj tu na úvod zaznela otázka o tom, aké sú vaše predstavy o zdraví nielen teraz, ale aj o 10 rokov? Podporuje váš životný štýl, stravovanie, telesná záťaž a spôsob akým myslíte vaše zdravie? Všetko, čo robíte pre svoje fyzické telo napomáha telesnému zdraviu. Podľa Marie Diamond si zdravie a vitalita zaslúžia najviac pozornosti.

Pozrite sa na nástenku vízii a ubezpečte sa, že v nej máte priestor pre zdravie a vitalitu. Mali by sa tam objaviť slová ako “Ja som zdravá, ja som vitálny”. Ak sa chystáte schudnúť, napíšte sin a nástenku svoju konečnú hmotnosť, ktorú chcete dosiahnuť. Umiestnite tam aj fotografiu, na ktorej máte svoju ideálnu hmotnosť.

Rozhliadnite sa po miestnostiach, v ktorých žije a pracujete. V prípade, že v nich nájdete depresívne obrazy, fotografie chudoby, či sochy bez končatín, mali by ste ich odstrániť. Rovnako nevhodné sú aj obrazy vojny, fotografie boja či bojových lodí. Vďaka nim sa vo vás vytvára konflikt, ktorý pôsobí na telo a spôsobuje problémy.

Vaša domácnost vás lieči, ale môže aj ohroziť vaše zdravie.

Na identifikovanie pozitívnych a negatívnych častí v miestnosti používa Marie Diamond prútiky. Pomocou nich dokáže zistiť aká je energia na danom mieste. Keď sa prútiky otáčajú v smere hodinových ručičiek, vládne tam pozitívna energia. V prípade, že sa otáčajú naopak, ide o negatívnu energiu. Dokonca podľa nich dokáže klásť otázky. Keď myslí na pozitívne veci, prútik sa otáča v smere hodinových ručičiek. Keď cíti negatívnu vibráciu, otáčajú sa proti smeru. Táto metóda si však vyžaduje čas a tréning.

Vy sami sa o energii v miestnosti môžete predsvedčiť tak, že budete vnímať ako sa v tej-ktorej časti cítite. Napríklad v spálni. Keď sa ráno zobúdzate nevyspatý, unavený a bez energie, chyba môže byť v mieste, kde spíte. Skúste presťahovať posteľ, alebo si ľahnite naopak a sami pocítite zmenu.

Najlepším indikátorom prostredia sú deti. Ak sa hádajú, majú medzi sebou spory, alebo ich trápia nočné mory, cítia negatívne vibrácie v miestnosti.

Na to, ako sa cítime, majú do veľkej miery vplyv aj farby. Jedny nás vždy dobre naladia a sú aj take, ktoré nás môžu oslabiť. Marie Diamond odporúča, aby ste nemali dom vymaľovaný v jednej farbe a tiež, aby ste sa neobliekali vždy do jednej farby. Jednofarebný interiér či odev ozvláštnite farebnými doplnkami. Za oomoci bielej a béžovej sa zbavíte toxínov. Ak sa cítite unavený či ste po chorobe, obklopte sa smaragdovou alebo citrusovozelenou farbou. Na vyriešenie telesného, duševného problému a depresie použite fialovú a orgovánovú farbu.

Podľa Marie Diamond je na ceste za zdravím a vitalitou dôležité, aby ste vypili minimálne 5 pohárov vody denne , dýchali svieži vzduch a hýbali sa.

Pohyb je jediný spôsob, ako rozprúdite svoj vnútorný tok vody v tele a s ním aj vonkajší tok energie.

Vaše telo nebude mať viac energie, ak sa vaše telo nezbaví toxínov a negatívnych prvkov, ktoré vás obmedzujú a vytvárajú negatívne vibrácie. Na jar a na jeseň odporúča detoxikačný program. Vďaka tomu, že nebudete jesť cukor, piť alkohol, prijímať zdravú stravu, veľa ovocia a zeleniny, odľahčíte svoj metabolizmu a budete sa cítiť ľahší a zdravší.

Marie Diamond v lekcii predviedla cvičenie s rukou Chi. Vždy, keď budete cítiť, že strácate energiu, prípadne je vám nevoľno, krúžte rukou od úrovne bokov až nahor v smere hodinových ručičiek. Po cvičení sa vám uľaví, pretože negatívna energia opustí vašu auru a zaleje vás nová energia. Zbaviť sa toxínov sa dá aj za pomoci olejov. Keď si na zápästie nakvapkáte levanduľový olej, vôňa sa okolo vás rozšíri a okamžite z vás opadne úzkosť či depresia. Levanduľový rozprašovač môžete použiť v domácnosti na miestach, ktoré priťahujú konflitky či vyžarujú napätie. Okrem levanduľovej arómy je rovnako vhodné siahnuť po vanilke. Vyskúšajte zapáliť vonné sivete s vanilkovým olejom a uvidíte, že budete oveľa pokojnejší nielen vy, ale aj vaše deti.

Skákanie vás nabije okamžitou energiou. Rozprúdí vám v tele lymfatický system a budete sústredení.

Marie Diamond nedá dopustiť na kruhy kvantovej energie. Boli vyrobené špeciálne na to, aby vyrovnávali kvantové pole. Ako ich môžete použiť? Tu je niekoľko príkladov: V prípade, že že zle spíte, dajte si ho pod vankúš. V priestore ním podporíte nové vibrácie. Sedením v kruhu zas uľavíte svojmu boľavému chrbtu. Po dlhšom lete sa budete vďaka nemu cítiť plný energie. Kruh kvantovej energie obíde vaše telo a tvorí tubu svetla. Keď sa doň postavíte, priťahujete silnejšie energetické vibrácie.

Posolstvo Marie Diamond zo štvrtej lekcie:

1. Vytvorte si predstavu o vašom zdraví a vitalite nielen teraz, ale aj o 10 rokov.

2. Uistite sa, že máte na nástenke vízií prvky, ktoré vo vašej zóne podporujú zdravie.

3. Vyhoďte všetky predmety a obrazy, ktoré predstavujú smútok, bolesť či utrpenie.

4. Identifikujte miesta, kde sú vhodné a nevhodné energetické polia.

5. Každý deň sa hýbte, pite vodu a zhlboka dýchajte. Z chladničky a špajze vyhoďte.

6. Cvičením s rukou CHI získate novú energiu.

7. Kruh kvantovej energie nabudí vaše telo a ozdraví okolie.

8. Používajte pestré farby, ktoré ozvláštnia váš dom a oblečenie.

Do programu sa neustále môžete zapojiť a získate prístup ku všetkým 4 lekciám naraz.

Silvia Andrášová

Oči zobrazujú všetko, čo sa v našom tele odohráva. Ľubomír Jánoš.

Hovorí sa, že zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Každý z nás už pravdepodobne pocítil, aké to je, keď jeho zdravotný stav nie je celkom v poriadku. Vtedy sa snažíme byť čo najskôr vo forme, či už vlastnými silami, alebo vyhľadávame odborníkov. Jednou z metód, ktorá odhaľuje celkový zdravotný stav človeka, je irisdiagnostika. Na vlastnej koži som si toto vyšetrenie vyskúšala u pána Ľubomíra Jánoša a bola som nadmieru spokojná. Ocenila som, že sa človek berie ako celok, pričom diagnostika odhaľuje náš fyzický aj duševný stav a čo je dôležité, poskytuje odporúčania a riešenia.
Kľúčom k liečebnému procesu sme my sami. Máme možnosť voľby a môžeme sa rozhodnúť, či svoje telo a jeho reč budeme brať vážne, alebo si svojím spôsobom života privoláme lekcie. Pripravila som pre vás rozhovor so skvelým človekom, odborníkom – iridológom, ktorý si svoju prácu vybral, aby mohol pomáhať ľuďom. Ľubomír Jánoš.

1. Každý človek má svoj príbeh, zažil rôzne udalosti, ktoré ho priviedli tam, kde je. Aj vy vašou profesiou ovplyvňujete životy druhých ľudí. Prezraďte nám, čo vás priviedlo k irisdiagnostike? Aký je váš príbeh?

Môj starý otec chcel mať zo mňa lekára. Mňa to však v tom čase ťahalo ku prírode. Postupom času som však pochopil, že prírodu máme aj v sebe – prírodu obrátenú dovnútra. A keďže ma vždy priťahovali tie najtajomnejšie, najzaujímavejšie a najzložitejšie veci, oči – ako predĺžená ruka mozgu, sa stali pre mňa životnou cestou.

Na cestu zdravého životného štýlu ma už v detstve priviedla moja mama. Navyše, nikdy som nebol ten typ „hranolky a rezeň“. Spoločne sme navštevovali prednášky MUDr. Fulovej a neskôr aj MUDr. Bukovského. Asi pred 13 rokmi som začal navštevovať školu integrálneho vzdelávania rozvoja osobnosti, kde jedna z častí bola venovaná práve irisdiagnostike. A to bolo vlastne moje „prvé rande“ s týmto „malým zázrakom“. Natoľko ma uchvátila svojou, v podstate jednoduchosťou, a napriek tomu absolútnou presnosťou, že som sa rozhodol zasvätiť jej život.

2. Irisdiagnostika je metóda na diagnostikovanie zdravotného stavu človeka z očí – dúhovky, zreničky, očného bielka. Ako súvisí vzhľad oka so zdravotným stavom človeka? Na akom princípe je diagnostika založená?

Tu by som odpovedal skôr protiotázkou: Ako súvisí zdravotný stav človeka so vzhľadom oka? Ak poznáte človeka, o ktorom viete, že je húževnatý, nebýva často chorý, jeho rodičia a prarodičia sa dožili vysokého veku, rád športuje, pozrite sa mu do očí, akú má dúhovku. No a keď sa pozriete do očí osobe, ktorá je napríklad často hospitalizovaná, trpí rôznymi zdravotnými problémami, berie veľa liekov, myslím, že dostanete odpoveď.

Ako to vlastne funguje? Oko je spojené optickým nervom s mozgom a cez nervovú sústavu je prepojené s celým telom. Keď prebieha zmena v tele, napríklad zápal, nervové zakončenia v tom mieste sú dráždené a tento vzruch sa nesie nervovou sústavou do mozgu a tak isto aj do oka, kde sa prejaví napríklad uvoľnením napätia na vláknach – radiálach, z ktorých je zložená dúhovka. Skúsený iridológ potom vie na základe umiestnenia, tvaru a farby tohto znaku diagnostikovať, aký proces v tele prebieha.

3. Čo presne znamená názov iris?

Z latinského iris – dúhovka. Je to teda diagnostika z očnej dúhovky. No na stanovenie presnej diagnózy vyšetrenie samotnej očnej dúhovky nestačí. Treba rovnako podrobne preskúmať aj očné bielko a zreničku, ktoré poskytnú iridológovi cenné informácie na stanovenie presnej diagnózy a príčiny problémov.

4. Kedy by sa mal človek obrátiť na odborníka – špecialistu na irisdiagnostiku?

Iridológa môže navštíviť ktokoľvek a v podstate kedykoľvek. V princípe môžem klientov rozdeliť zhruba do troch skupín. Navštevujú ma napríklad ľudia, ktorí dodržiavajú zásady zdravého životného štýlu a vyšetrenie berú ako prevenciu a smer, kadiaľ sa vo svojom zdravom spôsobe života uberať. Vždy je totiž čo riešiť. Špeciálnu skupinu tvoria „zvedavci“, ktorí toto vyšetrenie berú ako zaujímavosť. Tí väčšinou pri vstupnom rozhovore nechcú „prezradiť“ nič, len povedia, že sú zvedaví, čo im zistím. No potom sa nestačia čudovať, čo všetko som im zistil a odchádzajú „s očami navrch hlavy“, s výrazom prekvapenia na tvári a so slovami, že som ich presne „odhadol“. Títo sú však menej častí.

Najväčšou skupinou klientov sú ľudia, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, s ktorými si už klasická medicína nevie poradiť. Či už sú to ľudia s kožnými problémami alebo dlhodobými bolesťami, ľudia, ktorí užívajú množstvo liekov a tie im nezaberú, alebo majú iné zdravotné ťažkosti. A mám veru veľkú radosť vždy, keď mi klient na kontrolnom vyšetrení povie, že tie jeho dlhodobé problémy ustúpili a že sa cíti oveľa lepšie. To sú momenty, ktoré ma napĺňajú a posúvajú ďalej.

5. Čo všetko sa dá pomocou tejto metódy diagnostikovať?

Nuž, oči sú mapou celého tela. Je v nich vidieť stav každého kúska nášho tela, každého orgánu. Okrem genetiky – toho, čo sme zdedili po rodičoch a prarodičoch, sa v očiach zobrazuje aktuálny stav orgánov a sústav, chemické a fyzikálne zmeny, zápalové procesy a ich lokalizácia, prebiehajúce deje v organizme. Zistiť sa dá napr. oslabenie alebo zápaly orgánov, stav ciev, lymfatického systému, tvar a stav čriev, kolísanie krvného cukru, stav kĺbov, štruktúra kostí, spazmy – napätia v opornom systéme, kumulácia odpadových látok, kôrnatenie tepien, blokácie miešnych nervov a ich súvis so zdravotnými problémami, príčiny nadváhy, usádzanie solí – dna, schopnosť vstrebávať živiny zo stravy a mnohé, mnohé ďalšie. Jednoduchšia by bola otázka, čo sa v očiach nediagnostikuje. A čo sa teda v očiach zistiť nedá? Sú to napr. vyoperované orgány – môžeme však v očiach sledovať, ako sa telo s operáciou vyrovnáva. Zle sa diagnostikujú obličkové a žlčníkové kamene, pretože nie sú nervovou sústavou spojené s mozgom. A ani to, že je žena tehotná, v očiach neuvidíme, a to preto, že tehotenstvo je pre telo prirodzený stav.

6. Pred začiatkom vyšetrenia oka sa klienta pýtate na jeho zdravotné ťažkosti, prekonané ochorenia či operácie. K čomu slúži tento úvodný rozhovor? Do akej miery sú ľudia ochotní zveriť sa vám s ich ťažkosťami?

Keď príde pacient ku klasickému doktorovi, vždy povie, s akým problémom k nemu prišiel. Tak isto aj iridológ potrebuje vedieť, čo vás trápi. Rozdiel je však v tom, že kým u klasického doktora poviete napríklad, že máte vyrážky – ten vás pošle na kožné. Pre iridológa je to znamenie, kde má hľadať ukrytý problém. Navyše, keďže oči sú mapou celého tela, zobrazujú sa tam všetky deje, ktoré sa v ľudskom tele odohrávajú. Každý má však svoje akútne „boliestky“, ktoré ho trápia najviac, takže keď klient povie, čo ho najviac trápi, iridológ sa zameria práve na tieto oblasti a pátra po príčine problému.

7. Po úvodnom rozhovore o zdravotných ťažkostiach nasleduje vyšetrenie oka. Ako to prebieha?

Na začiatku môže mať klient dojem, že prišiel k fotografovi. No namiesto tváre si vyfotím iba oči. Detailne nafotím každé oko zvlášť. Blesk nepoužívam, takže sa klient nemusí obávať, že by to bolo nepríjemné. Potom príde na rad pohľadové vyšetrenie. Skontrolujem očné bielka – všetky žilky, útvary a pigmenty, ktoré sa tam nachádzajú, potom špeciálnou lupou skontrolujem zreničky a nakoniec pigmenty na dúhovke a ich farebné odtiene. Toto vyšetrenie je úplne bezbolestné a ani sa nemusíte na fotenie líčiť. 🙂 Celé to trvá asi 15 minút.

8. Čo nasleduje po výklade zdravotného stavu? Odporučíte klientovi následnú liečbu alebo ho odkážete na lekárov – odborníkov?

Po výklade zdravotného stavu vypracujem iridologickú správu, ku ktorej prikladám aj zoznam vhodných a nevhodných potravín pre daný genetický typ a úpravu životosprávy na prírodnej báze. Spolu s klientom si ho potom dôkladne prejdeme a klientovi nastavím ozdravný postup. To znamená, že určím, ktorým orgánom alebo sústavám je potrebné pomôcť v prvom rade, ako by mal upraviť životosprávu, ktoré potraviny by mal zo stravy vylúčiť alebo naopak zaradiť, odporučím vhodné cvičenia a iné úpravy životného štýlu, aby sa problém neopakoval. K odporúčaniam volím individuálny prístup, pretože každý z nás jedinečný, a tak potrebuje aj jedinečné nastavenie ozdravného procesu.

Samozrejme, že ak zároveň zistím problém, ktorý je treba riešiť u lekárov – špecialistov, odporučím klientovi aj návštevu u takéhoto lekára. (Napr. v prípade prekonaného slabého infarktu či mozgovej mŕtvice, o ktorých klient nevedel).

9. Je všeobecne známe, že okrem stravy a genetiky závisí zdravotný stav človeka aj od jeho duševnej pohody a schopnosti zvládať stres a negatívne emócie, akými sú hnev, strach a pocit úzkosti. Dávate klientom odporúčania aj v tomto smere?

Áno, dávam. Pretože na to, aby sa uzdravilo telo, je potrebné, aby sa ozdravilo aj duševno. No tejto oblasti duševna sa viac venujem až pri kontrolnom vyšetrení, keď je klient už prístupnejší a uvoľnenejší, keďže vie, do čoho ide. 🙂 Vtedy je klient ochotnejší „pátrať“ vo svojich starostiach, lebo práve tam sa neraz ukrýva koreň jeho zdravotných problémov. Ak je potrebné, odporučím mu vhodné techniky alebo cviky na konkrétny problém.

10. Mnohé ženy, ako aj muži sa zaujímajú o problematiku chudnutia. Pomôže iris aj v tomto smere?

Môžem povedať, že áno. No v princípe to funguje tak, že pokiaľ človek začne počúvať svoje telo a dávať mu to, čo je pre jeho genetický typ a ozdravný proces vhodné, telo si samo upraví hmotnosť na „ideálny“ stav. Základom je iridologické vyšetrenie, kde iridológ určí genetický typ a zistí príčinu nadváhy. Príčiny totižto môžu byť rôzne. Preto aj „osvedčené“ diéty nefungujú u každého. Potom sa stanoví postup ozdravného procesu, a tak sa môžeme pustiť do chudnutia.

11. Môžete ľuďom pomôcť aj pri diagnostikovaní príčiny duševných ťažkostí?

Duševno, duchovno aj „fyzično“ sú prepojené a tvoria jeden nedeliteľný celok. To znamená, že náš duševný stav ovplyvňuje fyzický a naopak. Všetko so všetkým súvisí. Každý orgán a každý zdravotný problém je spojený s určitým typom emócií a spôsobom myslenia. Napríklad, je známe, že ľudia, ktorí sú výbušní, často sa hnevajú alebo hnev v sebe potláčajú, mávajú problémy so žlčníkom a pečeňou. Takže, ak sa včas naučia pracovať s týmito emóciami, určite sa zlepší ich zdravotný stav, prípadne sa problémom vyhnú.

Bolo milé, keď mi jedna klientka, ktorá bola na vyšetrení spolu aj so svojou matkou, po čase ďakovala, že jej matka už nie je taká agresívna a hnevlivá, naopak, že je oveľa milšia a pokojnejšia po tom, čo prešla detoxikáciou a stanovenou liečbou.

12. Sú ľudia ochotní sa zmeniť, prípadne dodržiavať vaše odporúčania, aby sa im zmenil ich zdravotný stav k lepšiemu? Majú potrebnú disciplínu?

Keď sa niekto rozhodne navštíviť iridológa, mal by byť pripravený prijať vo svojom živote určité zmeny. Pretože je jasné, že doterajší spôsob života mu zlepšenie nepriniesol. Často za mnou chodia ľudia, ktorí už prešli cestou bolesti od doktorov, liečiteľov až po rôznych – ako ja hovorím – „odborníkov“. Napriek tomu sa nevzdávajú a hľadajú riešenie svojho zdravotného problému. Svojich klientov musím pochváliť, pretože keď im dám odporúčania na ozdravný postup, pristupujú k nim zodpovedne a snažia sa ich dodržiavať, pretože vedia, že sú to odporúčania, ktoré im pomôžu vyriešiť ich dlhodobé zdravotné ťažkosti. Navyše, keď vidia výsledky, tak ich to motivuje na ich ceste za lepším zdravím.

13. S akým postojom ľudí k alternatívnym spôsobom diagnostiky a liečby ste sa stretli? Inklinujú k nej mladšie alebo skôr staršie generácie?

V dnešnej dobe sú ľudia podstatne otvorenejší k alternatívnej medicíne ako v minulosti, keď neboli také možnosti, informovanosť a najmä ponuka v tejto oblasti. Ten zvýšený dopyt po alternatívnej medicíne však spôsobil, že sa na slovenskom trhu vyrojilo množstvo „zaručených“ odborníkov, bohužiaľ, častokrát bez akýchkoľvek znalostí a praxe, ktorým skôr než o diagnostiku a pomoc človeku ide o predaj predraženého „zaručene prírodného“ preparátu. Tí však iba kazia dobré meno alternatívnej medicíne. Takže ľudia po návšteve u takéhoto „odborníka“ sú skeptickí, ba dokonca môžem povedať, znechutení a nie je ľahké týchto ľudí presvedčiť, že sa v tejto oblasti nájdu aj skutoční odborníci. Poväčšine sa však stretávam s pozitívnym vzťahom ľudí k alternatívnej medicíne. Veď určite je ľudskej duši bližšia, než chlad inak často potrebnej chirurgickej ocele.

O alternatívnu medicínu majú záujem ľudia všetkých vekových kategórii. Záleží už iba od nich, ktorú diagnostickú metódu si zvolia.

14. Na záver nám ešte prezraďte, akým mottom sa v živote riadite?

Pravdupovediac, nikdy som sa nad tým nezamýšľal. Pokúsim sa však nájsť niečo, čo ma asi najviac vedie na ceste životom: Žiť naplno a tešiť sa každému dňu. Nie preto, že by som musel, ale preto, že chcem. Každý deň a každá chvíľa je vzácna a to, či prežívam radosť, nezávisí od materiálno-finančného zabezpečenia alebo úspechu, je to niečo, čo pramení z vnútra. Každý človek môže prežívať radosť zo života samotného, ide však len o to, či to sám sebe dovolí.

Zuzana Jančoková pre RealWoman

Neverte žiadnej stanovenej diagnóze, každý stav sa dá zmeniť

Už pred dvadsiatimi rokmi, pri narodení mojej prvej dcéry 5 lekárov – odborníkov počas jej prvého týždňa života potvrdilo diagnózu, na základe ktorej nemala nikdy riadne chodiť. Predpísali jej rehabilitačné cvičenia, pri ktorých veľmi plakávala. Po mesiaci trápenia sme sa stretli so ženou, ktorá má dar vysokej citlivosti v prstoch a vie, ako majú byť uložené kosti v tele. Ona jej napravila vykĺbenia, ktoré odborníci nezistili ani röntgenom. Zrazu diagnóza poškodenia svalov a šliach pominula. Naivne som na kontrolnom vyšetrení primárke detskej ortopédie vysvetľovala, ako sa problém stratil. Vysmiala ma, vraj, ako môžem veriť starej babke. Po troch rokoch stanovili takú istú diagnózu ďalšej dcére. No to som sa už netrápila. Hneď po návrate z pôrodnice sme jej dali skontrolovať a napraviť kostičky.

V ortopedickej ambulancii u tej istej pani primárky sa divili, prečo nás k im poslali, keď je dieťa v poriadku. A ja, napriek výsmechu spred troch rokov, som jej povedala, že som uverila jednej starej babke, ktorá mojim deťom pomohla. Vtedy som po 1x z úst lekára počula vetu, že aj lekári sa môžu mýliť. A ja som rada, že som vtedy lekárom neverila. Keby som tak bola urobila, tak by moje dve dcéry neboli chodili, tancovali, behali a cvičili. Žiadna z predpovedí lekárov, pri ktorých som preplakala celý svoj prvý pobyt v pôrodnici, sa nesplnila.

Druhý omyl som zažila predpísaním antibiotík – po prvý a poslednýkrát v živote mojich detí. Bolo z toho nebezpečné poškodenie pečene, ktoré trvalo pol roka. Na otázku, prečo boli lieky predpísané, som dostala vysvetlenie: “Čo keby sa bol stav zhoršil?“

Po týchto skúsenostiach som modernej medicíne prestala veriť.

Pred pár rokmi som po gynekologickom vyšetrení odmietla operáciu maternice. To som už vedela, že choroba neprišla náhodou. Dať si vybrať niečo z tela, neodstráni príčinu mojej choroby, ak ja nezmením svoje správanie, ktoré ju spôsobilo. Asi po roku som si išla dať potvrdiť, že som už v poriadku, čo som aj cítila. Zobrala som lekárovi ukázať aj knihy s cvičeniami, ktorými som si pomohla. Chcela som sa s ním podeliť o túto možnosť liečenia, ktorá by mohla byť prospešná aj iným ženám. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som zistila, že namiesto vyšetrenia sonografiou som bola VYRADENÁ Z EVIDENCIE. Sonografické vyšetrenie som si zaplatila sama, pretože tam nikoho takého ako ja nemali, a potvrdila som si, že som už v poriadku. Žiadne cysty, žiadne myómy, kvôli ktorým ženám často PRE ISTOTU vyberú radšej celú maternicu. A tiež som veľakrát počula od lekára, keď mi odporúčal operáciu, otázku: „A čo keby sa to zvrhlo na nádor?“

A ja sa pýtam: A čo keď nie? Koľkým ženám v dôsledku toho neexistujúceho ČO KEBY už zobrali kus ich tela? Tak ako deti prepchávajú liekmi, veď ČO KEBY sa ich stav zhoršil. Kto nesie zodpovednosť za rozhodnutia ČO KEBY!!!

Verím, že sú aj zodpovední lekári, ktorí riešia aktuálny stav pacienta, a nie ČO KEBY. Vážim si všetkých lekárov, ktorí nepodľahli tlaku distribútorov liekov, ktorí nemajú len tú svoju pravdu a sú otvorení vzdelávaniu. Jedna moja priateľka – lekárka tvrdí, že diagnóza neexistuje. Existuje len aktuálny stav človeka a ten sa dá zmeniť. Bunky nášho tela sa obmieňajú, raz za sedem rokov sa vymenia všetky, a keď človek zmení svoje správanie, tak choroba nemá dôvod prebývať v jeho tele. Chce to len zodpovednosť a disciplínu v strave, v myslení a správaní. A k tomu trpezlivosť a dôveru.

O tom som sa presvedčila aj pri liečení mojich problémov s chrbticou. V slabej chvíli, keď mi už dlhú dobu akýkoľvek pohyb spôsoboval silné bolesti, som sa po dvoch problémových rokoch obrátila na klasickú medicínu. V ambulancii neurológie sedela nadmerne obézna pani doktorka. Moju chorobu išla liečiť injekciami a liekmi, ktoré utlmia bolesť. Toto riešenie som samozrejme odmietla. Nedôveru voči nej ešte utvrdil zákusok na stole. Uvedomila som si, že jej telo zdravím neprekypuje. A ak niekto sám nie je zdravý, ako môže radiť iným? Ako by ma ona mohla vyliečiť, keď je sama chorá? A tak som si našla zase inú cestu ako klasickú medicínu.

Je smutné, že našich lekárov v škole nenaučili, že za každou chorobou sa skrýva nerovnováha v celom organizme, ktorá je narušená zlou stravou a chorou psychikou. Naučili ich liekmi do väčšej hĺbky skryť hlas tela, keď sa ozýva, že niečo nerobíme v živote správne. Každý jeden z tých liekov však zanechá stopy na našich ľadvinách a pečeni! Ale o tom ich asi nik v školách neučí. Výskumy a štatistiky sú zmanipulované, o čom hovorí nielen kniha Nežiaduci účinok Smrť Dr. J. Virapena, bývalého riaditeľa farmaceutického koncernu.

Píšem svoj vlastný príbeh preto, lebo možno sa práve teraz niekto rozhoduje, ako ďalej. Diagnóza mojej staršej dcéry je zdokumentovaná aj v jej zdravotnej karte a lístok s vyradením z evidencie bez akéhokoľvek vysvetlenia som si odložila ,,na pamiatku“. Lekári strašia a hovoria, čo všetko sa môže stať, ak ich neuposlúchneme, no na druhej strane nevravia, čo sa stane, ak ich poslúchneme. A ak ich neuposlúchneme a rozhodneme sa pre cestu bez chémie alebo bez razantnej operácie, tak sa môže stať, že nás vyradia z evidencie. Sme pre nich nezaujímaví, pretože nie sme poslušnými zákazníkmi a dajú nám to aj pocítiť. Nik nám nepripomína, že najdôležitejšie pre nás je VERIŤ SEBE SAMÉMU, veriť tomu hlasu vo svojom vnútri, ktorý sa máme naučiť počúvať. Nie tých okolo, ale svoje skutočné Ja. Ak vám povie lekár, že máte nevyliečiteľnú chorobu, nájdite si iného, pretože on týmto naznačil, že už vám nevie pomôcť.

Uvedomujem si, že žiaden lekár nie je zodpovedný za moje zdravie. Za svoje telo a to v akom stave je, som vždy zodpovedná len ja sama. Hlavne tým, čo jem a ako žijem. Je smutné, ako si tento systém vytvoril závislých ,,chorých“, ktorí sa spoliehajú len na lekárov a chemické lieky.

A čo si myslíte vy? Stačí iba jesť lieky, aby sme boli stále zdraví?

Aké sú vaše skúsenosti s lekármi a s alternatívnou medicínou?

Ako sa vy celkovo staráte o svoje zdravie?

Jana Strihová pre RealWoman

Joga mi zmenila nielen telo, ale aj život

Ak skutočne túžite po dlhodobej zmene, po strate váhy, po zdravom tele a kondícii, tak neexistuje lepšie cvičenie ako joga. Joga nie je iba telesné cvičenie, ale vedie aj k prečisteniu mysle. Pomocou jogy spoznáte svoje telo a jeho potreby, naučíte sa mu načúvať a nadobudnete harmóniu tela a mysle.

Dlhodobé schudnutie nespočíva v tom, ako rýchlo či často sa hýbete, alebo koľko zjete, ale hlavne v tom, ako dobre poznáte svoje telo, ako mu viete načúvať a spolupracovať. Vďaka joge som v harmónii so svojím telom, sama so sebou a už nebojujem so svojou váhou, lebo moje telo pracuje pre mňa.

Odjakživa som sa veľa hýbala a robila som množstvo športov, ale vždy som mala problém schudnúť a udržať si váhu. Myslela som si, že najviac schudnem športom, ktorý vyžaduje najrýchlejší pohyb. A tak som sa venovala športom, pri ktorých som vydávala množstvo energie a potu, ale zaťažovali moje kolená, chrbticu alebo kĺby. Po niektorých športoch som sa však cítila viac unavená ako nabitá energiou. Venovala som sa basketbalu, volejbalu, plávaniu, aerobiku, aquaaerobiku, behaniu alebo som chodila do posilňovne. Nikdy som sa ale nevedela donútiť k pravidelnosti, jednoducho ma až tak uvedené športy nebavili a skôr som ich rada robila rekreačne. Taktiež som sa nikdy nechcela úplne vzdať kulinárskych lahôdok, a tak diéty nikdy nemali na mňa dlhodobý účinok, skôr mi znepríjemňovali život a stresovali ma.

Vedela som však, ak chcem zmeniť svoje telo a kondíciu, musím mať v živote pravidelnú pohybovú aktivitu, ktorá ma bude baviť a robiť mi radosť. Pravidelne sa do niečoho nútiť, nie je dlhodobo udržateľné a ani zdravé. Chcela som robiť športovú aktivitu s radosťou a užívať si každú minútu, lebo vtedy to má skutočne aj účinok. Po všetkých športoch, ktoré som vyskúšala, som si povedala, že dám šancu joge.

Prvýkrát som bola na joge asi pred niekoľkými rokmi, ale vtedy mi to veľmi nesadlo. Pred 4 mesiacmi som skúsila znovu a odvtedy pravidelne cvičím, tri až štyrikrát týždenne, neviem sa dočkať každej hodiny a cítim sa stále lepšie a lepšie. Chodila som k rôznym inštruktorom, až som si našla toho, ktorý mi vyhovuje najlepšie. Prestala som chodiť do posilňovne a ostatné športy robím iba rekreačne alebo si občas zaplávam.

Výsledky sa dostavili už počas prvých 3 týždňov

V priebehu 2 mesiacov som zhodila 7 kíl, upravil sa mi apetít, som oveľa ohybnejšia, zdravšia a aj šťastnejšia. Nezaťažujem svoje telo, ale ho napínam a strečujem. Joga vás učí načúvať svojmu telu a jeho potrebám. Pri joge cvičíte alebo držíte pózu iba koľko vládzete alebo koľko vám telo dovolí. Postupne, ako sa uvoľňujete a viac napínate, zvyšujete náročnosť.

Cieľom jogy nie je unaviť sa, ale nabrať energiu, správne dýchať a zvyšovať flexibilitu strečingom. Pri joge sa hýbete pomaly, ste si vedomá každého pohybu, svalu na svojom tele, spájate to so správnym dýchaním a venujete pozornosť iba tomu. Všetko ostatné prestane existovať. Krása jogy spočíva aj v tom, ako vám pomôže uvoľniť a vyčistiť myseľ.

Ale najlepšie je to, že veľmi skoro pocítite prvé výsledky, zlepšenia a zhodené kilá. Ja som už po 2 až 3 týždňoch pocítila, ako sa moje telo stalo flexibilnejším, telo si prirodzene pýtalo viac zdravého jedla, zhodila som svoje prvé kilá a získala som pocit veľkej vnútornej spokojnosti. Bola to pre mňa obrovská motivácia cítiť neustále progres. Doteraz po každom cvičení cítim rozdiel a malé zlepšenia. A ak náhodou týždeň necvičím, tak to na svojom tele veľmi pocítim, ale niekoľkými cvičeniami sa viem vrátiť naspäť k pôvodnej kondícii. A moja váha je stabilná, nedejú sa žiadne veľké výkyvy ani po zmene objemu stravy, joga mi úplne upravila metabolizmus.

Podstata jogy je v dýchaní, strečingu a koncentrácii

Keď cvičíte jogu, s nikým nesúperíte, či ste rýchlejšie, lepšie alebo krajšie. Jogu robíte sama pre seba, podľa svojho tempa, podľa svojho tela a vnútorného pocitu. Strečujete toľko, koľko vám vaše telo dovolí a pravidelnosťou dosiahnete progres.

Dýchanie pri joge je ako hudba pri tanci. Dýchanie sprevádza jogu, hýbete sa v súlade a v harmónii s vaším dýchaním. Správne dýchanie je základom zdravia, príjem kyslíka do vášho tela je základom prežitia. Veľakrát nevieme ani správne dýchať, naberáme iba polovičný objem kyslíka. Príčinou je stres, sťahovanie brucha, strach a napäté situácie, kedy doslova prestaneme dýchať. Joga vás naučí ako dýchať a byť si toho vedomá.

Vďaka strečingu si zvyšujete svoju flexibilitu, precvičujete svalstvo a naberáte lepšiu kondíciu. Strečing formuje vaše telo a redukuje nadbytočné kilá. Aj keď pózy vyzerajú veľakrát jednoducho, v skutočnosti môžu byť náročné a vyžadujú si veľa sústredenosti. Podstata spočíva v zotrvaní v póze, nie v rýchlosti, ako ich meníte, vtedy skutočne cítite, ako sa vám telo napína a hýbe sa ním vaša energia.

Joga si vyžaduje plnú koncentráciu. V póze zotrváte, ak sa viete plno sústrediť iba na svoje telo a nemyslíte na nič iné, lebo inak strácate rovnováhu. Joga vás naučí koncentrovať sa a relaxovať.

Ak ste ešte nikdy o joge nepočuli, neviete si predstaviť, ako jednotlivé pózy jogy vyzerajú, nasledovné video vám môže byť veľmi užitočnou ukážkou.

[youtube]ZX6QrH1CdYE[/youtube]

Čo o joge musíte vedieť

 1. Joga je pre každého, či ste chudá alebo s nadváhou.
 2. Joga precvičuje telo aj myseľ. Pochopíte, ako spolu úzko súvisia.
 3. Joga vás učí koncentráciu, stanete sa viac pokojnejšou a sústredenou.
 4. Joga učí ako správne dýchať, a tým vás neustále ozdravuje a pracuje s vašou energiou.
 5. Joga ozdravuje. Strečingom a správnym dýchaním ozdravujete celé svoje telo, vrátane vašich vnútorných orgánov.
 6. Joga vás naučí načúvať vášmu telu a spolupracovať s ním.

Moje osobné kľúčové odporúčania, ktoré mne pomohli dosiahnuť vytúženú kondíciu a telo

 1. Budťe vytrvalé a pravidelné v cvičení. Nevzdávajte sa, až kým nedosiahnete výsledky a potom pokračujte v pravidelnosti. Vyskúšajte jogu.
 2. Cvičte s radosťou a užívajte si to. Dôležité je energiu získať, nie ju cvičením stratiť.
 3. Načúvajte a spolupracujte so svojím telom, či už v súvislosti s cvičením alebo stravovaním sa.
 4. Doprajte si dobré jedlo, nestresujte sa tým, viac sa sústreďte na výber zdravých potravín, ale neeliminujte všetky lahôdky, iba ich príjem znížte.
 5. Strečing, správne dýchanie a dostatok čistej vody urobia zázraky s vaším organizmom a metabolizmom.
 6. Uvoľnite a vyčistite svoju myseľ od každodenného stresu, myšlienok a doprajte si čas vnútorného ticha. Myseľ a telo sú prepojené.

Teším sa na vaše prípadné otázky alebo dotazy, nechajte mi prosím koment :).

Katarína Zacharová pre RealWoman

Ako vedieť, kde je pravda o zdraví? Vaše telo vám ukáže správny smer.

Zdravie je pravdepodobne to najcennejšie, čo máme. Pravdepodobne píšem cielene, lebo láska, šťastie, sloboda a spokojnosť sú taktiež veľmi dôležité, a je ťažké s istotou povedať, čo by nám v živote najmenej chýbalo.

Existuje veľmi veľa prístupov ľudí k zdraviu, ktoré sa nám snažia nanútiť svoju pravdu, či už skutočnú, alebo falošnú v krásnom obale. My konzumenti sme z toho zmätení a neraz sa stane, že nevieme k čomu sa prikloniť a len skúšame a bezhlavo sa vrháme do všetkého zaručene zdravého. Sama som už vyskúšala všeličo. Zistila som, ako veľmi dobre zaberá, keď niečomu veríme, že to funguje. Nemusí to byť ani skutočná pravda, ale naša viera má neskutočnú moc a vplyv na psychiku a autosugesciu. Či už ide o nejaký liek, psychické povzbudenie alebo o ovocie, či zeleninu.

Taktiež veľa závisí od človeka, jeho denného režimu a preferencií. Keď som chodila na vysokú školu, mala som nespočetné množstvo aktivít, ktoré ma fyzicky veľmi vyčerpávali. Telo mi to dávalo najavo únavou, chorobou alebo bolesťou hlavy. Uvedomovala som si úzku súvislosť medzi mojím fyzickým stavom a spôsobom života – bol akčný, rýchly a neobsahoval veľa spánku a relaxu. Často som preto siahala po antibiotikách, lebo som verila, že ma jediné tie dokážu rýchlo postaviť na nohy. Nechcela som zmeškať cviká v škole ani jazykový kurz, nie to ešte večerné posedenie s priateľmi. Predstava preležaného večera v posteli a dlhšieho kašľa sa mi vôbec nepáčila. Žijeme rýchly život, teda aspoň väčšina z nás. Z viacerých strán sú na nás kladené vysoké nároky, ktoré neustále narastajú, až máme pocit, že už ani nedokážeme spomaliť.

Z rôznych smerov sa na nás usmievajú reklamné plagáty obsahujúce čarovné slovo vitamíny. Už ich obsahuje aj kakao či želatínové cukríky. Nečudovala by som sa, keby sa objavili aj v klobáse :). Pritom skutočné vitamíny treba hľadať na strome alebo v zemi. Deti už od veľmi skorého veku jedia čokoládu, zákusky a údeniny. Na návšteve je dieťatku ponúkané lízadlo, alebo cukríky namiesto jabĺčka – banánika. To isté u starých rodičov alebo v škôlke. A práve tajomstvo krásnych detských zúbkov nie je v ich každodennom umývaní, ale v nejedení syntetických sladkých výrobkov. Je to pritom celkom jednoduché, deti milujú aj jahody, melón či uhorky a papriku. Jedia to, čo im ponúkneme a kopírujú stravovacie návyky rodičov.

Odjakživa som inklinovala k zdravej výžive. Moje pokusy však veľakrát stroskotali na stravovacích možnostiach v mojom okolí, ako aj prístupom môjho okolia. Zdalo sa mi náročné zmeniť moje rokmi zabehnuté stravovacie návyky bez podpory najbližších. Pri mojich potulkách časopismi, knižkami a článkami na internete som mala možnosť nazrieť do rôznych prístupov k zdravej výžive. Z každého som si odniesla to, čo mi bolo najbližšie a moje telo najlepšie prijalo. Naučiť niekoho, kto je tak veľa mäsa, na šalát s klíčkami, sa môže zdať takmer nereálne, ale je to možné. Taktiež som skúsila nejesť mäso. Bolo to príjemné obdobie, ak bola nablízku moja obľúbená kvalitná vegetariánska reštaurácia. Horšie to bolo v klasickej reštaurácii, kde ponúkali iba vyprážaný syr, karfiol a šampiňóny. Ťažko hovoriť o zdravej výžive, ak sa tento typ jedla konzumuje denne. Potom aj to kuracie mäso môže byť fajn. A tak som sa vrátila k stravovaniu obsahujúcemu aj mäso. Nejem ho veľmi často, ale keď si dám, tak s chuťou, a aj slaninku či salámu.

Raz nám v práci prednášal odborník na zdravú výživu a veľmi sa mi páčilo, keď sme sa ho spýtali, či jesť slaninu a klobásu, odpovedal nám jednoznačne: ,,Keď som celý deň na bicykli a večer, keď prídem domov, si dám si slaninu, viem, že je to úplne OK. Iné by bolo, keby som celý deň sedel za počítačom a v noci pri televízii skonzumoval tri klobásy a zajedol ich zmrzlinou.” Táto teória je založená na pomere. Keď veľa energie vydáme, môžeme si dovoliť prijať jej viac vo forme jedla a opačne. Mne sa tento prístup zdá byť nadmieru sympatický a nenásilný :). Každý človek je iný, každému chutí niečo iné a on sám musí vedieť, čo je pre jeho telo a zdravie najlepšie.

Veľa som toho vyskúšala a dnes si už zdravie vážim. Keď som chorá, radšej si dlhšie poležím s podporou cibule a cesnaku, poprípade ešte sirupu alebo kvapiek. Stala som sa oveľa pokojnejšou osôbkou a spánok patrí medzi moje koníčky :). Jem takmer všetko, ale s mierou, a občas aj to nezdravé, vždy však oveľa viac surovej zeleniny a ovocia.

Ak chceme byť zdraví, mali by sme dbať o nás ako o celok. Vážme si telo, doprajme mu pohyb aj oddych, vitamíny aj kalórie, všetko v správnom pomere. Každý sme iný, každý máme svoju “ideálnu váhu” a vieme, čo je pre nás dobré. Nestresujme sa tým, akých nás chcú mať druhí. Dôležité je, aby sme MY cítili, čo je pre nás a naše telo najlepšie. Psychické zdravie je rovnako dôležité ako zdravie fyzické. Preto žime svoj život ako najlepšie vieme, lebo je len a len v našich rukách.

Ako sa vy o seba staráte? Čo pre vás funguje? Ako veľmi podľa vás ovplyvňuje psychika naše zdravie? Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti a názory v komentoch nižšie. Tešíme sa 🙂

Zuzana Jančoková pre RealWoman

12 krokov, ako zmeniť kvalitu vášho života

Je veľa spôsobov, ako môžeme žiť svoj život. Veľakrát sme si toho ani nie vedomí, žijeme svoj život podvedome, nevnímame súčasný moment, nie sme si vedomí svojich rozhodnutí, volieb, princípu, na ktorom náš život funguje.A preto častokrát žijeme realitu, ktorá sa nám nepáči a neuspokojuje nás.

Zvykneme merať kvalitu života iba cez veci, ktoré vlastníme, pozíciu, ktorú dosiahneme, koľko peňazí zarobíme, koľko vecí a áut si kúpime, aký luxus žijeme. Skúste chvíľu zvážiť, ako meriate vy kvalitu svojho života? Či budete stále šťastní, zdraví, veselí, spokojní, aj keď všetky tieto veci zmiznú?Je skutočná kvalita to, čo vidíme a držíme v rukách, alebo je to neviditeľné, niečo, čo je v nás, čo cítime, čo dávame a akú pravdu žijeme?

Čo ak toto všetko vlastníte, ale nemáte dostatočnú kondíciu a zdravie, aby ste si to všetko mohli naplno užiť. Alebo nemáte okolo seba priateľov, zdravé vzťahy, aby ste sa o to mohli podeliť. Všetky veci ste zaplatili peniazmi z práce, ktorá vás vôbec nenaĺňa. Od rána do večera ste v práci, ale neviete prežiť jeden deň bez aktivity, iba sa uvoľniť a zabaviť sa a cítiť sa slobodná?

Aká je vaša realita? Ale úprimne!

Všimla som si, že veľmi veľa ľudí si mylne myslí, že to, aký život teraz majú a ako ho vidia, je nemenné. Akceptujú kvalitu života, s ktorou nie sú šťastní, spokojní a neprináša im radosť. Žijú menej, ako by v skutočnosti mohli. Je to výsledkom ich voľby, veľakrát podvedomej. Prečo by si inak niekto vybral pre seba menej, niečo, čo ho robí nešťastným, nespokojným? Iba z dôvodu, že nevie, čo presne robí, podvedome robí svoje voľby, možno si myslí, že nemá na viac, lebo si sám seba neváži.

Ako začať so zmenou k lepšiemu?

Čokoľvek, čo robíme, robíme z určitého dôvodu. Len otázka, ktorú by sme si mohli položiť je: “Prospieva nám to? Je výsledok našej voľby ten, po ktorom túžime?”. Keď sa rozhodneme urobiť zmenu, veľakrát je to zo začiatku ťažké, lebo neustále sme v strete so starými zvykmi, názormi. Ale ako čas bude plynúť a my nezmeníme svoj názor, budeme pokračovať vo svojej zmene a neustále pôjdeme tým istým smerom, bude to jednoduchšie a jednoduchšie. Až sa to stane súčasťou nášho života, súčasťou toho, kým sme.

Vráťme sa naspäť k podstate, urobili ste si svoj život príliš komplikovaný? Zvážte. Máte skutočne dobré návyky?

Kľúčová otázka znie: “Čo je treba urobiť preto, aby ste vy a ľudia okolo vás boli zdraví a šťastní?

Inšpiráciou vám môže byť integrovaný výživový program, ktorý pozostáva z 12 krokov a jeho autorom je Joshua Rosenthal. Joshua Rosenthal pracuje v oblasti výživy viac ako 25 rokov a naučil sa, že pravdepodobne nie je len jeden správny spôsob stravovania sa. Každý by mal počúvať svoje vlastné potreby. Skúste samy!

Integrovaný výživový program: 12 krokov

 1. Pite viac vody
 2. Viac varte
 3. Zvýšte konzumáciu celozrnných potravín
 4. Zvýšte konzumáciu sladkej zeleniny
 5. Zvýšte konzumáciu listovej zelenej zeleniny
 6. Experimentujte s konzumáciou proteínov
 7. Jedzte menej mäsa, mliečnych výrobkov, cukru a chemicky a umelo prirpavených fast- foodových jedál, konzumujte menej kávy, alkoholu a tabaku
 8. Vytvorte si jednoduché a spoľahlivé zvyky podporujúce vaše telo
 9. Majte zdravé vzťahy, ktoré vás podporujú, pomáhajú vám osobnostne rásť, napĺňajú vás a robia šťastnými
 10. Nájdite si fyzickú aktivitu, ktorá vás baví a robíte ju pravidelne
 11. Nájdite si prácu, ktorú máte radi alebo spôsob, ako mať rád prácu, ktorú robíte
 12. Rozvíjajte svoju spirituálnu stránku

Kľúč k nášmu fyzickému a emocionálnemu zdraviu, lepšej kvalite života je pochopenie našich individuálnych potrieb, radšej než nasledovať spoločnosťou dopredu stanovené pravidlá. Vyberte si, čo je pre vás najlepšie, čo vám vyhovuje, čo vám dáva skvelý pocit. Experimentujte, skúšajte, čo vám vyhovuje, sústreďte sa na doplnenie zdravých potravín do vášho jedálnička, nájdite si pravidelný pohyb. Vytvorte si svoj osobný program pre zdravý a šťastný život.

Joshua Rosenthal tvrdí: “Ak nedostávate podstatné jedlo, ktoré vaše telo potrebuje, jedenie jedla z celého sveta neuspokojí váš hlad.”

Základné jedlo

Joshua Rosenthal má na to zasa veľmi inšpiratívny názor: “Základné jedlo je viac ako to, čo je na vašom tanieri. Zdravé vzťahy, pravidelná fyzická aktivita, naplňajúca kariéra a nájdenie duchovna môže naplniť vašu dušu a uspokojiť váš hlad po živote. Keď je základné jedlo uspokojené a vyvážené, váš život vás nasýti tým, že to, čo jete, bude druhoradé.”

Niekde podvedome vieme, že za nadváhou, nesprávnou životosprávou sa schováva aj nejaký osobný problém, Joshua to krásne vyjadril: “Niekedy sa nasýtime nie jedlom, ale energiou z nášho života. Tieto momenty a pocity dokazujú, že všetko je jedlo. My prijímame tisícky zážitkov, skúseností života, ktoré nás môžu naplniť po fyzickej, emocionálnej a spirituálnej stránke. Sme priam hlad po zábave, hravosti, dotyku, intimite, láske, úspechu, umení, hudbe, sebavyjadrení, líderstve, nadšení, dobrodružstve a spiritualite. Všetky tieto elementy sú dôležité formy výživy.”

Ako ste na tom vy s prísunom jedla do vášho základného života?

Ste so sebou spokojná? Ste šťastná?

Zodpovedá kvalita vášho súčasného života vašim predstavám?

Katarína Zacharová pre RealWoman