Forum 2012

RealWoman Fórum 2012 – Prínos ženského potenciálu

[two_third]

25. mája sa v Kempinski Hotel River Park v Bratislave uskutočnilo celodenné podujatie s názvom RealWoman Forum 2012, ktoré je jedinečné tým, že ponúka priestor pre dialóg témach, ktoré sú pre ženy dôležité. V tento 1. ročník sme otvorili diskusiu o prínose využívania ženského potenciálu ako riešení pre spoločnosť, ekonomiku, podnikanie a zlepšenie kvality života rodín na Slovensku.

RealWoman Fórum otvorila jeho autorka Katarína Zacharová a účastníčky privítal aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jozef Burian. Celé podujatie moderovala Andrea Vadkerti.

Počas hlavnej časti programu sa dámy aj páni, spíkri, vyjadrili k rôznym témam o ženskom potenciáli, čím ženám ukázali nové perspektívy a diskutovali s nimi o možnostiach a riešeniach pre ich výzvy na ceste za vlastnou sebarealizáciou. Najčastejše otázky sa týkali práve riešení, ako môžu ženy integrovať svoju základnú úlohu matky so zamestnaním a pracovnými ambíciami. Hovorilo sa o úlohe žien v spoločnosti, o sile autenticity ženy a dôležitosti vytvorenia jej vlastnej vízie pre svoj život. Boli pomenované najvýraznejšie stereotypy ženského potenciálu, ale aj bariéry, ktoré majú ženy samy v sebe. Aj vďaka účasti pánov – spíkrov sme získali mužský pohľad na tému úlohy ženy v živote muža, dôležitosť rodiny v spoločnosti a prínos ženských kvalít a vedenia pre biznis.

Okrem individuálnych potrieb a výziev žien sme poukázali aj na kolektívnu potrebu spoločnosti alebo biznisu, vytvoriť priestor pre aktívnu úlohy ženy v rozhodovaní, aby nastala potrebná rovnováha a rôznorodosť. RealWoman Fórum 2012 v tento deň spojilo množstvo zaujímavých osobností, odborníkov a takmer 300 žien rôzneho veku, zamerania či profesie, ktorým inšpirujúcim spôsobom ukázalo, aké sú možnosti žien a kým sa môžu stať, ak budú naplno využívať svoj potenciál.

1.ročník dialógu RealWoman Fóra úspešne otvoril rôznorodú diskusiu o prínose ženského potenciálu a jeho kvalitu ocenili a pozitívne zhodnotili aj účastníčky podujatia. A to potvrdilo opodstatnenosť a dôležitosť realizácie ďalších ročníkov a nielen v Bratislave, ako uviedla Katarína Zacharová, autorka RealWoman Fórum 2012, v záverečnej časti podujatia.

[/two_third]

[one_third_last]
[box type=”signup”]

NOVINKY O RW FÓRUM

* povinné doplniť

[/box]

[button link=”https://www.realwoman.sk/forum-2012/online-forum/” color=”green”]                 ONLINE FÓRUM              [/button]
[button link=”https://www.realwoman.sk/forum-2012/o-com-to-bolo/” color=”orange”]                   O RWF 2012                   [/button]
[button link=”https://www.realwoman.sk/forum-2012/zazitky-a-dojmy/” color=”orange”]              ZÁŽITKY A DOJMY             [/button]
[button link=”https://www.realwoman.sk/forum-2012/media-2/” color=”orange”]                    V MÉDIÁCH                   [/button]
[button link=”https://www.realwoman.sk/forum-2012/partneri/” color=”orange”]                     PARTNERI                    [/button]

[button link=”https://www.realwoman.sk/forum-2012/temy-na-rwf-2013/” color=”purple”]             TÉMY NA RWF 2013            [/button]
[button link=”https://www.realwoman.sk/forum-2012/kontakt-2/” color=”purple”]                     KONTAKTY                   [/button]
[/one_third_last]


[one_half]

[/one_half]

[one_half_last]

[/one_half_last]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[one_fourth_last]

[/one_fourth_last]

[one_half]

[/one_half]

[one_half_last]

[/one_half_last]


ANDREA VADKERTI – privítanie účastníčiek a hostí

[three_fourth]

[/three_fourth]

[one_fourth_last]

Andrea Vadkerti, predsedníčka správnej rady Slovak-Czech Womens Fund a zakladateľka Live Your Dream Fund, moderovala celý program RealWoman Fórum 2012 a svojou profesionalitou a osobným prístupom pomohla vytvoriť krásnu a srdečnú atmosféru.

[/one_fourth_last]


KATARÍNA ZACHAROVÁ – otvorenie RealWoman Fórum 2012

[three_fourth]

[/three_fourth]

[one_fourth_last]

Katarína Zacharová, autorka RealWoman Fórum 2012 a zakladateľka RealWoman organizácie, otvorila RealWoman Fórum 2012 dňa 25. mája 2012 v Kempinski Hotel River Park v Bratislave a povedala, ako RealWoman organizácia vznikla, prečo RealWoman Fórum organizuje a aká je jeho vízia na Slovensku.

[/one_fourth_last]


Video náhravky spíkrov z verejnej časti programu RealWoman Fórum 2012

BEA BENKOVÁ – Dnešná kľúčová úloha žien pre našu budúcnosť

[three_fourth]

Bea Benková – RealWoman Fórum 2012 (25. máj 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.

[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpila Bea Benková, medzinárodný ambasádor a kouč výnimočných žien, ktorá predstavila Dnešnú kľúčovú úlohu žien pre našu budúcnosť.

‘Svet zachránia ženy zo západu,’ vyhlásil pred pár rokmi sám Dalajláma a naznačil tým, že prebúdzajúce sa ženy vystupujú čoraz viac do popredia ako lídri globálnej i lokálnej zmeny a otvárajú brány k novým príležitostiam pre všetkých.

[/one_fourth_last]

EVA BIRČÁKOVÁ – Snívajme o tom, kým chceme byť!

[three_fourth]

Eva Birčáková – RealWoman Fórum 2012 (25. máj 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.

[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpila aj pani Eva Birčáková, koučka a konzultantka v Adamas Coaching & Consulting, s.r.o., ktorá hovorila o téme Snívajme o tom, kým chceme byť!

Ako sa zlepšiť v SNÍVANÍ, alebo vecnejšie povedané, ako si PROJEKTOVAŤ BUDÚCNOSŤ, keď nás to v škole neučili? Ako popri opatrných nastaveniach typu „Držme sa radšej pri zemi! Pekná predstava, ale ešte ju musím odložiť, lebo … Je x dôvodov, ktoré mi bráni … začať rozvíjať odvážnejšie túžby? Premietnuť romantiku do pragmatickej reality?

[/one_fourth_last]

VLADIMÍR SYNEK – Prečo muži nebozkávajú žaby

[three_fourth]

Vladimír Synek – RealWoman Fórum 2012 (25. máj 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.

Vladimír Synek – RealWoman Fórum 2012 (25. máj 2012) 2. ČASŤ from RealWoman Fórum on Vimeo.

[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpil pán Vladimír Synek, riaditeľ Corporate Consulting Group, ktorý sa hovoril o tom Prečo muži nebozkávajú žaby.

[/one_fourth_last]

ELENA KOHÚTIKOVÁ – Byť matkou neznamená vystúpiť z vlaku

[three_fourth]

Elena Kohutikova – RealWoman Fórum 2012 (25. máj 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.

[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpila aj pani Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky, ktorá sa vyjadrila k téme Byť matkou neznamená vystúpiť z vlaku.

“Najkrajšie obdobie ženy, ktorá sa stane matkou býva jedným z najťažších pre ženy. Tieto ženy nemajú jednu šichtu, majú dve, niekedy majú tri šichty, ale netrvá to večne a prináša nám nové príležitosti a nové poznatky, novú pridanú hodnotu, vynikajúce manažérske a líderske skúsenosti a priestor pre sebavzdelávanie na to, aby sme boli pripravené na ďalší kariérny rast.”

[/one_fourth_last]

SYLVIA PORUBANOVÁ – Najvýraznejšie bariéry a stereotypy ženského potenciálu

[three_fourth]

Sylvia Porubanova – RealWoman Fórum 2012 (25. máj 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.

[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpila aj sociologička, Sylvia Porubänová, ktorá ponúkla konkrétne fakty aj v kontexte podmienok Európskej únie na tému ženských stereotypov, bariér a rodovej rovnosti.

[/one_fourth_last]

PAVOL LANČARIČ – Načo vlastne hľadať nepatričné rozdiely medzi mužmi a ženami

[three_fourth]

Pavol Lancaric – RealWoman Fórum 2012 (25. máj 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.
[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpil pán Pavol Lančarič, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorý sa vyjadril k téme Načo vlastne hľadať nepatričné rozdiely medzi mužmi a ženami.

[/one_fourth_last]

PETRA BERECOVÁ – Ženský lídership je príležitosťou pre biznis

[three_fourth]

Petra Berecová – RealWoman Fórum 2012 (25. máj 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.
[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpila výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje (Chief Human Resources Officer); Slovak Telekom, a.s., Petra Berecová, ktorá hovorila o tom, prečo je ženský lídership príležitosťou pre biznis.

[/one_fourth_last]

JÁN BADŽGOŇ – Rodina je základ spoločnosti, resp. poznáš svoj príbeh?

[three_fourth]

Ján Badžgoň – RealWoman Fórum 2012 (25. mája 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.
[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpil pán Ján Badžgoň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Castor & Pollux, a.s., ktorý sa hovoril o tom, že Rodina je základ spoločnosti, resp. poznáš svoj príbeh.

[/one_fourth_last]

[three_fourth]

Ján Badžgoň – RealWoman Fórum 2012 (25. mája 2012) from RealWoman Fórum on Vimeo.
[/three_fourth]

[one_fourth_last]

V rámci verejného programu RealWoman Fórum 2012 vystúpil pán Ján Badžgoň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Castor & Pollux, a.s., ktorý sa hovoril o tom, že Rodina je základ spoločnosti, resp. poznáš svoj príbeh.

[/one_fourth_last]

POZNÁMKA: Video nahrávky jednotlivých vstupov spíkrov, budú uverejnené priebežne od začiatku budúceho týždňa. Ak chcete o tom vedieť a taktiež aj o všetkom, čo súvisí s RealWoman Fórum, nechajte nám na seba meno a email nižšie.

[box type=”signup”]

DOSTÁVAJTE NOVINKY O REALWOMAN FÓRE

* označené polia sú povinné

[/box]

Tešíme sa na vaše názory, dojmy, podnety a zážitky z týchto video záznamov z RealWoman Fórum 2012, ktoré môžete napísať ako koment na tejto stránke. Ďakujeme!

0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komenty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x