KOMPAS 2023

18.00

AKTIVUJ SVOJ VNÚTORNÝ KOMPAS a nájdi pre seba smerovanie a vhodnú cestu sebarozvoja a rastu v roku 2023. Nový online seminár s Katarínou Zacharovou a jej tímom.

 • Ujasníš si, čo najviac potrebuješ a ktorú oblasť svojho života v roku 2023 potrebuješ najviac podporiť, aby si vedela vykročiť vpred.
 • Prevedieme ťa overeným procesom kľúčových otázok, cvičení a meditácie pod skúseným vedením Kataríny Zacharovej a jej tímu lektoriek.
 • Zorientuješ sa v možnostiach svojich ďalších krokov v sebarozvoji a raste a môžeš získať aj individuálne odporúčania od nášho tímu.
 • Začneš otvárať svoj vlastný vnútorný kompas a lepšie porozumieš svojmu vnútornému vedeniu srdca.
 • Získaš prístup k 3 častiam a témam semináru, ktorý prebehne naživo cez aplikáciu Zoom počas 3 večerov. Po odvysielaní ti zostane záznam, ku ktorému sa môžeš vrátiť.

Popis

Všetky informácie o seminári nájdeš tu >>

1. ČASŤ (videozáznam) – POROZUMENIE A JASNOSŤ
11.1.2023 (streda) o 18:30-21:00

 • Otvorenie, zoznámenie sa a priblíženie priebehu semináru.
 • Spoločná vedená meditácia s Katarínou Zacharovou na prepojenie sa so svojím vnútorným kompasom.
 • 1. fáza procesu otázok a cvičenie na nájdenie potrebných odpovedí v sebe, aby si nadobudla jasnosť a porozumenie.
 • Priestor na zdieľanie tvojich zistení a na položenie dodatočných otázok k 1. fáze procesu.

2. ČASŤ (videozáznam) – MOŽNOSTI A CESTA
12.1.2023 (štvrtok) o 18:30-21:00

 • Otvorenie a zhrnutie doplňujúcich poznaní k 1. časti.
 • Spoločná vedená meditácia s Katarínou Zacharovou so zámerom na prepojenie sa so svojou cestou v roku 2023.
 • 2. fáza procesu doplňujúcich a individuálnych otázok, cvičenia a odporúčaní k zisteniam z 1. časti.
 • Predstavenie konkrétnych možností ďalších krokov práce na sebe.
 • Priestor na zdieľanie a na položenie dodatočných otázok k 2. fáze procesu.

3. ČASŤ (videozáznam) – AKCIA A KROK VPRED
15.1.2023 (nedeľa) o 18:30-21:00

 • Otvorenie a zhrnutie doplňujúcich poznaní k 2. časti.
 • Spoločná vedená meditácia s Katarínou Zacharovou so zámerom nabrať odvahu a vykročiť.
 • Osobnejšie skupinové rozhovory a krátke individuálne konzultácie k jednotlivým možnostiam ďalšieho rastu a smerovania v roku 2023.
 • 3. fáza procesu voľby svojich ďalších krokov rastu v roku 2023.
 • Priestor na doplňujúce otázky a uzatvorenie celého semináru.