Prostredie, v ktorom žijeme, má 33-percentný vplyv na kvalitu života

Stalo sa vám už, že ste vošli do nejakej miestnosti, bytu alebo budovy a od prvého momentu ste pocítili pokoj, pohodu a najradšej by ste tam strávili aj celý deň? Alebo naopak, už sa vám prihodilo, že vám niektoré prostredie „nesadlo“, niečo vám na ňom prekážalo a najradšej by ste odtiaľ čím skôr odišli? Možno ste sa už zamýšľali nad tým, prečo vám niektorý priestor vyhovuje, iný zase vôbec nie. Ako je možné, že na nás niektoré miesta, budovy či zariadenia majú taký silný vplyv a zanechávajú v nás určité pocity?

Pravdepodobne to bolo práve feng shui, ktoré na vás urobilo taký silný dojem. Ale čo je to vlastne feng shui? Čo bolo v danom priestore, čo na nás tak veľmi zapôsobilo? Feng shui je tradičné čínske umenie, ktoré sa zaoberá harmonizovaním energie okolitého priestoru so životnou energiou človeka. Doslovný preklad feng shui je „vietor a voda“. V Číne sa ním tisícročia riadili čínski cisári. Poskytuje nám poradenstvo o tom, ako žiť v súlade s prostredím a ako využiť pôsobenie energií v priestore vo svoj prospech.

Prostredníctvom feng shui môžeme podporiť naše zdravie, kariéru, financie a priniesť do nášho života harmóniu vo vzťahoch, v rodine a v práci. Dalo by sa to chápať tak, že feng shui je kombináciou architektúry, interiérového dizajnu a logiky. Okrem rôznych zásad, ktorými sa riadi, využíva tvary, farby, materiály, čísla, symboliku, osvetlenie a rôzne iné praktické pomôcky na ladenie priestoru.

Ako nám teda môže feng shui pomôcť?

Sila alebo energia, ktorá spája človeka s jeho okolím, sa nazýva čchi. Existujú rôzne druhy tejto energie, jedna cirkuluje v atmosfére, ďalšia v našom tele a ďalšia na zemi. Tieto tri faktory (nebo, človek a zem) na nás vplývajú rovnakým podielom cca 33.33%. Nebo reprezentuje to, čo získame narodením, teda naše vlastnosti, danosti a náš osud. Faktor- človek zahŕňa všetky činy a rozhodnutia, ktoré v živote vykonáme. A posledný faktor, zem, je prostredie, v ktorom žijeme a kde pracujeme. Tu vzniká priestor pre feng shui, lebo prostredie vieme s jeho pomocou pretvárať a prispôsobovať našim potrebám. 66,66% tak máme v našich rukách – naše činy a prostredie, v ktorom pôsobíme.

Všetko vo vesmíre je len energia kmitajúca na rôznych frekvenciách. Účelom feng shui je využívať energiu na vlastné ciele, harmonizovať ju, a tým vedome vylepšovať a skvalitňovať svoj život. V priestoroch plynie energia čchi ako neviditeľný prúd energie. Ak by niečo voľnému prúdeniu energie bránilo (napríklad neporiadok, špina, príliš preplnená miestnosť), mohlo by to narušiť náš pokojný život.

Životný priestor nás ovplyvňuje a ak ho necháme pôsobiť v náš prospech, môže zlepšiť naše životy v mnohých oblastiach:

  • životné smerovanie, kariéra
  • vzdelávanie
  • zdravie a rodina
  • hojnosť, bohatstvo a financie
  • postavenie v spoločnosti, sláva, renomé
  • láska, vzťahy, partnerstvo
  • budúcnosť a deti
  • cestovanie, nápomocní priatelia
  • Každý má občas právo nemať náladu.

Feng shui ako umenie bolo vyvinuté s cieľom zlepšiť kvalitu nášho života. Naučí nás vytvárať vo svojom byte či kancelárii príjemný priestor, v ktorom sa nám bude dobre bývať či pracovať a pomôže nám žiť šťastný život.

Na záver jeden tip: Prvá vec, ktorú zbadáte, keď vstúpite do vášho domova, významne ovplyvní to, ako sa vo svojom dome budete cítiť. Preto si vchod do vášho domu skrášlite obrazmi, rastlinami či peknými dekoráciami.

Ako sa vy cítite v prostredí, v ktorom žijete alebo pracujete?

Čo by ste o feng-shui chceli vedieť? Napíšte nám svoju otázku a my vám prinesieme odpovede od najväčších odborníkov, majstrov feng-shui.

Zuzana Jančoková pre RealWoman