Ujasnite si, čo ste v 2011 získali a čo túžite dostať od roku 2012

Predtým ako vstúpite do nového roku 2012, sa na chvíľu zastavte a pozrite sa na všetko, čo vám rok 2011 priniesol. Boli to určite rôzne momenty, aj dobré, aj náročné. Boli tam určite výzvy, prekvapenia, možno aj zázraky, noví ľudia, nové príležitosti či sklamania. Život nám neustále prináša dobré a zlé skúsenosti, príjemných aj nepríjemných ľudí, horúce aj chladné dni, krásne a ťažké momenty, prekvapenia a skúšky. A my vďaka tomu, že všetko v živote má svoj protiklad, vieme prežívať obidve strany mince života.

Nie je podstatné hľadať či označovať to, čo je dobré alebo zlé, ale brať to ako súčasť života a oceniť, žiadať a vyhľadávať viac tých krásnych vecí, zážitkov a ľudí. A neustále sa snažiť zlepšovať, rozvíjať, osobne rásť a spoznávať seba a život. Všetko nás formuje. Každá krásna aj ťažká skúsenosť nám pomohla dostať sa tam, kde sme dnes. Vďaka tomu sme osobou, ktorou sme. Buďme vďační, že život nami pulzuje a my ho môžeme objavovať.

Vstúpte do nového roku 2012 bez posudzovania, odsudzovania, bez pocitu viny či ublíženia, závisti, zlosti či sebapodceňovania. Zhoďte tieto neviditeľné balvany a záťaže, ktoré limitujú vašu radosť, šťastie, pocit naplnenia, slobody a lásky. Nechajte čo najviac týchto záťaží v roku 2011 a vkročte slobodnejší a ľahší do roku 2012, aby ste si ho skutočne mohli naplno užiť a prijať do svojho života, všetko po čom túžite.

Po štyroch rokoch života v Ázii som si uvedomila, prečo sa ľudia na Slovensku menej usmievajú a je pre nich náročnejšie zbavovať sa spomínaných limitácií. Vždy, keď sa niečo dobré udeje, chceme niečo oceniť, byť vdační alebo sa tešíme, hneď na to podvedome nasleduje veta začínajúca sa s ale. Uvarila si výborné jedlo, ale… . Dosiahli sme úspech, ale … . Spravil si to dokonale, ale … . Máme sa v podstate veľmi dobre a môžeme byť vďační, ale … .

Vetou, ktorá nasleduje po ale meníme dobrú, pozitívnu, radostnú energiu na nespokojnosť a nedostatočnosť. Nedovolíme si naplno užívať radosť, úspech, progres, lebo sa vždy nakoniec zameriame na to, čo tam ešte chýba alebo čoho je málo. A tak uspokojenie a radosť neprichádza, lebo ju zadusíme. Neprichádza ani viac toho dobrého, lebo ho naplno neoceníme. A dostávame väčšinou to, čo nasleduje po našom zaužívanom ale

A preto predtým, ako si pripijete na nové očakávaniam v roku 2012, uzatvorte s vďačnosťou rok 2011. Osloboďte sa, dovoľte si naplno vyjadriť vďačnosť za všetko, čo vám rok 2011 priniesol a ako vám pomohol dostať sa tam, kde ste dnes. Uvedomte si v tom všetkom svoju vlastnú účasť a silu. A zabudnite na to povestné ale.

Nech sú vám nasledovné riadky od členiek RealWoman redakčného tímu inšpiráciou pri ocenení roku 2011 a formovaní vašich vlastných cieľov, snov a predsavzatí na rok 2012. Budeme sa tešiť, ak sa o ne s nami podelíte :).

Za čo sme vďačné v roku 2011 a po čom túžime v roku 2012:

Janette Šimková

Som vďačná za stretnutia so všetkými láskavými, prívetivými, inšpiratívnymi, odvážnymi, odhodlanými, invenčnými, kreatívnymi… ľuďmi, vďaka ktorým môžem robiť prácu, ktorá ma napĺňa a obohacuje. Úprimne im za to ďakujem.

V nastávajúcom roku som odhodlaná:

Byť ešte väčšmi tvorivejšia

Neustále sa usilovať rásť a zlepšovať

Byť otvorená nekonečným možnostiam

Miriam Letašiová

Som vďačná vesmíru, že mi v tomto roku umožnil spoznať druhú stránku vecí. Zistila som, čo je to zarobiť si na vlastný chlieb, usilovať sa o prácu a ešte náročnejšie – odmenu za ňu:-). Stretla som ľudí, ktorí mi ukázali čo sa mi nepáči a ktorou cestou nechcem momentálne ísť. Som vďačná za všetko čo ma postretlo, i keď to niekedy nebola prechádzka ružovou záhradou, o to viac ma to posilnilo a prestala som sa báť toho, čo ma prenasledovalo. Stretla som viacero výnimočných ľudí, ktorí pre mňa veľa znamenajú. Ďakujem za to, že mám úžasnú rodinu, priateľov a kamarátov. V roku 2011 som založila spoločnosť Art Business s.r.o. a zorganizovala viaceré aktivity: zážitkový seminár, motivačné semináre, prezentácie kníh, prípravu pilotného projektu Business Cluster a viaceré inšpiratívne stretnutia. Začala som písať pre RealWoman a stala sa obchodnou partnerkou Katky Zacharovej v RealWoman Forum. Koncom roka sa vytvoril  skvelý tím ľudí, ktorí pracujú na tomto projekte:-). Rok 2011 bol pre mňa rokom príprav na veľké zmeny, ktoré prídu v nasledujúcich rokoch.

Moje nové priority pre rok 2012 sú uvedomiť si, čo je v živote skutočne dôležité. Nezabúdať na znamenia, ktoré nás vracajú do reality. Vedieť rozlíšiť medzi chvíľami, kedy je potrebná odvaha a kedy trpezlivosť:-). Inšpirácia nám ukazuje zmysel a smerovanie. Esenciou života je energia. Pokiaľ detailne nespoznám samu seba, nespoznám svet okolo mňa. To, čo považujem momentálne za problém, je vlastne moja skúška, ktorú som sa sama rozhodla zaradiť medzi povinné predmety a spraviť na výbornú:-). V roku 2012 chcem mať pevnú pôdu pod nohami a srdce plné lásky. Myseľ, ktorá ma inšpiruje a ladí s mojou dušou a mojím duchom. Chcem tvoriť a pomáhať. Byť úspešná a spokojná sama so sebou. Robiť prácu, ktorá ma napĺňa a mať okolo seba úžasných ľudí.

Zuzana Jančoková

Som vďačná za to, že som sa mohla pripojiť k tímu RW a podielať sa na tomto úžasnom projekte. Veľmi si vážim, že sme celá rodina zdraví a som vďačná za uvedomenie si mnohých vecí, predovšetkým rozoznávanie podstatného od toho nepodstatného.

Keďže bol rok 2011 pre mňa veľmi náročný, priala by som si v roku 2012 predovšetkým zdravie a pohodu. A predsavzatie? Venovať aspoň 80% času tomu, čo ma baví a napĺňa :). Krásny nový rok prajem všetkým!

Michaela Györgyfiová

Rok 2011 mi priniesol šťastné ukončenie strednej školy a následne prijatie na školu vysokú. Najväčšia zmena, ktorá zmenila môj život, bol odchod z východu na západ do Bratislavy. Chcela som sa osamostatniť, študovať, no predovšetkým vypadnúť z mesta či miesta niekam, kde to bude pre mňa nové. Kde budem môcť načerpať novú energiu i myšlienky. Lenže toto bol môj omyl. Odchodom na iné miesto sa nezbavíte vlastnej hlavy. Preto by som vám chcela povedať, aby ste sa nesnažili ujsť pred seba samou. Netvrdím, že tento čin ľutujem, len práca a škola ma natoľko zaneprázdňujú, že nemám čas na vlastné záľuby.

Tak som si povedala, že od nového roka sa budem viac venovať činnostiam, ktoré ma napĺňajú a menej robiť to čo mi ubližuje. Vám by som chcela zapriať šťastný nový rok, aby ste boli večne usmievavé a aby vám Real woman prinášal to čo práve potrebujete :). Dočítavania.

Lucia Stašeková

Som vďačná za skúšky, ktoré mi život poslal do cesty, pretože ma veľmi veľa naučili. Práve tie najťažšie najviac. Ďakujem môjmu bývalému priateľovi, že sa so mnou rozišiel, pretože mi otvoril oči. Zistila som, že som oveľa silnejšia a schopnejšia, ako som si kedy myslela. Položila som si otázku: A čo teraz? Chceš byť šťastná? Tak si začni plniť sny. A ja som aj začala. Cestovala som, spoznávala som, užívala som si život, robila som práce, ktoré som vždy chcela vyskúšať, len som nenabrala odvahu a teraz tá odvaha prišla. Zisťovala som, na čom v živote naozaj záleží a čo mi stále vyčarí úsmev na tvári. Prišla som k záveru, že sú to práve vzťahy, tie medziľudské. Preto sa chcem úprimne poďakovať rodine, všetkým priateľom a ľuďom, ktorí mi prišli do života, pretože sú úžasnými zrkadlami a v ich odrazoch zisťujem, kým vlastne som. Naučila som sa, že je fajn nechať veci plynúť, netlačiť na “pílu”. To som nikdy nevedela, byť trpezlivá. Stále som chcela všetko hneď. Až pod vplyvom udalostí v mojom živote som zmenila myslenie. Presvedčila som sa o tom, že ak niečo naozaj chcem, ak to cítim celým svojím srdcom a dám do toho svoje zanietenie a hlavne vieru, ono to príde. Myšlienka, pozitívne vibrácie, vizualizácia, viera a potom to pustiť a už len prijímať. No práve to povestné “beatlesovské – Let it be” bolo a stále je mojou najväčšou výzvou.

V tomto sa chcem v roku 2012 zdokonaliť, chcem sa naučiť tiež meditovať a nájsť taký ten “vnútorný pokoj”, byť stále pozitívne naladená, zlepšiť svoj timemanagement a doplniť do neho nejakú fyzickú aktivitu… a úspešne dokončiť všetko, čo som tento rok začala. A ktovie, možno zmeniť bydlisko, to sú moje vízie pre tento rok. Ja to aj dokážem, pretože: “Ak niečo naozaj chcete, celý vesmír sa spojí, aby ste to dokázali!” (Paulo Coelho)

Preto aj vám, milé čitateľky želám, aby ste verili viac v samy seba, snívali, žili život podľa svojich predstáv a nech je aj pre vás rok 2012 rokom splnených snov!

Ja ďakujem za všetky tieto úžasné ženy a aj mužov, ktorí sú súčasťou RealWoman tímu. Za všetkých ľudí, ktorí vstúpili a sú odjakživa v mojom živote a bezprostredne mi dávajú lásku, podporu, pochopenie, pomáhajú mi viac sa spoznať, osobne narásť a podporujú to, kto som. Ďakujem za to, že môžem tvoriť RealWoman, slobodne tvoriť, šíriť inšpiráciu a vyjadrovať prostredníctvom mojej práce to, kým som a v čo verím. Ďakujem životu za to, že pri mne stojí, že ma stráži, sprevádza a prináša mi neustále nové príležitosti a zázraky.

Do nového roku si želám vstúpiť bez menšej záťaže, nechať svoje limitácie v minulosti, oslobodiť sa a ešte viac sa otvoriť životu a nechať sa ním viesť. V roku 2012 túžim po harmónii, láske, zázemí, cestovaní, naplnení a úspešnom zrealizovaní všetkých projektov, vybudovaní úžasného tímu a organizácie, po expanzii a osobnom raste pre každého.

V živote ide o to, kto ste, ide o ľudí, ktorých ľúbite a o vaše sny. Investujte do toho, čo vám dáva zmysel.

Katarína Zacharová pre RealWoman

0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komenty
Eva
11 years ago

Tento rok sa rovnako pokúsim zanechať za sebou všetky svoje limity..posledný príspevok od Lucky mi je dôverne známy, tiež akosi neviem nechať veci len tak ísť, keď už som preto čo to spravila. To je asi tiež môj najväčší záväzok do roku 2012. Okrem toho uvedomenie si svojho života, toho, čo naozaj chcem, čo ma napĺňa…s tým trošku problém tiež, akosi sa zbaviť limitácií okolia a pod. a veriť, že je všetko možné a hlavne sa s tým stotožniť. Moje výzvy v novom roku sú asi tiež jasné, ale ešte pred tým chcem spraviť sumarizáciu a očistu toho minulého, pretože nejaké tie balvanky asi so sebou nosím 🙂

lucia
11 years ago

som vdačná za to že tu vobec som, že každé rano vstanem , dýcham a možem privitať Nový rok 2012. Som vdačná za to čo mi ten minulý dal: za radosť , smiech, úspech v práci,za plač, slzy, sklamania , lebo práve tie mi pripomenuli čo mám a ako si to mám ceniť a vážiť.Som vdačná za seba že existujem, lebo ak som spokojná ja budú aj všetci okolo mna, ktorých ľubim. Ďakujem.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x