O nás

Sme komunita žien, ktoré túžia autenticky, slobodne, odvážne a v rovnováhe žiť svoj najlepší život a naplno použivať svoj ženský potenciál na zmysluplnú realizáciu svojho poslania a snov tak, aby sme boli zdrojom pozitívnej zmeny vo svete.

RealWoman vznikla v roku 2009, založila ju Katarína Zacharová

Prečo to robíme… veríme, že ženy majú v sebe skrytú obrovskú kapacitu lásky, sily, múdrosti a potenciálu, ktorú keď naplno aktivitujú a použijú, dokážu pozitívne vplývať na svet, ľudí okolo seba a vytvárať pozitívne zmeny. Väčšina problémov dnešného sveta sú následkom nerovnováhy medzi uplatňovaním a spolunažívaním mužského a ženského princípu. Mnohé problémy a výzvy, ktorým dnes čelíme v spoločnosti, v ekonomike, v životnom prostredí alebo vo vzťahoch, si vyžadujú práve ženský potenciál a prístup. Aby ženy mohli naplno uplatniť svoj najvyšší potenciál, potrebujú sa najskôr individuálne vnútorne prebudiť a kolektívne znovu prepojiť-

Poslaním RealWoman je transformovať svet silou ženského potenciálu, aby sme obnovili rovnováhu a vytvorili spoločnosť založenú na princípoch partnerstva.

Víziou RealWoman je vytvoriť globálnu organizáciu, ktorá bude aktívne prepájať, vzdelávať a podporovať ženy z rôznych krajín sveta a budovať globálnu komunitu Real žien s pozitívnym vplyvom na svet.

Misiou RealWoman je podporovať, vzdelávať a sprevádzať procesom vnútornej transformácie čo najviac žien, aby našli cestu k sebe samej a svojmu poslaniu.

RealWoman je vízia o autentickosti, slobode, odvahe a realizácii poslania ženy, ktorú určuje každá žena sama pre seba (nie spoločnosť alebo iní ľudia). Pre každú ženu byť “real”, teda pravdivá, znamená niečo iné. Už od roku 2009 ženám v RealWoman pomáhame prebudiť, aktivovať a použiť ich skrytý ženský potenciál a silu, aby mohli autenticky a zmysluplne realizovať svoje poslanie a sny. Uskutočňujeme to pomocou podpory, vzdelávania, procesu individuálnej transformácie a prepojenia žien v RealWoman komunite.

Naše RealWoman hodnoty

1. AUTENTICITA

Každý človek má svoj autentický príbeh, ktorý v tomto živote prišiel naplniť. Autenticita je slobodný a pravdivý stav bytia, kedy sú váš prejav a konanie v harmónii s prirodzeným vyjadrením esencie vašej duše. Autenticita je tak návratom k sebe samej, k spoznaniu toho kto ako žena ste a prečo ste tu, čo je kľúčové pri napĺnení vášho životného príbehu.

2. PARTNERSTVO

Spolu sme silnejšie a spokojnejšie. Princíp partnerstva v našej spoločnosti a vo vzťahoch nám dokáže priniesť viac rovnováhy, harmónie a naplnenia. Aby sme vedeli budovať vedomé vzťahy na princípe partnerstva, najskôr potrebujeme obnoviť partnerstvo medzi nami ženami v našom ženskom kruhu.

3. DÔVERA

Obnovenie dôvery medzi ženami je kľúčové pre naše uzdravenie a aktiváciu ženskej sily. Dôvera je základom každého zdravého vzťahu. V našej komunite sa ženy učia v bezpečnom kruhu vzájomne zdieľať a počúvať svoje príbehy, pocity, názory a bolesti so zámerom si porozumieť, pochopiť, čo nás spája a jedna druhej sa otvoriť. Návrat k svojej ženskej sile vedie totižto cez obnovenie dôvery v ženy a návrat do ženského kruhu.

4. REŠPEKT A LÁSKA

Každá sme úplne iná a výnimočná. Každá z nás tu má svoje miesto a priestor. Je čas sa naučiť rešpektovať a s láskou prijímať inakosť a jedinečnosť aj iných žien. Láska a rešpekt sú kľúčovým pilierom každého vzťahu. A prvotný a najdôležitejší vzťah je ten, ktorý máte ako žena sama so sebou. Ak dáte sama sebe lásku a rešpekt, tak nájdete aj svoju sebahodnotu a získate aj úctu iných.

5. TRANSFORMÁCIA

Je odvaha prejsť si potrebnou vnútornou premenou a očistou, aby ste dosiahli slobodu a autentickosť bytia, pochopili ste svoju sebahodnotu a našli ste svoj zmysel. V RealWoman sme pre tento zámer vnútornej transformácie špeciálne pre ženy vytvorili jedinečný transformačný program, Becoming RealWoman.

6. ŽENSKÁ MÚDROSŤ

Každá žena má svoj vnútorný kompas, vedenie a zdroj múdrosti, ktorý jej pomáha robiť správne rozhodnutia a nájsť smerovanie. Tento svet potrebuje túto ženskú múdrosť, aby vyvážila mužskú logiku a pragmatickosť. Ženská sila sa prepája so silou matky zeme, ktorej múdrosť je univerzálna a teraz ju najviac potrebujeme.

7. PODPORA

Neodsudzujeme a neposudzujeme sa, ale jedna druhuú povzbudzujeme, hľadáme pre seba pochopenie, prijatie a podporujeme sa na svojej ceste, lebo vieme, že každá žena je jedinečná a má tu svoje miesto a poslanie.

8. SPOLUPRÁCA

My nestojíme proti sebe, ale vedľa seba a hľadáme možnú spoluprácu a prepojenia. Nehádžeme si polená pod nohy, nesúperíme, ale nažíme sa spájať svoje tvorivé sily, schopnosti, talenty a kontakty, lebo vieme, že spolu ako ženy vždy vytvoríme a dosiahneme oveľa viac.

9. OSOBNÝ ROZVOJ

Zámerom života je celková evolúcia a aby sme sa ako ľudské bytosti vyvíjali a naplnili svoj autentický životný príbeh. Deje sa to prostredníctvom zmien, výziev a výstupu z komfortu, ktoré zažívame v živote. A pravidelný osobný rozvoj, práca na sebe nám pomáha prechádzať týmito zmenami, čeliť výzvam a celkovo lepšie použiť svoju kapacitu potenciálu na vytvorenie života, po ktorom túžite. Známy výrok hovorí: “Čo nerastie, to zomiera.”