Všetko je možné, keď sa chce. Lenka Zelingrová.


Už pri prvom stretnutí s Lenkou Zelingrovou, výkonnou riaditeľkou Koučink Centra pre Českú a Slovenskú republiku na mňa zapôsobili jej ľudské kvality a charizma. Vyžaruje z nej inšpiratívna energia s podmanivo láskavým úsmevom.Úprimne Lenku obdivujem – svoje predsavzatia napĺňa s oduševneným odhodlaním a každodenne dáva reálne kontúry svojej vízii výrazne prispievať k zmene prístupu a postojov ľudí tak, aby sa k sebe správali slušne, boli zodpovední a zdravo pokorní.

Mala 24 rokov, keď založila v roku 2005 spoločnosť Koučink Centrum, s.r.o., ktoré otvorilo dvere koučovaniu v Čechách a o dva roky aj na Slovensku. Koučink Centrum sa stalo najvýznamnejšou spoločnosťou na oboch trhoch v oblasti koučovania s obratom v desiatkach miliónov českých korún a takmer s 2000 absolventmi akreditovaného koučovacieho vzdelávania. Lenka venuje veľa času aj neziskovým projektom. Pred siedmimi rokmi spoluzaložila občianske združenie – pobočku Medzinárodnej federácie koučov (ICF) v ČR, v ktorej teraz zastáva zadarmo pozíciu Prezidenta ICF pre Českú republiku v období 2012 — 2014. Vďaka KC je i v Katalógu typových pozícií v Českej republike pozícia kouča ako novej profesie.

V rámci svojho osobného rozvoja pôsobí ako externý kouč v neziskových projektoch divízie KC DUO. Koučovanie vníma nielen ako metódu riadenia zvyšujúcu výkon jednotlivcov a tímov, ale aj ako nový štýl učenia sa a odlišný prístup k životu. A verí, že každý je schopný nájsť si svoju vlastnú cestu, vyžaduje si to len chcieť.

Čo ťa privedlo ku koučovaniu?

Principy koučinku, které fungují v praxi. Je to jeden z mála nástrojů, který se zaměřuje přes výsledky na spokojenost jednotlivce ve všech oblastech jeho života. Koučink je rychlý, účinný a jeho základním kamenem je podpora klienta k samostatnému přemýšlení. Při dodržení „čistého koučinku“ se klient stává samostatný a skrze svou odpovědnost je schopen dosahovat rychle výsledků.

Spomínaš si na moment, keď si si uvedomila, kým sa chceš stať alebo čomu sa túžiš venovať?

Ano. Při tréninku koučů v rámci cvičení založeného na tvoření osobní vize. Od mala jsem dělala aktivity, ke kterým mne vedla vnitřní touha a radost. Byla jsem dost zvídavé a energické dítko. Myslím, že od raného věku se tento vnitřní náboj moc nezměnil. Velmi mne baví manažerská práce a obchod. Většinou vše nové co poznám, zkouším na sobě a mém blízkém okolí. Jsem moc ráda, že díky zvídavosti a touze po poznání jsem vytvořila tým s 0% fluktuací. Tým lidí, kteří sdílí stejnou radost k práci, jsou zodpovědní a stále se rozvíjí. Velice jim za jejich práci děkuji. Mnoho se od každého dnes a denně učím.

Si priekopníčkou v odbore, ktorý sa už aj na Slovensku postupne etabluje. Ako sa ti pracuje, keď zatiaľ ľudia vedia málo o tom, prečo sa im oplatí využiť služby kouča?

Lidé, kteří byli u začátku budování koučovací profese v ČR nebo SR mají velké štěstí. Dnešní doba nenabízí mnoho možností jak nastartovat něco nového, pokud člověk není odborníkem na IT technologie. Jsem za tuto příležitost vděčná. Stejně jako každému, kdo pracuje. Někdy je to lehké, někdy těžké. Práce na osvětových aktivitách je i přes vyšší popularitu a informační dostupnost koučování na trhu stále hodně. Koučování je dobrovolná záležitost, nelze nařídit. Proto i osvěta je nenásilná a funguje. Těší mne, že je mnoho lidí díky změně přístupu v životě samostatnější a šťastnější.

Čo počuješ ako koučka, keď sa započúvaš do jazyka tých, ktorí hľadajú riešenia?

Zajímavá otázka. Netajím se tím, že mne baví výkonové koučování, tzn. aktivní práce s klientem. Vidět klienta jak přemýšlí a objevuje nové poznatky, je pro mne největší odměna. Každý klient je jedinečný, má svůj svět, ze kterého se mnou sdílí malinkatý kousek. Spíše než slova poslouchám nebo vnímám motivaci klienta a jeho neverbální vyjadřování. Teď nemám na mysli, zda si překříží ruce, což znamená toto…… Ale zda otázky, které kladu ho stimulují a podporují k dosažení jeho cílů.

(zľava) Lenka Zelingrova, Dr. John Horton

Dajú sa vystihnúť najúčinnejšie riešenia pre koučovaných?

Nedajú :-). Pracuji s lidmi od 17-tého roku věku do 70-ti let. Paleta je příliš pestrá. Myslím si, že v tom je kouzlo pravého smyslu koučování. Návod neexistuje. Kouč podporuje myšlení člověka, podporuje systém, který je nám vrozený – systém SEBEUČENÍ SE. Hledání nových řešení. Nejlepší možná řešení pro klienta, zná jen klient samotný. Je to velmi těžká práce. Oprostit se od návodných řešení, svých návyků, názorů, rad a myšlenek není jednoduché. Kouč tyto dovednosti musí ovládat.

Aké pocity zvykneš najčastejšie zdieľať so svojimi klientmi?

Pocit objevování nového, zvídavost, hravost, pochopení, chtění. Zrcadlím pocity klienta. Úžasné je, že klient si vybírá svého kouče a kouč svého klienta. Tím je zajištěn opravdový zájem o toho, s kým pracujeme. I když je to velmi náročná práce, je příjemná právě z výše uvedeného důvodu.

A keď ťa žiadajú o radu?

Když se obrátí s prosbou o radu, pokud vím, poradím, jak nejlépe jsem schopna. Samozřejmě mimo koučink, protože kouč neradí :-). Od toho jsou mentoři, jejichž role je na poli rozvoje nezastupitelná.

Tí, ktorí ťa pri práci zažili, sa presvedčili, že dávaš zo seba v rámci svojich možností a priorít to najlepšie. Kde čerpáš energiu a entuziazmus?

Myslím, že si naše tělo samo řekne, jakou formou potřebuje dobít baterie. Zda aktivním pohybem (podle ročního období), přírodou, lidmi (kamarády), jízdou na motorce nebo na koni či neaktivním odpočinkem, např. spánkem nebo čtením knih. Mám to štěstí, že jsem obklopena úžasnými lidmi a mým týmem. Ve firmě funguje nenásilné sdílení energie, když je někomu smutno nebo má špatnou náladu, druzí ho povzbudí a rozesmějí. Každý známe sami sebe nejlépe, víme, co zrovna potřebujeme pro to, abychom znovu nabili baterie tím nejlepším způsobem a cítili se dobře.

Čo ťa viedlo na tvojej ceste za tým, čo ti dáva zmysel?

Objevování nového, koučovací přístup, který je aplikovatelný ve všech oblastech života, organizační a manažerská činnost. Tvořivost a schopnost propojovat jednotlivé části do funkčních celků. Nedělat nic nadarmo. Smysl se dá najít ve všem, i v rutinních činnostech, kterým se nikdo z nás nevyhne. Otázkou jen je, na co chceme zaměřit svou pozornost. Zda na obtíže nebo řešení.

Čo pre teba znamenalo stretnúť osobnosti, ktoré si nesmierne vážiš a mala si možnosť s nimi pracovať?

Mezi takové osobnosti patří MUDr. František Koukolík, DrSc, Dr. Marilyn Atkinson, PhD., Sir John Whitmore, Timothy Gallwey, Dr. Bob Kriegel, Dr. John Horton, Michael Bungay Stanier, Jiří Kunčar, Filip Zelingr, Michal Ondráček, Petra Bartozelová, Lenka Šťastná, Jaroslav Dušek a mnoho ďalších.

Jsem šťastná, že jsou mými mentory, kouči a přáteli. Každý z nich mi dal do života něco jiného, velmi cenného. S některými z nich jsme dlouholetými přáteli i spolupracovníky. Jeden z nich je mým mužem, kterého si nesmírně vážím a jsem ráda, že jsme si navzájem silnou oporou. Všechny setkání s lidmi, kteří jsou moudří, chytří a plní života pro mne znamenají mnoho.

(zľava) Michal Ondráček, Sir John Whitmore, Lenka Zelingrová, Dr. Bob Kriegel, Prof. Philippe Rosinski

Ktoré momenty zo svojho života považuješ za kľúčové – či už dobré, alebo zlé?

Za klíčové považuji dobré rozhodnutí rodičů v mé výchově. Dát mi prostor dělat, co mě baví. Díky tomu jsem nejspíš dnes tam, kde jsem. Jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré, proto rozlišit dobré a zlé je těžké. Za významný milník před pracovním životem považuji rozhodnutí jít na internátní školu a být 4 roky mimo domov. Dalším milníkem byl dobrovolný rozchod s partnerem po více jak 7- letém vztahu. Klíčový okamžik byl založení firmy Koučink Centrum s kolegyní v mých 24 letech. Dva roky poté rozchod s kolegyní a kamarádkou. Následná nemalá půjčka a odkup majoritního podílu firmy. V roce 2010 realizace projektu zavádění Interního koučinku pro významnou finanční skupinu v ČR s ve stejném roce svatba s mým mužem, která byla nejlepší a nejkrásnější akcí mého života. Vlastně je takových momentů nesčetně :-).

Čo považuješ za zdroj najbohatšej inšpirácie?

Přírodu, sluníčko a celý ten úžasný systém kolem nás, ve kterém žijeme. Naše vědomí, mozek a duši, která je v nás skryta. Šedou kůru mozkovou a její schopnost vizualizace a pohledu do budoucnosti. Život jako takový.

Z ktorých životných lekcií sa učíš?

Ze všech, každý den.

Čo by mali podľa teba ľudia robiť, aby mohli naplno využívať svoj skrytý potenciál?

Jak jednoduchá otázka a složitá odpověď :-). Naučit se být sami sebou. Pracovat s úžasnými možnostmi, které jim jejich tělo poskytuje. Hledat nová řešení i ve složitých a na první pohled neřešitelných situacích. Přednáším na konferencích a vidím, jak je mnoho lidí zvyklých žít ve stereotypech myšlení. Jsou svým způsobem líní, převzít odpovědnost sami za sebe a za rozhodnutí – chci změnu. Ale chápu, je to náročné. Jedná se o změnu přístupu sama k sobě i okolí a to bude ještě nějaký ten pátek trvat, než se změna projeví i ve společnosti. Život není růžový, na druhou stranu je úžasný sám o osobě, je škoda ho přežívat. Lepší je si ho užívat, a to může každý z nás a po svém.

Ako vyzerá tvoj deň, keď si povieš, že si si ho naplno užila?

Naplno si užívám každý den, kdy jsme všichni zdraví a vše „klape”. Když by ale měl být jen podle mých představ, byli bychom s manželem na motorce a projížděli třeba Rakousko, Švýcarsko a Itálii.

Aké výzvy pred tebou stoja?

Soukromé výzvy – rodina, přestavba rodinného domu. Pracovní výzvy – strategie Koučink Centra pro ČR a SR 2013 – 2015. Splnění cílů v rámci postu Prezident ICF ČR, který bezplatně zastávám v období 2012 – 2014.

Keby malo niečo tendenciu naštrbiť tvoje odhodlanie, čo ti pomôže?

Racionální myšlení – pohled na situaci bez emočního zkreslení a zaujetí. Kolegové, přátelé, na které se mohu spolehnout.

Pracuješ na knihe, s akým zámerom ju tvoríš?

Spolupracuji na knize Neurověda pro kouče s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc. Záměr je prostý, pochopit funkční věci v koučování po stránce neurovědy. Pochopit lidské chování a propojit ho s novým přístupem. Vše, co se koučování týká, je funkční, lidé jen potřebují pochopit proč a možná budou mít větší chuť si koučování vyzkoušet nebo ho dokonce začlenit do svého každodenního života. Spolupráce s panem primářem je pro mne velkou ctí.

Máš krásne krédo, ktorým sa riadiš…

Všechno jde, když se chce.

Rozhovor pre RealWoman pripravila Janette Šimková

0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komenty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x